Juristenvereniging Pro Vita (JPV) draagt haar doelstelling onder andere uit, door deel te nemen aan het maatschappelijk debat, door contacten met de politiek, door het organiseren van en het deelnemen aan symposia, door het uitgeven van brochures en van een digitaal tijdschrift Pro Vita Humana (PVH).

Bovendien bevat de website van de JPV alle relevante informatie over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen rondom het levensbegin,  levenseinde en mensenrechten op dit terrein. En via haar website biedt Juristenvereniging Pro Vita zodoende aan haar leden een verantwoorde vraagbaak en naslagwerk.

“Uw steun is nodig”.

Lidmaatschap

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun – financieel of anderszins – van leden en donateurs. Wordt daarom lid van de juristenvereniging Pro Vita! De ledenbijdrage bedraagt € 35,- per jaar. Wij hopen dat u in deze tijd, waarin het menselijk leven zo onder druk staat en er zoveel discussie over is, zich herkent in de doelstellingen van onze vereniging.

Mocht u iemand kennen die mogelijk ook onze doelstelling met een lidmaatschap wil ondersteunen en wil luisteren naar onze overwegingen, dan horen wij dat eveneens graag van u. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Giften

U kunt ook een gift doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL42 INGB 0005 3520 15 ten name van JPV te Apeldoorn. De JPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.