Geen categorie

Siriz heeft nieuw bestuurslid: Linda Wensink

Siriz heeft sinds 1 april een nieuwe bestuurder: Linda Wensink. Zij volgt daarmee Ronald Zoutendijk op. Wensink is van oorsprong verpleegkundige en wetenschappelijk opgeleid binnen de gezondheidszorg. Ze heeft een…

Siriz heeft sinds 1 april een nieuwe bestuurder: Linda Wensink. Zij volgt daarmee Ronald Zoutendijk op.

Wensink is van oorsprong verpleegkundige en wetenschappelijk opgeleid binnen de gezondheidszorg. Ze heeft een brede ervaring in bestuur, management en coaching van zorgorganisaties. De afgelopen jaren was zij bestuurder van de Hervormde Stichting Sonneburgh, een organisatie in de ouderenzorg in Rotterdam.

Maaike Harmsen, waarnemend voorzitter Raad van Toezicht, over Wensink: “Wij zien in Linda Wensink een waardevolle toevoeging voor de organisatie vanwege haar ruime ervaring in het besturen van diverse zorginstellingen. Haar deskundigheid, gedrevenheid en mensgericht leiderschap geven ons het volste vertrouwen dat zij, samen met beroepskrachten en vrijwilligers, een vervolg kan geven aan het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd.”

Lees hier het hele persbericht.

Reacties uitgeschakeld voor Siriz heeft nieuw bestuurslid: Linda Wensink

The March for Life: hoe de Amerikaanse Pro-Life-beweging strijdt voor het leven

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Sinds 1973 komen in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC jaarlijks tienduizenden mensen samen voor de…

Door mr. Patrick Garré
De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Sinds 1973 komen in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC jaarlijks tienduizenden mensen samen voor de March for Life. Deze manifestatie start aan de National Mall, loopt langs de belangrijke Constitution Avenue en eindigt aan de trappen van het federale Hooggerechtshof, de hoogste rechterlijke macht van de Verenigde Staten. Blank, zwart, latino of Aziaat, gelovig of niet, allemaal komen ze op voor de rechten en de bescherming van het ongeboren leven. Opvallend veel jongeren, al dan niet met hun klasgenoten, en jonge vrouwen nemen deel aan deze grootste pro-life-manifestatie op nationaal en zelfs op internationaal niveau. Daarnaast vindt er een beurs plaats waar de belangrijkste pro-life organisaties hun werking voorstellen aan elkaar en aan het grote publiek.

De aanleiding

De keuze om eind januari samen te komen is niet toevallig: op 22 januari 1973 werd abortus in de VS gelegaliseerd door de historische uitspraak Roe vs Wade.[1] Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde toen dat de restricties of een totaal verbod van verschillende individuele staten ongrondwettelijk waren. Abortus is in de VS vanaf die datum toegestaan, gebaseerd op het grondwettelijk recht op privacy. Dit arrest was een dieptepunt dat de aanleiding vormde voor de verschillende pro-life-bewegingen om elk jaar bij het Amerikaanse Hooggerechtshof te demonstreren voor de bescherming van het ongeboren leven. In de jaren ‘60 en ‘70 waren het vooral katholieke organisaties die het protest leidden,[2] maar kleine groepen evangelische christenen sloten zich daarbij aan en zijn nu vaak de drijvende kracht van het verzet tegen zwangerschapsafbreking.

Grote verscheidenheid

Pro-Life wordt in Europa vaak geassocieerd met conservatieve, religieus-geïnspireerde bewegingen.  De meeste organisaties vinden hun oorsprong in religieuze gemeenschappen, in de eerste plaats  in de katholieke middens. In  de VS zijn talrijke pro-life bewegingen actief, zowel op federaal niveau – zoals Life Chain, Care Net en the National Right to Life Committee –en als in de afzonderlijk staten.[3] Daarnaast beklemtonen een aantal kleinere groeperingen (zoals Rehumanize International[4]) hun ideologische neutraliteit en staan ze voor een holistische visie , waarbij de strijd tegen euthanasie en abortus, maar ook tegen armoede, de doodstraf, discriminatie of klimaatverandering één geheel vormen.

