De JPV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt de JPV geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. De JPV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via de website. De JPV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen. De JPV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.