Juristenvereniging Pro Vita draagt haar doelstelling o.a. ook uit door het organiseren van en deelnemen aan symposia, sinds 1994;

Symposium 2 oktober 2021, Levenseindewet, summum van vrije wil? Een juridische, ethische en medische verkenning” (via livestream)

* Wettelijk recht op levensbeëindiging: een grondrecht?
Prof. mr. dr. Martin Buijsen, hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Rotterdam
* Erkenning voltooid leven: gevolgen voor de positie en de rol van de ouderen. Emeritus Prof. dr. Tinie Kardol, Hoogleraar Actieve Ouderdom, Vrije Universiteit te Brussel;
* Lessen uit het PERSPECTIEF-onderzoek.
Dr. Alfred Sachs, huisarts en onderzoeker van onder meer het onderzoek ‘Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mensen en de cijfers’

Verslag sprekers: Buijsen, Kardol en Sachs o.l.v. dagvoorzitter Rouvoet

Bekijk hier de complete video van het symposium

Symposium 25 november 2016, Waardevol tot het einde, voltooid leven in perspectief.

Voltooid leven: de eigen verantwoordelijkheid van de overheid door Prof. Dr. M.J. (Maarten) Verkerk;

Menselijke waardigheid en het rapport van de commissie Schnabel door prof.dr.mr. M.J.A.M. (Martin) Buijsen.

Artikel: Straks ook medische hulp bij suïcide voor mensen die gezond zijn?

Symposium 15 januari 2011 te Rotterdam, recht op leven en een recht op beëindiging van het leven?

Theorie en politiek in het gezondheidsrecht
Auteur: Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen, 18e jaargang / 2011 – 2011 nr. 1

Recht op leven én een recht op beëindiging van het leven
Auteur: Prof. mr. E.P.R. Sutorius, 18e jaargang / 2011 – 2011 nr. 1

‘Uit Vrije Wil’ en zelfbeschikking, of hoe niet alles is zoals het lijkt
Auteur: Gerbert van Loenen, 18e jaargang / 2011 – 2011 nr. 1

Van Schwarzenegger tot Ollie
Auteur: Dr Paul .J. Lieverse, 18e jaargang / 2011 – 2011 nr. 1

Debat symposium: Recht op leven én recht op beëindiging van het leven?
18e jaargang / 2011 – 2011 nr. 1

Symposium 10 okt 2009 te Utrecht, recht op autonomie versus goede zorg.

Het recht op autonomie in samenhang met goede zorg bezien
Auteur: Prof. mr. A.C. Hendriks, mr. dr. B.J.M. Frederiks en prof. dr M.A. Verkerk, 16e jaargang / 2009 – 2009 nr. 2

Autonomie en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg
Auteur: Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, 17e jaargang / 2010 – 2010 nr. 1

Expertmeeting 17 mei 2008 te Eindhoven, Palliatieve sedatie als mogelijkheid of bedreiging voor een goed levenseinde

Palliatieve sedatie
Auteur: Prof. dr. K.C.P. Vissers, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Als palliatieve zorg uitmondt in palliatieve sedatie
Auteur: Drs. S.J. Swart, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Palliatieve sedatie en Euthanasie
Auteur: Drs. R. Jonquière, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Autonomie, waardigheid en het recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde
Auteur: Mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Palliatieve sedatie ethisch belicht
Auteur: Prof. dr Henk Jochemsen, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Palliatieve sedatie als mogelijkheid of als bedreiging voor een goed levenseinde?
Auteur: Dr. Tvzi C. Marx, Rabbijn, 15e jaargang / 2008 – 2008 nr. 3

Symposium 3 februari 2007 te Utrecht, “Artsen en abortus”

Opening symposium: “Artsen en Abortus”
Auteur: Dr. D.J. Bakker, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Psychische gevolgen van abortus en de rol van huisartsen
Auteur: Prof.dr H. Jochemsen, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Abortus en de huisarts in opleiding
Auteur: Ümit Tas, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Het NVOG standpunt inzake abortus
Auteur: Dr. Gunilla Kleiverda, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Evidence Based richtlijnontwikkeling
Auteur: T. van Barneveld, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Nederlands Genootschap van Abortusartsen
Auteur: Dr. Willem Beekhuizen, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Abortus provocatus in Nederland: redenen om gerust te zijn?
Auteur: Mgr. Dr. W.J. Eijk, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

‘Psychosociale begeleiding voor en na abortus’, Stichting Ambulante Fiom
Auteur: Mevrouw Lia Miltenburg, 14e jaargang / 2007 – 2007 nr. ½

Symposium 10 juni 2006 te Utrecht, Levensbeëindiging van pasgeboren baby’s en late zwangerschapsafbreking.

Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen
Auteur: Mr. dr. drs. M.A.J.M. Buijsen, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. 3

Actieve levensbeëindiging bij neonaten met spina bifida, de medische feiten?
Auteur: Drs. T.H.R. de Jong, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. 4

Symposium 12 november 2005 te Utrecht, Sedatie in de laatste levensfase

Palliatieve zorg op een vernieuwde manier beschouwd
Auteur: Mw. dr. M.C. Blonk, dr. B. Zylicz, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. ½

Palliatieve Sedatie, vergelijking met ontwikkelingen in Groot-Brittannië
Auteur: Dr. J. Keen, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. ½

Maatschappelijke en juridische aspecten van terminale sedatie
Auteur: Prof. dr. C. Spreeuwenberg, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. ½

Sedatie in de laatste levensfase, forumdiscussie symposium 2005
Auteur: Mw. dr. M.C. Blonk, 13e jaargang / 2006 – 2006 nr. 1/2

Symposium 16 december 2004 te Utrecht, Hoe menswaardig is kloneren?

Veel nieuwe dilemma’s bij kloneren en onderzoek op embryocellen
Auteur: Mr drs. Evers, 12e jaargang / 2005 – 2005 nr. 2

Therapeutisch kloneren’ nog problematischer dan reproductief kloneren: een bijdrage vanuit katholiek-bijbels perspectief
Auteur: Mgr dr W.J. Eijk, 12e jaargang / 2005 – 2005 nr. 2

Over de menselijke waardigheid als ethisch principe
Auteur: Drs. S. Matthijsen, 12e jaargang / 2005 – 2005 nr. 2

Het recht op leven van de ongeborene nog onbeslist
Auteur: Mr. dr. de Blois 12e jaargang / 2005 – 2005 nr. 2

Symposium 23 januari 2004 te Utrecht, Eed van Hippocrates: nog van deze tijd?

De nieuwe artseneed
Auteur: Mr. dr. Ernst W. Hulst, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 6

Hoezo lijden verlichten? De nieuwe artseneed kritisch beschouwd
Auteur: Mw. M.C.M. Kochx, Dr. C.J.W. Leget, 12e jaargang / 2005 – 2005 nr. 1

Symposium 15 november 2003 te Utrecht, Orgaandonatie: geen bezwaar?

De keuze voor een geen-bezwaarsysteem: een kwestie van principe
Auteur: Mr. dr. drs. M.A.J.M. Buijsen, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 1

Van juridisch schijnargument naar solidariteit
Auteur: Prof. dr. J.E.M. Akveld, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 1

De morele betekenis van het toestemmingsbeginsel bij orgaandonatie
Auteur: Prof.dr.ir. H. Jochemsen, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 1

Orgaandonatie: geen bezwaar?
Auteur: Dr. R. Seldenrijk, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 1

Standpunt KNMG, over orgaandonatie en aandacht voor de positie van de nabestaanden
Auteur: Dr. T.J.A.M. Meerman, 11e jaargang / 2004 – 2004 nr. 1

Lustrum symposium 22 november 2002, 30 jaar Nederlands Artsenverbond…..Menselijke waardigheid vormgeven in de medische zorg, maar hoe?

Dertig jaar Nederlands Artsenverbond, iets om te vieren?
Auteur: Drs. P.C. Hildering, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

Arts: roeping of beroep?
Auteur: Prof. dr M.J. van Lieburg, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

De plaats van hoop in het medisch handelen
Auteur: Prof. dr. D.J.Th. Wagener, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

Over mens en waarden in de zorg
Auteur: Dr. W.L.H. Smelt, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

Individuele verantwoordelijkheid tussen geweten en consensus
Auteur: Dr. W. Dekkers, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

‘De eed van Hippocrates in het licht van vandaag’
Auteur: Drs. S.J. Matthijsen, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

Drie vragen van een zorgverzekeraar aan artsen
Auteur: D. Lok, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1

Biografie en ziekte
Auteur: B.R. Tjaden, 10e jaargang / 2003 – 2003 nr. 1