Veruit de grootste organisatie uit het pro-choice kamp is Planned Parenthood, een non-profitorganisatie die reproductieve gezondheidszorg aanbiedt in de Verenigde Staten en over de hele wereld. Deze machtige groepering en belangrijke financier van de Democratische verkiezingscampagnes beschouwt abortus als een onderdeel van de reproductieve rechten waarbij enkel de vrouw bepaalt of ze al dan niet de zwangerschap wenst af te breken.[5]

Trump als pro-life president

Sinds het aantreden van de vorige president, Donald Trump, worstelden heel wat pro-life bewegingen met zijn beleidskeuzes. Vóór de bekendmaking van zijn kandidatuur, had hij zich zelfs meermaals uitgesproken voor het recht op abortus.[6] Zijn liederlijke levensstijl en zijn botte, beledigende en soms hatelijke taalgebruik zorgden voor heel wat aversie, zowel bij de traditionele Republikeinse achterban als bij gematigde kiezers die zich misschien wel pro-life noemen, maar andere thema’s zoals politieke integriteit of de strijd tegen racisme eveneens belangrijk vinden. Toch gaven de meeste kiezers met een pro-life visie in 2016 hun steun aan Trump, ook mede door de keuze van Mike Pence in 2016 als de vice-president, die als gouverneur in de staat Indiana verantwoordelijk was voor strenge abortuswetten. Vooral het vooruitzicht op de mogelijke benoeming van nieuwe rechters in het Amerikaanse Hooggerechtshof was aanlokkelijk voor diegenen die een pro-life stem in dit hoogste rechterlijke orgaan wilden. Tijdens de voorbije ambtsperiode van Trump zijn maar liefst drie nieuwe rechters (Gorsuch, Kavanaugh, Barrett) met een uitgesproken pro-life visie benoemd, waardoor de kans bestaat dat Roe vs Wade wordt herroepen.  Hun overtuigingen in hun vroegere functies bieden echter geen garantie op een dergelijke ommezwaai: zij oordelen, zoals het ook hoort in een democratische samenleving, volledig onafhankelijk en autonoom hun arresten.

Een herroeping van het arrest Roe vs Wade zou op federaal niveau de mogelijkheid abortus sterk kunnen inperken. De laatste jaren hebben individuele staten zelf al restricties opgelegd, zoals het verbod op zwangerschapsafbreking vanaf het ogenblik dat de hartslag van het ongeboren kind wordt vastgesteld.[7]

Een nieuwe president, een andere politiek?

Het grootste deel van de Republikeinse partij kant zich tegen zwangerschapsafbreking, behalve wanneer het leven van de vrouw in gevaar is. Terwijl de Democratische partij de pro-choice-visie  ondersteunt. Al heeft de nieuwe president Joe Biden een uitgesproken centrum-imago, ook op het vlak van abortus. Zo was de oud-senator jarenlang een voorstander van het zogenaamde Hyde-amendement, in 1976 goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Dit amendement verbiedt het gebruik van federale fondsen voor de bekostiging van abortus, behalve om het leven van de vrouw te redden of als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting. Biden heeft dit standpunt echter verlaten en kiest er nu voor om het amendement ongedaan te maken.[8] Daarvoor is wel het akkoord nodig van het Congres, wat gezien de krappe Democratische meerderheid niet zo evident zal zijn. Daarnaast wil hij het Mexico City beleid afschaffen, dat stelt dat organisaties alleen subsidies mogen ontvangen als ze geen abortus uitvoeren of promoten als een vorm van gezinsplanning. Ook het opnieuw subsidiëren van de grootste abortusorganisatie Planned Parenthood staat op de agenda.[9]

Het aantal Democratische pro-life leden van het Congres is de laatste tien jaar bijna herleid tot nul[10], alhoewel peilingen aangeven dat 17% van de Democraten zichzelf als pro-life profileert.[11] Een kleine maar actieve beweging binnen de Democratische Partij, “Democrats for Life” ijvert  voor een inclusieve cultuur tegen abortus en andere vormen van systematische discriminatie.[12]

