Juristenvereniging Pro Vita (JPV) draagt haar doelstelling onder andere uit, door deel te nemen aan het maatschappelijk debat via de media, door contacten met de politiek, door het organiseren van en het deelnemen aan symposia en door het uitgeven van brochures.

In samenwerking met het Nederlands Artsenverbond (NAV) en andere organisaties wordt een digitaal tijdschrift Pro Vita Humana (PVH) gerealiseerd en op de websites van de JPV en de NAV (www.artsenverbond.nl) gepubliceerd. Uw steun is nodig.

Lidmaatschap

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun – financieel of anderszins – van leden en donateurs. Wordt daarom lid van de juristenvereniging Pro Vita! De ledenbijdrage bedraagt nu € 28,- per jaar. Wij hopen dat u in deze tijd, waarin het menselijk leven zo onder druk staat en er zoveel discussie over is, zich herkent in de doelstellingen van onze vereniging.

Mocht u een bekende weten die mogelijk ook onze doelstelling met een lidmaatschap wil ondersteunen, en wil luisteren naar onze overwegingen, dan horen wij dat eveneens graag van u. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Giften

U kunt ook een gift doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL42 INGB 0005 3520 15 ten name van JPV te Apeldoorn. De JPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is dus aftrekbaar voor de belastingen.