De One of Us federatie is bemoedigd door de recente Europese verkiezingsuitslag. De uitslag laat
een sterke betrokkenheid zien van de Europese burgers bij de fundamentele waarden, wat duidt op
brede steun voor het leven en het gezin.

De verkiezingsuitslag onderstreept de groeiende bezorgdheid onder kiezers over het behoud van de
essentiële waarden die de Europese samenleving ondersteunen. One of Us erkent de sterke
boodschap van het electoraat en benadrukt het cruciale belang van het onderhouden van een nauwe
band met de Europese burgers en ervoor te zorgen dat hun stem voortdurend wordt gehoord, niet
alleen tijdens verkiezingsperiodes.

“We zijn bemoedigd door de verkiezingsuitslag, die laat zien dat de Europeanen veel waarde
hechten aan de fundamentele waarden van de Europese Unie, zoals de bescherming van het leven
en de verdediging van het gezin”, zegt Tonio Borg, voormalig Europees commissaris en lid van de
raad van bestuur van One of Us. “Het is van vitaal belang dat we nauw betrokken blijven bij de
burgers, hen blijven informeren en betrekken bij de lopende politieke debatten en ervoor zorgen dat
hun stem weerklank vindt in het Europees Parlement en niet alleen in verkiezingstijd”.
In reactie op de verkiezingsuitslag zet “One of Us” zich in voor een voortdurende dialoog en
samenwerking met leden van het Europees Parlement (MEP’s) van alle politieke fracties. De
organisatie streeft ernaar een meerpartijen politieke kracht op te bouwen die de belangen van de
stemlozen behartigt en opkomt voor de inherente menselijke waardigheid.

“De kern van onze missie is het onwrikbare geloof in de intrinsieke waarde van ieder mens. Het
bevorderen en beschermen van de menselijke waardigheid in heel Europa is niet alleen een morele
verplichting, maar ook een fundamentele pijler van de Europese Unie. We doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat ons beleid en onze acties deze toewijding weerspiegelen en een samenleving
bevorderen waarin elk leven wordt gerespecteerd en gewaardeerd”, aldus Marina Casini, voorzitter
van de One of Us-federatie.

Om deze betrokkenheid te vergemakkelijken, leidt onze federatie initiatieven om burgers op de
hoogte te houden van wetgevende ontwikkelingen en om platforms te bieden voor directe
communicatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers. Onze organisatie zal ook een reeks
evenementen en forums voorbereiden om belangrijke kwesties en strategieën te bespreken voor het
bevorderen van het leven en familiewaarden in heel Europa.

Om ons te steunen en op de hoogte te blijven van de bevordering van de inherente menselijke
waardigheid in de Europese instellingen, ga naar www.oneofus.eu en teken ons burgerappèl.
Over One of Us Europese Federatie:

One of Us is een Europese federatie die zich inzet voor de bescherming van het menselijk leven en
de menselijke waardigheid vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Met meer dan 50
aangesloten verenigingen pleiten we voor inherente menselijke waardigheid als basis van vrijheid
en mensenrechten.

Opgericht na het One of Us Europees burgerinitiatief, dat meer dan 1,7 miljoen handtekeningen
opleverde, blijven we vechten tegen EU-financiering voor programma’s die menselijke embryo’s
vernietigen.

Doe met ons mee om de menselijke waardigheid hoog te houden. Teken onze oproep en steun onze
missie op oneofus.eu.