Een moeizaam evenwicht

De organisatie die instaat voor de Mars zou erover moeten waken dat zij geen partijpolitieke keuze maakt, zodat iedere pro-life stem de kans krijgt om zich op dit evenement te kunnen uiten zonder dat men zich met één van de twee grote partijen vereenzelvigt. De pro-life beweging is immers een diverse, toegewijde en met veel talenten behepte gemeenschap. Wanneer al deze organisaties samenwerken om het ongeboren leven te verdedigen, kan er een wereldwijde cultuur van leven ontstaan.[13] Toch valt de organisatie van de March for Life vaak uit haar neutrale rol, gezien op politiek vlak enkel de Republikeinse partij als grote partij zich expliciet engageert voor een beperking van de toegang op abortus [14]. De voorbije 48 jaar kwamen verschillende Republikeinse politici aan het woord op de Mars, fysiek of via  telefonische/videoverbindingen, zoals de Republikeinse presidenten Reagan, Bush junior en Trump. Tot 2017 was Mike Pence de hoogste politieke vertegenwoordiger die de toehoorders op het podium van de Mars had toegesproken. Donald Trump was de eerste president in functie die in 2020 fysiek aanwezig was op de March for Life en er een korte verklaring aflegde. Dergelijke politieke tussenkomsten maken het tegenstanders echter een stuk gemakkelijker om de organisatie van partijdigheid te beschuldigen, terwijl de meeste manifestanten enkel en alleen willen getuigen van hun pro-life-visie.

Bovendien ligt de focus van de organisatie eenzijdig op het beperken van de toegang op abortus, wat voortvloeit uit de ontstaansgeschiedenis van de mars naar aanleiding van het arrest Roe vs Wade. Een bredere visie, bijvoorbeeld door eveneens de nadruk te leggen op de strijd tegen euthanasie, het recht op zelfdoding,  genetische manipulatie maar ook op de afschaffing van de doodstraf zou haar geloofwaardigheid kunnen vergroten.

2021: een jaar zonder mars

Terwijl op vrijdag 24 januari 2020 nog tienduizenden in de straten van Washington DC getuigden van hun pro-life-visie, vond er dit jaar alleen een online-versie plaats met als thema “Together strong: Life Unites”, waarbij de eerbied voor de waardigheid van de menselijke persoon, geboren en ongeboren, iedereen moet verenigen, ongeacht hun politieke voorkeur.[15] Toch hopen de organistoren om volgend jaar opnieuw te kunnen samenkomen op de trappen van het federaal hooggerechtshof, waar de manifestanten zullen blijven ijveren voor het ongeboren leven en uitkijken naar een nieuwe historische uitspraak van dit hoogste rechtscollege in de VS, dit keer in het voordeel van de meest kwetsbaren onder ons.

—-

[1] Roe vs Wade, 410, U.S. 113, 22 januari 1973: https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep410/usrep410113/usrep410113.pdf

[2] J.L. Holland “ Abolishing Abortion, History of the Pro-Life Movement in America”, The American Historian, November 2016, https://www.oah.org/tah/issues/2016/november/abolishing-abortion-the-history-of-the-pro-life-movement-in-america/

[3] Voor een niet-exhaustieve lijst:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_anti-abortion_organizations_in_the_United_States

[4] https://www.rehumanizeintl.org/

[5] Voor informatie over de visie op  abortus en het netwerk van Planned Parenthood met abortuscentra: https://www.plannedparenthood.org/learn/abortion/considering-abortion

[6] M.Kranish en M. Fisher, “Trump, de waarheid achter ambitie, ego, geld en macht”, Karakter Uitgevers, B.V., 2017, p.315.

[7] Zie bijvoorbeeld House Bill 258 van de Staat Ohio, maar dat later werd geblokkeerd door de rechterlijke macht van deze staat: US Judge blocks Ohio “heartbeat” law to end most abortions”, J. Stempel, Reuters, 3 juli 2019, https://www.reuters.com/article/us-usa-abortion-ohio-idUSKCN1TY2PK

[8] Joye Frieden: “Biden Administration Expected to Pursue a Pro-Choice Agenda”, Washington Editor, Medpage Today, 27 november 2020, https://www.medpagetoday.com/obgyn/pregnancy/89910

[9] https://joebiden.com/womens-agenda/

[10] In 2020 verloor een bekende pro-life Democraat uit het Congres met 15 jaar dienst  de voorkiezingen van  zijn partij en kon dus niet terugkeren:  https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/25/last-pro-life-democrat-dan-lipinski-loses-to-marie/

[11]  Marist Poll: “ Americans’ Opinion on Abortion”, January 2020: http://www.kofc.org/un/en/resources/news-room/polls/americans-opinions-abortion.pdf

