Sinds het begin van mijn opleiding als gynaecoloog ben ik (SvdV) bezig met de vraag hoe ik op een medisch en tegelijkertijd christelijk ethisch hoogstaand niveau mijn patiënten zou kunnen behandelen. Telkens kwam ik situaties tegen waarin ik “nee” moest zeggen tegen de vraag van een patiënt om diagnostiek of behandeling, bijvoorbeeld in verband met gezinsplanning of (on)vruchtbaarheidsbehandelingen. Enkele jaren geleden kwam ik in aanraking met “NaProTECHNOLOGY” en het geassocieerde ‘Fertility Care’ programma,1 een nieuwe ontwikkeling binnen de medische wetenschap waarmee vruchtbaarheidsgerelateerde problemen en gynaecologische ziektes geconstateerd en behandeld kunnen worden op basis van observatie van de natuurlijke cyclus van de vrouw.

NaProTECHNOLOGY: TOEPASSING EN RESULTATEN

NaProTECHNOLOGY (“Natural Procreative Technology”) is een wetenschappelijke diagnostiek- en behandelingsstrategie van gynaecologische en reproductieve pathologieën. Het wordt in het bijzonder toegepast voor de behandeling van onvruchtbaarheid en (onverklaarde) habituele abortus. Denkt u hierbij aan oorzaken als lange en onregelmatige cycli, recidiverende eierstokcysten, hormoonstoringen, abnormale bloedingspatronen, endometriose, polycysteus ovariumsyndroom (PCO), bekkenadhesies, geblokkeerde eileiders, niet optreden van een eisprong, lage zaadkwaliteit, etc.2 De zwangerschapskans voor vrouwen rond de 35 jaar, die tevoren minimaal 5 jaar niet zwanger hebben kunnen worden (inclusief na het ondergaan van IVF/ICSI behandelingen), ligt met NaProTECHNOLOGY gemiddeld tussen de 40-50%. De kans op zwangerschap verschilt per individu en is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. De slagingskans ligt lager voor vrouwen boven de 35 jaar en in geval van ernstige adhesies, endometriose of zeer lage zaadkwaliteit van de man.3

In een Iers onderzoek uit 2002 werden 1239 stellen met NaProTECHNOLOGY behandeld vanwege infertiliteit. Een groot aantal van hen had ondanks (herhaaldelijke) IVF-pogingen niet zwanger kunnen worden. 44,7% van hen heeft middels NaPro een voldragen zwangerschap bereikt).4 80% van de stellen die habituele abortus hadden doorgemaakt, konden door NaProTECHNOLOGY een voldragen zwangerschap verkrijgen.5

De uitvoering van de medische diagnostiek en behandelingen binnen NaProTECHNOLOGY worden volledig afgestemd op de vrouwelijke cyclus. Het doel van elke behandeling is om een normale, vruchtbare cyclus en een zo optimaal mogelijke vruchtbaarheid bij het stel te verkrijgen, zodat via natuurlijke conceptie een zwangerschap tot stand kan komen. Een groot deel van de medicatie die bij NaProTECHNOLOGY wordt voorgeschreven, wordt ook in andere gynaecologische behandelingsprotocollen voor (on)vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt. Het gebruik van de medicatie is echter zodanig dat het niet een kunstmatige cyclus opbouwt maar een pathologische cyclus beoogt te normaliseren. Chirurgische behandeling van bijv. bekkenadhesies, endometriose, etc. zal worden aangeraden indien dit bijdraagt tot verhoging van de vruchtbaarheid of de gynaecologische gezondheid.

Juist het ondersteunen van de natuurlijke cyclus van de vrouw door de diagnostiek en behandeling maakt deze methode bijzonder. Onvruchtbaarheid wordt niet als een ziekte, maar als symptoom van een onderliggende aandoening benaderd. Het vinden van de oorzaak van het onderliggende probleem voor de onvruchtbaarheid is cruciaal bij NaProTECHNOLOGY. Als het onderliggend lijden niet bekend is, kan er met NaProTECHNOLOGY geen behandeling gestart worden. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) rapporteert op haar website dat van de stellen die ongewenst niet zwanger raken 20% ‘onbegrepen subfertiel’ is6, terwijl met NaProTECHNOLOGY tussen de 0 en de 8% van de stellen tot de groep ‘onbegrepen subfertiel’ gerekend wordt.7

NaProTECHNOLOGY: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELINGSTRAJECT

Een stel dat vanwege kinderwens een behandeling door NaProTECHNOLOGY wenst, wordt door een hierin speciaal opgeleide arts behandeld. Tijdens het eerste consult wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. De aandacht gaat voor een groot deel van het consult ook uit naar de verlangens, verwachtingen en voorstellingen van het stel. Vervolgens doorloopt het een FertilityCare-cursus, waarin de vrouw onder andere leert om volgens een gestandaardiseerde methode dagelijks haar cyclus te observeren en in kaart te brengen (zie hieronder). In volgende afspraken met de arts wordt aan de hand van de analyses van de cyclusobservaties afhankelijk van de situatie een basisdiagnostiek (inwendige echo, algemene bloedanalyses, gerichte hormoonbepalingen, zaadanalyse, etc.) gedaan.

