Beslissing in de zaak M.L. tegen Polen, gepubliceerd op 14 december 2023: De Europese Federatie One of Us spreekt haar diepe bezorgdheid uit over het feit dat het leven en de waardigheid van ongeboren kinderen met het syndroom van Down opnieuw over het hoofd zijn gezien door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). xxxx

tussenkop

Polen werd veroordeeld vanwege de twijfelachtige samenstelling van het Constitutionele Hof.

Het EHRM oordeelde niet op basis van artikel 3 (verbod op foltering en onmenselijke behandeling) om Polen te veroordelen en herinnerde eraan dat “er geen recht op abortus is op grond van artikel 8” (recht op privacy).