[12] https://www.democratsforlife.org/index.php/about-us/mission

[13] Zie hiervoor de verklaring van organisatie van March for Life op  https://marchforlife.org/looking-back-on-2020-at-the-march-for-life/

[14] Een belangrijke minderheid van de partij is echter een andere mening toegedaan: 28 % van de Republikeinen beschouwt zichzelf als pro-choice: Marist Poll: “ Americans’ Opinion on Abortion”, January 2020: http://www.kofc.org/un/en/resources/news-room/polls/americans-opinions-abortion.pdf

[15] Verdere informatie over dit thema is te vinden op de website van March for Life: https://marchforlife.org/together-strong-life-unites/

Reacties uitgeschakeld voor The March for Life: hoe de Amerikaanse Pro-Life-beweging strijdt voor het leven

DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen. Mag dat?

Mag je DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen? De meeste Nederlanders vinden van wel, blijkt uit een maatschappelijke dialoog. Mits de techniek veilig is. Een principieel bezwaar…

Mag je DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen? De meeste Nederlanders vinden van wel, blijkt uit een maatschappelijke dialoog. Mits de techniek veilig is. Een principieel bezwaar tegen medisch ingrijpen bij een ongeboren kind is niet te bedenken. Er zijn kinderen geopereerd in de baarmoeder aan een hartafwijking of open ruggetje, met mooie resultaten. In het verlengde daarvan zou ingrijpen bij een beginnend embryo mogelijk moeten zijn.

Lees hier het hele opiniestuk.

Reacties uitgeschakeld voor DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen. Mag dat?

Nog veel vragen na onderzoek over spreiding euthanasie

Het is moeilijk conclusies te trekken uit het onderzoek van Theo Boer en Stef Groenewoud naar regionale verschillen in de toepassing van euthanasie, stelt prof. dr. Paul Schnabel, die voorzitter…

Het is moeilijk conclusies te trekken uit het onderzoek van Theo Boer en Stef Groenewoud naar regionale verschillen in de toepassing van euthanasie, stelt prof. dr. Paul Schnabel, die voorzitter was van de Adviescommissie Voltooid Leven.

Er zijn in Nederland grote regionale verschillen in de mate waarin euthanasie wordt toegepast. Het vervelende is dat we niet weten hoe dat komt. Dat blijkt ook uit het artikel van Hans-Lukas Zuurman in het ND van 16 januari, waarin Stef Groenewoud (Radboud Universiteit) en Theo Boer (Protestantse Theologische Universiteit) hun onderzoek daarnaar toelichten.

Lees hier het hele opiniestuk.

Reacties uitgeschakeld voor Nog veel vragen na onderzoek over spreiding euthanasie

Ethici Theo Boer en Stef Groenewoud pleiten voor nieuw debat over euthanasie

De omgang van huisartsen met euthanasie verschilt nogal per regio, ontdekten ethici Theo Boer en Stef Groenewoud. “Ons doel is de praktijk van goede zorg rond het levenseinde beter te…

De omgang van huisartsen met euthanasie verschilt nogal per regio, ontdekten ethici Theo Boer en Stef Groenewoud. “Ons doel is de praktijk van goede zorg rond het levenseinde beter te maken.”

Een steen in de vijver. Zo betitelen theoloog-ethicus Theo Boer (Protestantse Theologische Universiteit) en ethicus-gezondheidswetenschapper Stef Groenewoud (Radboudumc) hun onderzoek naar de euthanasiepraktijk van huisartsen in Nederland. Daaruit blijkt dat er grote regionale verschillen zijn. Ook als rekening wordt gehouden met het aantal zieken, religieuze voorkeur, inkomen en stemgedrag blijft een ‘onverklaard hoog verschil’ over. In de ene regio geven huisartsen tot zeven keer meer euthanasie dan in de andere.

Lees hier het hele artikel.

Reacties uitgeschakeld voor Ethici Theo Boer en Stef Groenewoud pleiten voor nieuw debat over euthanasie

“Debat over begin van het leven is hard nodig”

De praktijk in het wetenschappelijk onderzoek dwingt christenen fundamenteel na te denken over het begin van menselijk leven. Dit vergt een flinke investering in tijd en geld. Het debat over…

De praktijk in het wetenschappelijk onderzoek dwingt christenen fundamenteel na te denken over het begin van menselijk leven. Dit vergt een flinke investering in tijd en geld.