Het moment van hormoonbepalingen wordt altijd op de individuele cyclus van de vrouw afgestemd. Een voorbeeld: zonder toegevoegd medisch onderzoek weet de vrouw door middel van haar dagelijkse waarnemingen wanneer de eisprong heeft plaatsgevonden, zodat enkele dagen later een hormoonprofiel van de postovulatoire fase bepaald kan worden. Elke volgende afspraak houdt een grondige analyse van de onderzoeksresultaten en van de cyclus in. Afhankelijk van de uitslagen zal een passende behandeling aan het stel voorgesteld worden. Hierbij wordt ook over de inschatting van de persoonlijke zwangerschapskansen open met hen gesproken. Indien het (meervoudig) onderliggende vruchtbaarheidsprobleem te corrigeren is (medicamenteus, chirurgisch) en de cyclus (weer) normaal verloopt, dan is er sprake van een “effectieve behandelingscyclus”, waarin de vruchtbaarheid verbeterd is en het risico op een miskraam gedaald. Het behandelingsprogramma duurt dan ongeveer 12-18 “effectieve behandelingscycli” – of minder als er een conceptie plaatsvindt. Het stel komt 3 tot 4 keer in een jaar naar het spreekuur en elk consult duurt ongeveer 45 minuten.8

FERTILITYCARE

Het stel leert in de FertilityCare-cursus niet alleen de vruchtbare en onvruchtbare dagen van de vrouw te bepalen en in kaart te brengen, maar zij leert ook om hun gemeenschappelijke vruchtbaarheid op een positieve en verantwoorde wijze te aanvaarden en er zorg voor te dragen. De methode kan op elk moment in de reproductieve fase worden toegepast; zowel als methode voor gezinsplanning als ook ter beoordeling van de gynaecologische gezondheid van de vrouw. Indien FertilityCare gebruikt wordt om zwangerschap te voorkómen, is het even betrouwbaar als de pil. Cursussen worden individueel aan de vrouw of het stel door speciaal opgeleide docenten gegeven. Er is in Nederland een aantal gezinsplanningsmethoden met goede betrouwbaarheid als het gaat om het voorkómen van een zwangerschap. FertilityCare is echter het enige cursusprogramma waarbij de cyclusgegevens gebruikt kunnen worden om, indien gewenst, met NaProTECHNOLOGY diagnostiek en behandeling in te zetten.

AFSLUITING / BESCHOUWING EN PERSPECTIEF

Indien een stel ongewenst niet zwanger raakt, habituele abortus heeft meegemaakt of er sprake is van diverse gynaecologische ziektes biedt NaProTECHNOLOGY medisch en christelijk ethisch hoogstaande mogelijkheden van diagnostiek en behandeling.

Het cursusprogramma FertilityCare biedt zowel als gezinsplanningmethode als ook als middel om gynaecologische aandoeningen te ontdekken, veelzijdige gebruiksmogelijkheden. In de afgelopen jaren is er internationaal een groeiend aantal artsen opgeleid om NaProTECHNOLOGY aan te kunnen bieden. In Nederland is Dr. Susanne van der Velden (vooralsnog) de enige hierin opgeleide arts. Op dit moment worden cursussen in FertilityCare door haar aangeboden met de bedoeling om ook NaProTECHNOLOGY in de Nederlandse gezondheidszorg te implementeren.

Met dit artikel willen wij bekendheid geven aan deze nieuwe en hoopgevende medische ontwikkeling. Wij houden ons aanbevolen voor collegae die een bijdrage willen leveren aan het verder ontwikkelen van NaProTECHNOLOGY in Nederland.

PS: auteurs Suzanne van der Velden is gynaecologe uit Nijmegen, Oberärztin aan het St. Marienhospital Gelsenkirchen-Buer, Duitsland en docente FertilityCare. Marilène van den Oever-Goltstein is arts n.p.

NOTEN

1. 1 www.fertilitycare.net / www.aafcp.org
2. Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p. 381 e.v
3. Boyle, P. “NaProTECHNOLOGY and Infertility” uit: Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p. 655 e.v
4. idem
5. Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p. 775 e.v.
6. www.nvog.nl
7. Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p. 677 e.v.
8. Boyle, P. “NaProTECHNOLOGY and Infertility” uit: Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p. 655 e.v.