Het debat over wat menselijk leven is, en wanneer dat begint, krijgt door nieuwe technologische en politieke ontwikkelingen een nieuwe wending. Christenwetenschappers, technologen, theologen en ethici zouden de nieuwe vragen die ontstaan door onder meer kiembaanmodificatie (het aanpassen van het menselijk DNA bij embryo’s), kunstmatige intelligentie en stamcelonderzoek samen moeten beantwoorden, juist om de beschermwaardigheid van menselijk leven verder te benadrukken.

Lees hier het hele opiniestuk.

Reacties uitgeschakeld voor “Debat over begin van het leven is hard nodig”

In memoriam: drs. P.C. Hildering, huisarts te Urk, voorzitter NAV

Geboren 24 april 1953, studeerde hij geneeskunde aan de VU Amsterdam. Na de militaire dienstplicht kwam hij in 1982 naar Urk en heeft zich in 1983 als huisarts aldaar gevestigd…

Geboren 24 april 1953, studeerde hij geneeskunde aan de VU Amsterdam. Na de militaire dienstplicht kwam hij in 1982 naar Urk en heeft zich in 1983 als huisarts aldaar gevestigd aan de Steenbank in een praktijk, op de website als ‘bruisend’ gekenschetst. Naast huisartsgeneeskunde had Peter als interessegebied de medische ethiek. Hij was een toegewijd arts, zijn patiënten waren hem alles. Zo deed hij ook de veeleisende zwangerschapspraktijk erbij hetgeen hem sterk aan Urk bond. Steeds hield hij, con amore, de stand van zaken voor wat betreft bevallingen bij, hetgeen inhield dat hij altijd voor zijn zwangeren bereikbaar was. Een hoog ethisch standpunt dat tegenwoordig bij artsen aan slijtage onderhevig is.

Voorzitter Nederlands Artsenverbond

In augustus 1999 volgde hij dr. Van Laar op als voorzitter van het Nederlands Artsenverbond (NAV). Dit is hij tot zijn dood op 15 januari 2021 gebleven. Daarmee is hij met ruim 21 jaar de langstzittende voorzitter van het NAV.

Het Nederland Artsenverbond werd opgericht op 28 november 1972 en wil – in tegenstelling tot de KNMG –artsen verenigen en vertegenwoordigen die werken vanuit de notie van de intrinsieke waardigheid van alle menselijk leven en daarom actief dodend handelen en utilitaristisch denken over het omgaan met leven, afwijzen. Van 1973 tot 1982 werd een informatiebulletin uitgegeven. De 10e tot en met 20e jaargang verscheen onder de naam Vita Humana.

In 1994 ging Vita Humana samen met het tijdschrift Pro Vita van Juristenvereniging Pro Vita (JPV), onder de naam Pro Vita Humana (PVH), een tijdschrift voor levensrecht en medische ethiek. Het magazine was een gezamenlijke uitgave van het NAV en de Juristenvereniging Pro Vita. Pro Vita Humana informeert, vanuit de onvoorwaardelijke eerbied voor het menselijk leven, over de bedreiging van dat leven door onder andere abortus, euthanasie en medische experimenten.

Actieve deelname aan euthanasiedebat

 Vooral in de beginjaren van zijn voorzitterschap gaf hij in woord en geschrift uiting aan de pro life standpunten. Zo verscheen op 28 juni 2000 in The Christian Science Monitor een discussiebijdrage van hem over de euthanasiepraktijk: “ “I base my life on the Bible, and I think it is not right,” says Peter Hildering, president of the Dutch Physicians League, a 450-member anti-euthanasia group of mostly Christian doctors. “We try to make the Dutch public aware that it is not normal.” In most cases, Dr. Hildering says, there are ways to relieve pain and suffering.”

Eveneens in 2000 schreef hij, met vooruitziende blik: “Het is duidelijk dat zonder onze vinger aan de pols, zonder ons actief wijzen naar andere wegen, onze positie, de positie van artsen die het doden van patiënten niet beschouwen als medisch handelen, steeds moeilijker en marginaler zal worden.”

In 2003 wijdde hij een beschouwing aan 30 jaar Nederlands Artsenverbond. Hij eindigde dit met: “Dertig jaar en ‘still going strong’. Zo lang als het nodig is. Dat wil zeggen: tot de KNMG onze uitgangspunten weer tot de hare rekent.”

Toespreken House of Lords

Eveneens in 2003 gaf Peter Hildering zijn mening in een toespraak in the House of Lords in London: “To legalize euthanasia or PAS (Physician Assisted Suicide) would put immense pressure on those who are ill and especially those who feel that – due to illness, disability or due to expensive treatment required – they have become a burden to others and to society, especially to relatives.”

Peter Hildering stond pal voor het pro life standpunt, dat hij ook uitdroeg als deelnemer van Platform Zorg voor Leven (een samenwerkingsplatform van Pro Life organisaties).

In 2005 publiceerde een artikel hij in PVH samen met zijn bestuurscollega dr. Blonk over de zorgverlening rond het levenseinde. Hierin worden de begrippen en zorgvuldigheidseisen nauwkeurig beschreven en geanalyseerd. Om spraakverwarring over begrippen te voorkomen dient men de ‘intentie’ van de hulpverlener in het oog te houden, zo benadrukten zij.

In 2009 schreef hij samen met de dr. Paul Lieverse en de voorzitter van JPV mr. Klaasse-Carpentier een artikel in Medisch Contact getiteld “Palliatieve sedatie: een glijdende schaal”. Het artikel was een reactie van Christian Medical Fellowship (CMF), NAV en JPV op de vernieuwde KNMG-richtlijn.  Jarenlang was hij ook actief betrokken bij de organisatie van vele symposia, in samenwerking met de Juristenvereniging Pro Vita over thema’s die op dat moment actueel waren.

Politiek actief

Naast zijn drukke huisartsenpraktijk en het voorzitterschap van het NAV bekleedde hij nog andere functies. Zo was hij voorzitter van de afdeling Urk van het Nederlandse Rode Kruis. Ook politiek was hij gedurende enige jaren actief voor CU en later SGP, tot hij deze activiteiten noodgedwongen moest beëindigen omdat die een te zwaar beslag op hem legden.

Coronavirus

In december 2020 raakt hij besmet met het coronavirus en belandt in het ziekenhuis. Het is nauwelijks voor te stellen wat dit, met zijn medische kennis en inzicht, op dat moment voor hem moet betekenen. In plaats van beter gaat het bergafwaarts, ook op de IC kan men hem niet meer redden. Hij overlijdt op vrijdag 15 januari 2021 op 67-jarige leeftijd.

Voor zijn achterblijvende echtgenote en gezin moge zijn rotsvaste geloof in een Leven na dit leven, een troost zijn. Tijdens zijn bezoeken aan ondergetekende heeft hij meermalen hieraan uiting gegeven.

Peter, we zullen je missen!

Chris R. Staalman
webmaster Provitahumana.nl

Reacties uitgeschakeld voor In memoriam: drs. P.C. Hildering, huisarts te Urk, voorzitter NAV

Euthanasie in Nederland kent grote regionale verschillen

In sommige Nederlandse gemeenten komt euthanasie soms tot zeven keer vaker voor dan in andere gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen…

In sommige Nederlandse gemeenten komt euthanasie soms tot zeven keer vaker voor dan in andere gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen naar euthanasie in Nederland in de periode 2013 tot 2017, dat is gepubliceerd in BMJ Supportive and Palliative Care.

De keuze voor euthanasie hangt samen met veel factoren. Levensbeschouwing en politieke voorkeur spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol, maar ook leeftijd, inkomen, ervaren gezondheid en de beschikbaarheid van vrijwilligers kunnen daarbij een rol spelen.

Lees hier het hele persbericht. De publicatie in BMJ Supportive and Palliative Care vindt u hier.

Reacties uitgeschakeld voor Euthanasie in Nederland kent grote regionale verschillen

Kritiek abortuspil vanuit pro-choice hoek

Verbetert de abortuszorg in ons land als ook de huisarts de abortuspil mag gaan voorschrijven? De Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) denken van wel. Daarom hebben deze…

Verbetert de abortuszorg in ons land als ook de huisarts de abortuspil mag gaan voorschrijven? De Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) denken van wel. Daarom hebben deze parlementariërs een ­initiatiefwet ontworpen die dat regelt. Ook de VVD en D66 zijn inhoudelijk voor deze verandering, maar coalitieperikelen met CU en CDA verhinderen dat het voorstel nu al een meerderheid in de Tweede Kamer krijgt. Aan de goede intenties van de initiatiefnemers twijfelen wij niet, aan de praktische uitwerking van hun voorstel des te meer.

Lees hier het hele opiniestuk op Medisch Contact.

Reacties uitgeschakeld voor Kritiek abortuspil vanuit pro-choice hoek

Onderzoek: hoe gaan ouderen om met naderend sterven?

Op 24 augustus verdedigde Nienke Fortuin haar proefschrift The search for meaning in later life: An empirical exploration of religion and death. Ze keek in haar onderzoek naar de manier…

Op 24 augustus verdedigde Nienke Fortuin haar proefschrift The search for meaning in later life: An empirical exploration of religion and death. Ze keek in haar onderzoek naar de manier waarop ouderen omgaan met hun overlijden dat steeds dichterbij komt. Welke rol speelt religie hierin, wat zijn hun wensen op medisch gebied en hoe draagt de manier waarop we verhalen vertellen over het ouder worden hieraan bij?

Zo heeft – niet verrassend – religie invloed op hoe iemand tegen euthanasie aankijkt. Hierover zegt Fortuin in een interview: “Uit het vragenlijstonderzoek onder ouderen volgt dat mensen die de dood religieus interpreteren, vaker tegen euthanasie en vóór een natuurlijke dood zijn. Mensen die de dood rationeel interpreteren zijn vaker voor euthanasie en mensen die de dood persoonlijk interpreteren zijn juist weer vaker voor een natuurlijke dood.”

Het gaat om een empirisch onderzoek en geen ethisch onderzoek. In de euthanasiediscussie neemt Fortuin dan ook geen inhoudelijk standpunt in. Maar haar onderzoek valt wel op. Zo besteedde Annemarieke van der Woude er aandacht aan in haar column in Trouw waarin ze schreef: “Fortuin toont aan dat er een relatie bestaat tussen de manier waarop mensen het ouder worden beoordelen aan de ene kant, en aan de andere kant hun levensbeschouwing. Die levensbeschouwing, los van de vraag welke dat is, kan een bron van zin zijn.”

Samenvatting van het proefschrift:

Het fenomeen van ouderen met een ‘voltooid leven’ laat zien dat het vinden van zin op hogere leeftijd niet vanzelfsprekend is. Want hoe vinden we zin in een leven dat steeds meer getekend wordt door afhankelijkheid, verlies en gebreken? En dat in een tijd waarin de religieuze ‘grote verhalen’, die vroeger de vragen rond leven en dood beantwoordden, veel van hun zeggingskracht verloren hebben.

Deze studie laat op basis van diepte-interviews met 26 Nederlandse ouderen en een vragenlijstonderzoek onder 356 Nederlandse ouderen het verband zien tussen de wijze waarop Nederlandse ouderen de dood interpreteren en hun wensen met betrekking tot euthanasie en levensverlengende medische handelingen. Daarnaast brengt dit onderzoek een groep ouderen in beeld die opkomt voor zelfbeschikking rond het levenseinde. Alhoewel deze groep bijna even religieus bleek als de groep ouderen die aangaf geen euthanasie te wensen, werd hun geloof gekenmerkt door een meer persoonlijke interpretatie van religie.

Ook brengt het onderzoek de relatie in beeld tussen het geloof van ouderen en de mate van doodsangst die ze ervaren. Verder illustreert dit onderzoek de verhalen over het ouder worden die ouderen vertellen en toont de auteur hoe deze in verband staan met religieuze verhalen.

Tenslotte beschrijft de auteur de relatie tussen het commitment van ouderen met hun levensbeschouwing en de mate waarin ze hun leven voortijdig als ‘voltooid’ ervaren. Vanuit het verrichte empirische onderzoek wordt in het laatste hoofdstuk gereflecteerd op recente ontwikkelingen in het Nederlandse euthanasiedebat.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Dr. Nienke Fortuin werkt als onderzoeker bij de afdeling empirische en praktische religiewetenschap van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek: hoe gaan ouderen om met naderend sterven?

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken