Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH), Abortus, Pasgeborenen
Down Syndroom: is abortus een mensenrecht?
Jaargang 29 - 13 juni 2022

Naar aanleiding van een rechtszaak over de toepassing van eugenetische abortus die voorligt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), publiceerde het European Centre for Law…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Nieuwe abortuswet van Texas: een analyse met oog voor het leven
Jaargang 29 - 13 februari 2022

Door Sophie Trist Vertaald door Patrick Garré In mei heeft Texas een nieuwe abortuswet aangenomen die vergelijkbaar is met de hartslagwetten (‘heartbeat–laws’) die in andere staten zijn aangenomen.[i] Hoewel gelijkaardige…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Afschaffing beraadtermijn bij abortus: onwenselijk voor vrouw én kind
Jaargang 29 - 9 februari 2022

Op 10 februari stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel waarmee de verplichte minimale beraadtermijn voor een abortus moet worden afgeschaft. De indieners van het wetsvoorstel willen een flexibele beraadtermijn:…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Roe versus Wade: historiek en de actuele situatie
Jaargang 29 - 22 januari 2022

Auteur: mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bijna 50 jaar geleden velde het Amerikaanse Hooggerechtshof één van haar belangrijkste arresten uit de…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Het afbreken van de pijlers van de medische ethiek: het gewetensbezwaar onder schot
Jaargang 28 - 17 november 2021

Auteur: Kristina Artuković zet zich in voor Saving Down Syndrome, een internationaal pleitbezorger van sociale gerechtigheid voor mensen met het syndroom van Down, met een speciale nadruk op prenatale gerechtigheid…

Mensen met dementie zijn mensen met rechten
Jaargang 28 - 29 september 2021

Auteur: Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam) Inleiding: de mensenrechtelijke vraag in de Koffiezaak In de spraakmakende Koffiezaak stond de vraag centraal of een verpleeghuisarts het leven van…

Zelfbeschikking versus menselijke waardigheid: reactie op het Matić-rapport
Jaargang 28 - 15 september 2021

Auteur: Johannes de Jong, directeur Sallux (voormalig Christian Political Foundation for Europe) Naar aanleiding van het controversiële Matić-rapport van de Commissie Rechten van de vrouw en de gendergelijkheid van het…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Onder toezichtstelling ongeborene versus abortus: tweezijdigheid in Nederlandse wetgeving
Jaargang 28 - 4 augustus 2021

Redactie In Nederland kan een rechter een ongeboren kind onder toezicht stellen.[1] Dit gebeurde altijd vanaf het moment van levensvatbaarheid van de ongeborene (24 weken zwangerschap). Maar in november 2020…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH), Abortus
De strijd voor een internationaal recht op abortus: is die al gewonnen?
Jaargang 28 - 18 juni 2021

Auteur: mr. Marie-Thérèse Hengst, jurist en bestuurslid Juristenvereniging Pro Vita De verdragsorganen van de Verenigde Naties (VN), zoals het Mensenrechtencomité en het Bevolkingsfonds, werken al jaren hard aan een internationaal…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Schiavo-affaire: een euthanasieschandaal
Jaargang 28 - 5 januari 2021

Auteur: dhr. mr. drs. R. (Raphael) Evers, Opperrabbijn Düsseldorf Vijftien jaar lag ze in coma. Uiteindelijk stierf zij door gebrek aan voedsel en vocht. De stekker werd eruit getrokken…Dit betekent…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Wie wij zijn: de waarde van embryo’s in het kiembaandebat
Jaargang 27 - 30 augustus 2020

Auteurs: mr. D.J.H. van Dijk en drs. E. van Hoek-Burgerhart mr. D.J.H. van Dijk is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en lid van de SGP-fractie in de Eerste…

De bestraffing van het belemmeren van toegang tot abortus: de Belgische situatie
Jaargang 27 - 23 april 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Samenvatting Dit artikel gaat na in welke mate het recht om een afwijkende mening te…

Het eerste euthanasieproces in België: een balans
Jaargang 27 - 22 maart 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Begin dit jaar stonden op het eerste Belgische euthanasieproces in Gent drie artsen terecht voor…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie, 25 jaar later
Jaargang 26 - 1 december 2019

Door mr. dr. E.H. Hulst dhr. Hulst is universitair docent bij het Instituut Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam Artikel met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bescherming van kwetsbaren meer dan ooit onder druk
Jaargang 26 - 2 oktober 2019

2 oktober 2019 Redactie PVH. Het verzoek om cassatie in het belang der wet van het Openbaar Ministerie aan de Hoge Raad eind september, inzake de levensbeëindiging van een diep…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Ben ik mijn DNA?
Jaargang 26 - 30 mei 2019

Lezing ter gelegenheid van symposium “Genetische manipulatie en menselijke waardigheid”, op 6 april 2019, door dhr. dr. D.B. (Daan) van Schalkwijk. Voorwoord Dank aan Professor Van Ittersum en het Netwerk…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Nieuwe abortuswet België: wankel evenwicht tussen zelfbeschikking vrouw en bescherming van het ongeboren leven vervelt tot quasi volwaardig recht op abortus in eerste 12 weken
Jaargang 26 - 28 maart 2019

Door mr. Patrick Garré  Patrick Garré is jurist bij de Belgische federale overheid Samenvatting De Belgische abortuswetgeving is in 2018 grondig hervormd. Zwangerschapsafbreking was tot dan toe een afgelijnde uitzondering…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Evaluatie van de wetsevaluatie
Jaargang 25 - 24 april 2018

Door prof. Dr. T. A. Boer, Professor Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg. ZorgEthiek.nu 3 april 2018 Publicatie naar aanleiding van het themanummer ’15 jaar Euthanasiewet’…

Juridische status abortus in Nederlands, Europees en internationaal recht
Jaargang 24 - 13 augustus 2017

Door: mr. Marie-Thérèse Hengst. Mw. Hengst is jurist internationaal en Europees recht en redacteur bij Pro Vita Humana Geüpdate: 5 september 2019 Samenvatting Men spreekt vaak van het ‘recht op…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
‘Gezondheidsraad met advies verruiming embryowet op hellend vlak’
Jaargang 24 - 22 juli 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 3, p. 1 Interview met Prof. Dr Theo Boer, hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen Bron: Dikkenberg, B….

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Arts met gewetensbezwaar: wat kan hij doen?
Jaargang 24 - 22 juli 2017

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 2, p. 002 Auteur: mr. M.T. Hengst                                   …

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Meer gespecialiseerde hulpverlening nodig na onbedoelde zwangerschap
Jaargang 24 - 20 april 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 2, p. 1.  Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift TGE, Jrg. 27 – nr. 1 – 2017   Auteur: drs. Ward…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Straks ook medische hulp bij suïcide voor mensen die gezond zijn?
Jaargang 24 - 30 maart 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 1, p. 001 Dit artikel voor PVH is een bewerking van een artikel verschenen over het gelijknamige onderwerp in het Katholiek Nieuwsblad: W.J. Eijk:...

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Over de waarde en morele status van de foetus
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 4    p. 002 Door Mr Bart Bouter advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten en Ronald Zoutendijk directeur Siriz en Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink directeur NPV-Zorg…

Euthanasie komt soms te snel
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 3, p. 003 Overgenomen uit dagblad Trouw – Alwin Kuiken − 07/11/14, 06:50 Euthanasieartsen gaan soms te snel mee in beweringen van patiënten dat…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Menselijke waardigheid in het abortusdebat
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 2    p. 003 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Inleiding Hoewel menselijke waardigheid al decennia lang het onbetwiste fundament vormt…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 2, p. 002 Door mw. dr. Mirjam van Weissenbruch, Neonatologe VU medisch centrum In Nederland worden per jaar ongeveer 180.000 kinderen geboren, waarvan 4.000…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De grens van het leven
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 2,    p. 001 Door mr. Don Ceder Inleiding Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Wet afbreking Zwangerschap (WAZ) in Nederland na een…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bio-ethiek in wetsevaluaties
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang - 2014 nr. 2,    p. 007 Door Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink Directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en oud-Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Dit artikel is een...

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Waardevol Leven
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1 p. 006 Door Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht Opgegeven stellingen: 1. Praten over zingeving? Dat moet je niet willen in de…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Recht op zorg?
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang - 2014 nr. 1    p. 005 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Hoogleraar Gezondheidsrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam Als kenner van het gezondheidsrecht houdt Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen...

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Overbehandelen, natuurlijk niet!
Jaargang 24 - 29 maart 2017

Inleiding bij gelegenheid van het vertrek van dr. Ruth Seldenrijk als directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) op vrijdag 31 januari 2014 in de Joriskerk te Amersfoort. Het is mij…

Waardevol leven. Wat zeggen keuzes over leven en dood over onze samenleving?
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1    p. 003 Door Mevr. drs. E. van Hoek – Burgerhartbeleidsmedewerkster van de Nederlandse Patiënten Vereniging Onder deze titel werd op 31 januari 2014 een…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Vermist: de rechtsbescherming van het ongeboren kind
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1,    p. 002 Door mr. Don Ceder Een landelijke abortusdiscussie staat 30 jaar na de officiële inwerkingtreding van de Wet afbreking Zwangerschap (WAZ) weer op…

Voorwoord redactie PVH
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1    p. 000 Hulp bij het hanteren van de PVH-website. Het is duidelijk dat, nu Pro Vita Humana uitsluitend in digitale vorm verschijnt, aan de…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Embryo en christelijke mensvisie
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 004 Door Prof. dr W.J. Eijk Mgr. W.J. Eijk is de aartsbisschop van Utrecht en sinds 18 februari 2012 kardinaal. Hij werd…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De valse noten van het regeeraccoord. Het dogma van de zelfbeschikking.
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 003 PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 002 Door Mr drs. M.W.J. de Wildt Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer De lobbyclubs...

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Postnatale abortus: waarom zou een baby moeten leven?
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 2, p. 039-0445 Door Mr Bart Bouter, advocaat bij Janssens Den Boef Advocaten, Houten Dr R. Seldenrijk, Directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)…

Voorwoord van de redactie
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 2, p. 027-028 Voorwoord In het vorige voorwoord moest ik u mededelen dat Pro Vita Humana nog uitsluitend digitaal zou verschijnen. Voor enkelen was…

“NATURAL EXPERIMENT” SUGGESTS THAT ILLEGAL ABORTION MAKES WOMEN HEALTHIER
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 024-025 BUITENLAND Legal, safe and rare abortion is often seen as a necessary component of women’s health. Abortion rights groups contend that…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De Embryo-uitspraak en haar mogelijke gevolgen
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 018-021 Mw. Mr M-Th. Hengst Mw. Marie-Thérèse Hengst is afgestudeerd in internationaal en Europees recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen INLEIDING Op…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van Peter Singer
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 005-017 Door Dr M. de Blois Matthijs de Blois is docent bij de vakgroep rechtstheorie/encyclopedie aan de RU Utrecht 1. INLEIDING We…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Een nieuwe Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen
Jaargang 24 - 27 maart 2017

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 2, p. 001 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 6, 2016 Door Mr. dr. J.H.H.M. Dorscheidt. Jo Dorscheidt is als universitair docent gezondheidsrecht verbonden…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Huidige abortuswetgeving en –praktijk vertonen inconsistenties
Jaargang 23 - 1 augustus 2016

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 1, p. 002 Door Drs. Ward J.A. Biemans SJ Spirituaal van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht Samenvatting De huidige abortuswetgeving en…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kanttekeningen bij het Jaarverslag 2001 van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Jaargang 23 - 7 juni 2016

Transparante euthanasiepraktijk? Door Dr. M Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Voorwoord eerste uitsluitend digitale versie van PVH
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 003-004 Voorwoord Het is waarschijnlijk even wennen, maar ook Pro Vita Humana ontkomt niet aan de digitalisering. Zo zult u Pro Vita…

PVH 19e – 2012 nr. 2 – Buitenland
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 003 PVH 19e jaargang – 2012 nr. 2, p. 047-053 CALL FOR ISRAEL TO CHANGE SURROGACY LAWS An Israeli Health Ministry committee…

Voorwoord redactie PVH
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 003 PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 001 Voorwoord Het is waarschijnlijk even wennen, maar ook Pro Vita Humana ontkomt…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
NIPT – minder eenvoudig dan het lijkt –
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 3, p. 003 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) jaargang 25 – nr. 3 – 2015, p. 77 Website Tijdschrift voor Gezondheidszorg…

Samenvatting. Waardigheid in het abortusdebat
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 2    p. 003 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Hoogleraar Gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam SAMENVATTING Een jurist die aangeeft menselijke waardigheid te beschouwen als kernbegrip,…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Niet-invasieve prenatale tests: onderzoek naar de houding van aanstaande en jonge moeders in Vlaanderen
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang - 2015 nr. 3, p. 002 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) jaargang 25 - nr. 3 - 2015, p. 70-76 Website Tijdschrift voor Gezondheidszorg...

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Is stoppen met eten en drinken geen zelfdoding?
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 1, p. 003 Overgenomen uit Medisch Contact: nr 20 – 15 mei 2015, p. 973-976 KNMG te gemakkelijk voor steunende taak arts Door Ina...

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Buiten de (mensenrechten)orde? – Over het niet ratificeren van het Biogeneeskundeverdrag door Nederland.
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 2, p. 001 Overgenomen uit het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2015 (39) afl. 6, p.394 Door Prof. mr J.C.J. Dute Jos Dute is lid van…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Nederland en het Biogeneeskundeverdrag
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 3, p. 001 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE) jaargang 25 – nr. 3 – 2015 Website Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Regionale toetsingscommissies euthanasie: Code of Practice
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 22e jaargang – 2015 nr. 3, p. 004 Overgenomen uit Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Aflevering 4, 2015Column Prof. dr H. Nys hoogleraar medisch recht KU Leuven E-mail: herman.nys@med.kuleuven.be Samenvatting Beschrijving...

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
EINDE VAN EEN LIBERALE DWALING – ABORTUSWETGEVING HERZIEN
Jaargang 23 - 28 maart 2016

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 1, p. 001 Artikel met toestemming overgenomen uit Liberaal Reveil Door Mw. Charlotte A.M. Lockefeer – Maas MA Wetenschappelijk medewerker bij de TeldersStichting en…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Veel nieuwe dilemma’s bij kloneren en onderzoek op embryocellen
Jaargang 22 - 21 november 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 2, p. 41-46 Door Mr drs. Evers Rabbijn van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en rector van het Nederlands Israëlitisch Seminarium KORTE SAMENVATTING Therapeutisch kloneren…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De kwaliteit van bestaan van kinderen met downsyndroom in Nederland – Hoe die is en hoe die zou kunnen
Jaargang 22 - 21 november 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 179-185 Door E. de Graaf. Erik de Graaf heeft een zoon met het syndroom van Down en is werkzaam voor de Stichting…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Van een recht op leven naar een recht op abortus?
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 16e jaargang – 2009 nr. 1, p. 002-007 Door Dr M. de Blois Universitair hoofddocent bij de Universiteit Utrecht (Rechtsgeleerdheid) INLEIDING In 2007 heeft een van de meest vooraanstaande…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Het menselijk leven en verantwoord ouderschap: medisch ethische visie vanuit een christelijk perspectief
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 16e jaargang – 2009 nr. 1, p. 008-011 Door Dr L. Kiebooms Inwendige ziekten-Nucleaire geneeskunde, lid van de Belgische Parlementaire commissie zwangerschapsafbreking INLEIDING Controverse en kritiek rond de encycliek…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het staken of niet instellen van levensverlengend handelen
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 16e jaargang – 2009 nr. 2, p. 002-009 Door Mgr. Dr W.J. Eijk Aartsbisschop van Utrecht, als arts en ethicus bestuurslid van de Pauselijke Academie voor het Leven. Wie…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Autonomie en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 1, p. 000-00 Door Prof. mr dr M.A.J.M. BuijsenGezondheidsjurist en rechtsfilosoof, als universitair docent verbonden aan het Instituut BMG, Erasmus MC / Erasmus Universiteit Rotterdam  …

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Juridische kanttekeningen bij de KNMG-richtlijn “Palliatieve sedatie”
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 2, p. 054-060 Door  (versie 2009)Mw. mr M. Daverschot Marianne Daverschot heeft een juridisch adviesbureau voor de gezondheidszorg. Ze heeft zitting in diverse klachtencommissies…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Rol van verpleegkundigen bij euthanasie. Enkele aanbevelingen nader bekeken.
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 2, p. 061-064 Door Dr G.G. van Bruchem – van de Scheur Verplegingswetenschapper, werkzaam als docent aan de Hogeschool Rotterdam bij de Masteropleiding Advanced…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Besnijdenis en godsdienstvrijheid
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 3, p. 080-85Besnijdenis en godsdienstvrijheid Door Dr M. de Blois, Universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De rechten van de gewetensbezwaarde sollicitant in de gezondheidszorg.
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 17e jaargang - 2010 nr. 3, p. 086-094 Door Mw. mr M. Daverschot Marianne Daverschot heeft een juridisch adviesbureau voor de gezondheidszorg.  Ze heeft zitting in diverse klachtencommissies en...

Themanummer: VOLTOOID LEVEN? – Voorwoord
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 1, p. 001-001 Voorwoord Op dit eerste nummer van Pro Vita Humana heeft u een tijdje moeten wachten. Het nummer is namelijk volledig gewijd…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Theorie en politiek in het gezondheidsrecht
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 19e jaargang - 2011 nr. 1, p. 002-005 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Hoogleraar Recht & Gezondheidszorg, verbonden aan het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg en de faculteit...

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Recht op leven én een recht op beëindiging van het leven
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 1, p. 006-007Recht op leven én een recht op beëindiging van het leven Door Prof. mr E.P.R. Sutorius Verslag van Sanne IJzermans Hoogleraar Strafrecht…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
‘Uit Vrije Wil’ en zelfbeschikking, of hoe niet alles is zoals het lijkt
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 1, p. 008-011′ Door Gerbert van Loenen. Auteur van ‘Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven’, Amsterdam, van Gennep, 2009, en…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Van Schwarzenegger tot Ollie
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 1, p. 012-015Van Schwarzenegger tot Ollie Door Dr Paul .J. Lieverse, presentatie met dia’s Verslag van Ben van de Venn Anaesthesioloog-pijnspecialist in Daniel den…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Nationaal Symposium: VOLTOOID LEVEN?
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 1, p. 016-027 Debat o.l.v. de dagvoorzitter Leo Fijen Door Prof. mr dr Martin Buijsen; Prof. mr Eugène Suitorius; Gerbert van Loenen; Dr Paul…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Het recht op leven in de Grondwet: levensvatbaar?!
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 21, p. 042-046 Door Mr A.B. Bouter, Advocaat bij Bouwman Van Dommelen Advocaten Utrecht INLEIDING In het coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV is…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het wetsvoorstel Stervenshulp aan Ouderen: sterven Uit Vrije Wil noodzakelijk of problematisch?
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 21, p. 047-050 Door Sanne IJzermans S.A.M. IJzermans, student-assistent van de faculteit Beleid & Management Gezondheidszorg, afdeling Recht & Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit te Rotterdam…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Legalisering van stervenshulp na voltooid leven – zelfbeschikking of alibi voor onverschilligheid?
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 2, p. 051-054 Door Prof. mr dr M.A.J.M. Buijsen Martin Buijsen, jurist en filosoof, is als hoogleraar Recht & Gezondheidszorg verbonden aan het Instituut…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Hoe ziet de KNMG de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde?
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 3/4 p. 074-081 Door Mgr. Dr W.J. Eijk Aartsbisschop van Utrecht en referent voor medische ethiek namens de Nederlandse bisschoppenconferentie INLEIDING Tien jaar geleden…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Omgaan met suïcidale patiënten: over preventieve maatregelen voor individuele situaties
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 3/4, p. 082-086 Door Drs. Henrike Rebel Verplegingswetenschapper, heden docent verpleegkunde Christelijke Hogeschool Ede. Vanaf 2009 werkzaam als preventiewerker bij OptiMent, dat onderdeel is…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het KNMG-standpunt “De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde”
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 3/4, p. 087-091 Door Prof.dr ir H. Jochemsen Tot 1 januari 2009 directeur van het Prof.dr. G.A. Lindeboominstituut, wetenschappelijk studiecentrum voor medische ethiek vanuit…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van Peter Singer
Jaargang 22 - 28 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 5, p. 131-139 Door Dr. Matthijs de Blois werkzaam bij de vakgroep rechtstheorie / encyclopedie aan de RU Utrecht 1. INLEIDING We zijn er…

Voorwoord – door de voorzitter van de PVH-redactie
Jaargang 22 - 27 juli 2015

PVH 18e jaargang – 2011 nr. 21, p. 041-041 Voorwoord Mensen reageren naar hoe het hun uitkomt. Op dezelfde zaken of feiten reageren mensen soms op een verschillende manier. Zo…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie en doorverwijzing
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 6, p. 167-175 Door Mr.dr. E.H. Hulst (Ernst Hulst is universitair docent gezondheidsrecht en medewerker van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het onderzoek naar de euthanasiepraktijk in Nederland over de periode 2001/2002
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 6, p. 161-166 Door Mgr. dr. W.J. Eijk bisschop van Groningen en voorzitter van de Stichting Medische Ethiek (extra info auteur) 1. INLEIDING Recent…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Kloontje komt om zijn loontje
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 5, p. 144-146 Door Dr. Th.A. Boer Universitair docent christelijke ethiek aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht en medewerker bij het Ethiek…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Beslissingen omtrent leven en dood: de zaak van Jodie en Mary
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 5, p. 140-143 Door Mr. dr. M.A.J.M. Buijsen, universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana 1. INLEIDING In september…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De zaak Van Oijen: exemplarisch voor de euthanasiediscussie?
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 5, p. 129-130 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana Op 3 juni j.l. verklaarde…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De rechtspositie van gewetensbezwaarden in de gezondheidszorg
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 97-101 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana In de wetenschappelijke raad van…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Wrongful life: de zaak Kelly
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 102-104 Door Mr. dr. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana Op 26 maart j.l….

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Pre-implantatie genetische diagnostiek. Hoe te waarderen?
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 93-96 Door Dr. V.G.H.J. Kirkels gynaecoloog n.p., thans 1e secretaris van de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap Het is nu ruim tien…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Waardigheid, gezondheid en orgaandonatie
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 89-92 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana Nederland kent een tekort aan orgaandonoren. Dit…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Hulp bij zelfdoding in Zwitserland
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 86-88 Door Dr. M. de Blois werkzaam bij de vakgroep rechtstheorie / encyclopedie aan de RU Utrecht In het Nederlands Dagblad van…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasiewetgeving faalt
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 84-85 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van Pro Vita Humana Op 29 april j.l. deden de…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie is geen artsenwerk
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 3-4, p. 81-83 Door Dr Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage In 1984 heeft het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering…

Dertig jaar Nederlands Artsenverbond, iets om te vieren?
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 2-4 Inleidend woord door drs. P.C. Hildering, voorzitter van het NAV Dertig jaar Nederlands Artsenverbond. De eerste vraag die daarbij bij mij…

Arts: roeping of beroep? Medisch-historische kanttekeningen bij de autopsie van het artsenideaal
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 5-10 Door Prof. dr M.J. van Lieburg medisch historicus, verbonden aan het Erasmus MC te Rotterdam De verleiding is natuurlijk groot om…

Het gesprek met de patient met kanker, met aandacht voor het in stand houden van de hoop
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 12-16 Door Prof.dr D.J.Th. Wagener oncoloog, UMC St. Radboud, Nijmegen Volgens Vaclav Havel is hoop een kwaliteit van de ziel en hangt niet…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Over mens en waarden in de zorg. Zijn er in de medische ethiek normen en waarden aan te geven die onveranderbaar, onopgeefbaar zijn? Is er een absolute norm?
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 17-26 Door Dr W.L.H. Smelt, anesthesioloog, verbonden aan de Isala Klinieken, locatie Weezelanden, te Zwolle 1. INLEIDING Eerst wordt kort ingegaan op de…

Individuele verantwoordelijkheid tussen geweten en consensus
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 26-30 Door Dr W. Dekkers arts-filosoof, verbonden aan de Afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde UMC St. Radboud, Nijmegen INLEIDING…

Drie vragen van een zorgverzekeraar aan artsen. Inleiding en verslag van een workshop
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 31-32 Door D. Lok tot voor kort relatiemanager van Pro Life Zorgverzekeringen Ter inleiding het volgende: er zijn in Nederland  twee christelijke…

Biografie en ziekte. Menselijke waardigheid door een individualiserende kijk op ziekte.
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 33-34 Door B.R. Tjaden huisarts Uitgaande van onze gebruikelijke, primair biologisch georiënteerde kijk op de mens en zijn ziekte is het de…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Verslag van de werkgroep ‘De eed van Hippocrates in het licht van vandaag’.
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 35-36 Door S.J. Matthijsen psychiater, psychotherapeut Uitgangspunt om in deze tijd een werkgroep over de eed van Hippocrates aan te bieden was…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie en arts. Reactie op een artikel in Medisch Contact.
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 37-38 Door Dr Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage EUTHANASIE IS GEEN MEDISCH HANDELEN Van regeringszijde is gedurende de afgelopen jaren…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie en medisch handelen. Een reactie op een reactie.
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 1, p. 39-41 Door J.A. de Wit vrouwenarts in ruste en ethicus Mijn artikel ‘Zelfdoding op een hellend vlak’ in Medisch Contact van 8…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Overwegingen tegen een geen-bezwaar-systeem.
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2003 nr. 2, p. 57-60 Door Ger Lodewick (extra info betr. auteur) voorzitter van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. 1. RESULTATEN WET OP DE ORGAANDONATIE VALLEN TEGEN…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Een orgaandonatie
Jaargang 22 - 25 juli 2015

PVH 10e jaargang – 2003 nr. 2, p. 61-63 Door Dr W.L.H. Smelt anesthesioloog, verbonden aan de Isala-klinieken te Zwolle Bij de redactie kwam de vraag binnen of er recent…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Transparante euthanasiepraktijk? (II) Kanttekeningen bij het jaarverslag 2001 van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 165-168 Door Dr Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage Het jaarverslag bevat de korte beschrijvingen van 13 van de 2054 gevallen…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De embryowet: op zoek naar de juiste vraagstelling
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 150-164 Door Mr.dr. Ernst H. Hulst universitair docent gezondheidsrecht en medewerker an het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Stamcellen. Controversen en beloften in het veld van de stamceltransplantatie. Het paard van Troje onthuld.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 145-149 Door Drs J.J. Gerritsen internist in het LUMC en betrokken bij Patiëntenzorg, Onderwijs aan artsen en assistenten in opleiding tot specialist…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Pil van Drion: voorbij de betovering
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 141-144 Door Dr Theo Boer universitair docent Systematische Theologie (Christelijke Ethiek) bij de Universiteit Utrecht. Tevens verbonden aan het Universitair Centrum voor…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Persoonlijke autonomie en de heiligheid van het leven. Aantekeningen bij Pretty v. United Kingdom.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 6, p. 134-140 Door Dr. Matthijs de Blois verbonden aan de Disciplinegroep rechtstheorie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht INLEIDING De uitspraak…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Het recht op zelfdoding De Pil van Drion en de rechten van de mens.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 4/5, p. 104-107 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair docent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van PVH INLEIDING In 1991 schreef Huib Drion, oud-hoogleraar…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De kritiek van prof.dr. H.J.J. Leenen op het functioneren van de regionale toetsingscommissies euthanasie.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 4/5, p. 103 Door Dr. Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage Wanneer men verneemt dat in het jaar 2000 2123 gevallen van euthanasie…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Leven en laten leven. Menselijke genetica en menselijke waardigheid.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

Harald Bieneck is arts en theoloog te Augsburg, Duitsland. Dit artikel is een bewerkte vertaling van een door hem op 20 oktober 2001 in Trossenfurt gehouden lezing. Vertaling: ing. ]….

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Het Mensenrechtencomite van de Verenigde Naties.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 3, p. 73-76 Door Dr Th.A.M. van der Horst Bestuursjurist te ‘s-Gravenhage In de voorbije maanden is er nogal wat te doen geweest om…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De betekenis van Pretty v. Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse euthanasiepraktijk.
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 3, p. 69-72 Door Mr dr drs. M.A.J.M. Buijse universitair docent gezondheidsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur van PVH Een jaar geleden schreef ik…

Verkiezingsprogramma’s vergeleken
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 2, p. 53-58 Door Mr W. Eikelboom voormalig voorzitter van de JPV De politieke partijen maken zich op voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Pil van Drion: ophef om niets
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 2, p. 46-52 Door Ir H.A.P. Cruts Werkzaam als Coördinator Algemene Zaken bij de Stichting Liliana Fonds. In zijn vrije tijd werkzaam als publicist….

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De pil van Drion als geruststelling?
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 2, p. 40-45 Door Dr R. Seldenrijk, directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging SAMENVATTING: De NVVE wil een maatschappelijk debat en vergunning van VWS…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De pil van Drion moet nog worden uitgevonden
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 2, p. 37-39 Door Dr D.L. Willems Dick Willems is huisarts en filosoof. Hij werkte 15 jaar als huisarts in Huizen (N-H), was coordinator…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie en samenleving
Jaargang 22 - 20 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 1, p. 12-16 Door Dr Marc Desmet sj2 De euthanasiewet in Nederland en het huidig euthanasiewetsvoorstel in België (3) creëren het recht op een…

Verslag Minisymposium NAV – Ethiek in de spreekkamer
Jaargang 22 - 15 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 2, p. 34-42 Door Mw. drs. S.E.M. Snoeren(oud-)bestuurslid NAV Op zaterdag 17 november 2000 vond in Utrecht het NAV minisymposium ‘Ethiek in de spreekkamer’…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De onrechtmatigheid van de euthanasiewet
Jaargang 22 - 15 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 5/6, p. 158-160 Door Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen universitair docent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en redactielid van PVH Enige tijd…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Ondeugdelijk wetsvoorstel III
Jaargang 22 - 15 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 3, p. 73-75 Gewijzigd voorstel van Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding1 Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 691, nr. 137. Notities…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Is toetsing van de euthanasiewet door een internationale instantie mogelijk?
Jaargang 22 - 15 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 3, p. 69-72 Door Dr M. de Blois werkzaam bij vakgroep rechtstheorie/encyclopedie van de RU Utrecht en medewerker van dit blad. INLEIDING Nu de Eerste…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Grenzen aan het medisch handelen: wel of niet opereren?
Jaargang 22 - 15 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 2, p. 43-49 Door Dr W.L.H. Smelt anesthesioloog in de ISALA-klinieken te Zwolle, locatie Weezenlanden SAMENVATTING Snijdend specialist en anesthesioloog zijn samen verantwoordelijk voor…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Ondeugdelijk wetsvoorstel II
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 2, p. 29-33 Gewijzigd voorstel van Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding 1 Kritische kanttekeningen bij de Memorie van antwoord2 Eerste…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Embryowet. Verschuiving van opvattingen
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 1, p. 11-14 Door Mr dr P.W. Smits voormalig voorzitter van de JPV Abortus, euthanasie en medische experimenten, hebben als een permanente bedreiging voor…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Een Handvest voor het leven? Enkele opmerkingen bij het Handvest van de Grondrechten van de EU
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 1, p. 5-10 Door Dr M. de Blois verbonden aan de Disciplinegroep Rechtstheorie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht De Europese Raad, samengesteld…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Ondeugdelijk wetsvoorstel. Kritische kanttekeningen bij het gewijzigd voorstel van Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Eerste Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 26 691, nr. 137)
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 1, p. 1-4 Door Dr. Th.A.M. van der Horst voormalig secretaris en voorzitter van de JPV ONGEKENDE INGREEP IN DE RECHTSORDE Het wetsontwerp geeft…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Regionale toetsingscommissies euthanasie – jaarverslag 2000
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 5/6, p. 154-157 Door Dr Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage Onlangs is versehenen het Jaarverslag 2000 van de regionale toetsingscommissies euthanasie. Het…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Embryowet: ongeboren leven in dienst van de wetenschap
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 5/6, p. 149-153 Door Mr Dr E.H. Hulst universitair docent gezondheidsrecht bij Gezondheidswetenschappen (instituut Beleid en Management Gezondheidszorg) van de Erasmus UniversiteitRotterdam Het internationale…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De paarse draad in de medisch-ethische wetgeving
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 5/6, p. 145- Door Mr A. Rouvoet André Rouvoet is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en maakt deel uit van de fractie…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasiewet aanvaard. Welke gezichtspunten heeft het debat in de Eerste Kamer opgeleverd?
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 4, p. 125-129 Door Dr. Th.A.M. van der Horst voormalig secretaris en voorzitter van de JPV Op 9 en 10 april 2001 vond in…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De mogelijke werkwijze van de morning after pill
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 4, p. 1-3 Door Mw. drs. A.C. Beest gynaecologe np. en redactielid van PVH INLEIDING De morning after-pill, emergency contraception. In de vakliteratuur en…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De dokter wikt, de patient beschikt? Ethische vragen bij schriftelijke wilsverklaringen
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 4, p. 112-120 Door Dr. C.M.R.M. Hertogh verpleeghuisarts, ethicus Afdeling verpleeghuisgeneeskunde, VU Medisch Centrum, Amsterdam. Bovenstaande lezing is gehouden op het voorjaarssymposium van de…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Schriftelijke wilsverklaringen. Juridische aspecten
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 8e jaargang – 2001 nr. 4, p. 101-106 Door Mw. mr. A. Bokhorst juridisch medewerker bij de Nederlandse Patiënten Vereniging Lezing gehouden op het voorjaarssymposium van de JPV en…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De rol van verpleegkundigen bij pijn- en andere symptoombestrijding met de dood als nevenbedoeling
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 6, p. 153-157 Drs. G.G. van Bruchem-van de Scheur verplegingswetenschapper, is als onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Gezondheidsethiek en de Sectie Gezondheidsethiek en…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Beslissingen rond het levenseinde van pasgeborenen
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 1/2, p. 15-19 Door Drs. M.J. van Ledden-Klok & Dr. M.J.K. de Kleine beiden verbonden aan het Máxima Medisch Centrum Veldhoven, resp. als arts-assistent…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Maatschappelijke en juridische aspecten van terminale sedatie
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 1/2, p. 9-11 Door Prof. dr. C. Spreeuwenberg hoogleraar Integratie chronische zorg aan de Universiteit Maastricht 1. DEFINITIE Broekaert definieert terminale sedatie als het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Een pleidooi voor kennismodellering in de medische ethiek
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 6, p. 142-146 Door Dr F. Hamburg docent besliskunde en neurowetenschappen aan de Hogeschool Rotterdam Mij is de mogelijkheid geboden een reactie op de bespreking…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Actieve levensbeëindiging als permanente medisch-ethische discussie
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 6, p. 137-141 Door Mr Dr E.H. Hulst gezondheidsjurist bij het instituut voor Beleid en Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam Euthanasie en hulp bij…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Hersendood en sterven
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 3, p. 13-14 Door Dr W.L.H. Smelt als anesthesioloog verbonden aan de ISALA-klinieken te Zwolle In 2003 schreef ik in PVH1 een artikel onder…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Vrij tot de dood?
Jaargang 22 - 14 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 1, p. 1-8 Door Prof.dr R.A. te Velde bijzonder hoogleraar betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en docent filosofie aan…

Ruimte en grenzen van het zelf beschikken – Dr J. Hoek
Jaargang 22 - 13 juli 2015

PVH 2e jaargang – 1995 nr. 3, p. 069-072 * * * * * bezoekers Vandaag is het Meest recente wijziging 13 July, 2015 15:09

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Praktisch omgaan met vragen aan het eind van het leven
Jaargang 22 - 13 juli 2015

PVH 9e jaargang – 2002 nr. 1, p. 9-11 Door Mw.dr M.C. Blonk internist en bestuurslid van het NAV Wanneer iemand vraagt om de dood is er moreel gesproken heel…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Onderzoek met menselijke embryo’s
Jaargang 22 - 13 juli 2015

PVH 5e jaargang – 1998 nr. 6, p. 153-158 Door Mr.dr.P.W. Smits Op 24 februari 1994 verzocht de toenmalige Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) aan de Gezondheidsraad hem…

Praktijkervaringen vanuit het NPV-Consultatiepunt
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 189-191 Praktijkervaringen vanuit het NPV-ConsultatiepuntDr C. van ’t Spijkersociaal geneeskundige, medisch adviseur van de Nederlandse Patiënten Vereniging De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de palliatieve zorgsetting
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 186-188 Door Drs. L. van Dijk, huisarts In de vele definities van palliatieve zorg worden woorden gebruikt als ‘best haalbare kwaliteit van…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de oncologie
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 175-178 Door Drs. J.B. Ruit en dr H.J. Agteresch resp. internist, Vlietlandziekenhuis, locatie Vlaardingen, en assistent-geneeskundige in opleiding tot internist, Academisch Ziekenhuis,…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het begrip ‘kwaliteit van leven’ – een aanwinst voor de medische praktijk
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 170-174 Door Paul J. Lieverse als anasthesioloog en pijnarts sinds 1989 werkzaam in de Daniel den Hoed Kliniek die samen met het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de gezondheidszorg
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 167-169 Door Dr D.J. Bakker medisch directeur AMC Amsterdam De term kwaliteit van leven’ heeft sinds het midden van de jaren vijftig…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Medisch-Wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 5, p. 139-146 Door Mr dr M.J.A.M. Buijsen en mr dr E.H. Hulst1 In de media wordt de laatste tijd veel vernomen van een…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Enkele juridische aspecten van medisch zinloos handelen
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 5, p. 137-138 Door Prof. mr J.H. Hubben hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Partner Nijsingh Dijkstra De Graaf Advocaten & Notarissen…

Zinloos medisch handelen, een ethische bezinning
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 5, p. 133-136 Door Dr Th.C.J. Beemer1 lector in de moraaltheologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen Onder ethiek verstaan we de systematische en kritische…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Medische ethiek in crisis?
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 4, p. 114-118 Door Drs. Rien M.J.P.A. Janssens moraaltheoloog en projectmanager van het Palliumproject over palliatieve zorgethiek. Vakgroep Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De weigering van de arts/hulpverlener moet in de euthanasiewetgeving worden opgenomen
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 4, p. 110-113 Door Drs. S.J. Matthijsen psychiater, lid van het bestuur van het NAV en initiatiefnemer, tevens voorzitter, van de Werkgroep Oordeelsvorming Euthanasie…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie en palliatieve zorg; au contrair of complementair?
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 4, p. 102-109 Door Prof. dr G.H. Blijham hoogleraar interne geneeskunde aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, hoofd van de afdeling interne geneeskunde en de…

Reageerbuisbevruchting
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 100 Door Eveline Brandt CITATEN Eveline Brandt in Trouw 17 december 1999:” Wat reageerbuisbevruchting zo bijzonder maakt, is dat je het eitje…

NAV VERENIGINGSNIEUWS – Beleidsspeerpunten 2000
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 96-99 VERENIGINGSNIEUWSNAV: VAN DE BESTUURSTAFEL Beleidsspeerpunten 2000 De noodzaak van een duidelijke stem naast en tegenover de KNMG in de medische wereld…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Boekbespreking: GRENZEN AAN HET MEDISCH HANDELEN
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 94-95 Door W.L.H.Smelt en V.G.H.J.Kirkels (red) Publicatie van het Thijmgenootschap Uitgeverij Valkhof Pers. ISBN 90 5625 0639 In het boekje ‘Grenzen aan…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Informatie over zelfmoord op internet – Vragen van het lid Ross-van Dorp (CDA) aan de ministers van Justitie en VWS
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr 3, p. 92-93, rubriek PARLEMENT Vragen van het lid Ross-van Dorp (CDA) aan de ministers van Justitie en VWS ingezonden 1 februari 2000 1….

DE SLECHTE LEER VAN HET GOEDE DOEL – De corrumperende berekening achter de debatten over het abortusbriefje – Robert Spaemann
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 83-89 KRONIEK Door Robert Spaemann2 In 1952 veroordeelde het Bondsgerechtshof twee artsen voor hulp bij moord. De artsen hadden in 1941 meegewerkt…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Mens en persoon vanaf de conceptie. Naar aanleiding van Asser-de Boer en anderen
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 77-82 Door Mr dr P.W. Smits oud-voorzitter van de Jurtistenvereniging Pro Vita In het “voorwoord bij de vijftiende druk” Van Assers Personen-…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Ethische aspecten van palliatieve zorg
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 72-76 Door Drs. Frans J. van Ittersum  internist-nefroloog in het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam  1. KENMERKEN VAN DE HEDENDAAGSE WESTERSE CULTUUR…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Palliatieve zorg en de praktijk
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 3, p. 65-76 Door Dr Z. Zylicz internist, werkzaam in hospice Rozenheuvel We leven aan het einde van de 20e eeuw, een eeuw die…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Goochelen met genen. ‘Gentechnologie in de praktijk’
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 2, p. 54-57 Door W.C. Gorissen Directeur van PRO LIFE Zorgverzekeringen Worden ziekenhuizen overbodig? Steeds meer aandoeningen zijn te herleiden tot afwijkingen in DNA-structuren…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Alles te weten maakt niet gelukkig. Enkele inleidende opmerkingen vanuit het patiëntenrecht over gentechnologie.
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 2, p. 47-53 Door Mr Elisabeth P. van Dijk verbonden aan het Juridisch Adviesbureau Gezondheidszorg (JAC) te Zwolle In dit artikel wil ik enkele…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Gentechnologie: een politiek-juridische beschouwing
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 2, p. 41-46 Door Mr A. Rouvoet lid van de Tweede Kamer (RPF) Anders dan bij veel andere politieke thema’s ontbreekt bij het onderwerp…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De keuze voor een geen-bezwaarsysteem: een kwestie van principe
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Roterdam en redacteur van Pro Vita Humana Lezing op het Symposium “Orgaandonatie: Geen bezwaar?” van het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Van juridisch schijnargument naar solidariteit
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 1, p. 5-11 Door Prof. dr. J.E.M. Akveld hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en verbonden aan de Nederlandse Transplantatie Stichting Lezing op…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De morele betekenis van het toestemmingsbeginsel bij orgaandonatie
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 1, p. 12-15 Door Prof.dr.ir. H. Jochemsen directeur Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut en bijzonder hoogleraar medische ethiek Lezing op het Symposium “Orgaandonatie: Geen bezwaar?”…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Orgaandonatie: geen bezwaar?
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 1, p. 16-20 Door Dr. R. Seldenrijk directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging Lezing op het Symposium “Orgaandonatie: Geen bezwaar?” van het Nederlands Artsenverbond en…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Standpunt KNMG over orgaandonatie en aandacht voor de positie van de nabestaanden
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 1, p. 22-26 Door Dr. T.J.A.M. Meerman beleidsmedewerker ethiek bij de KNMG Lezing op het Symposium “Orgaandonatie: Geen bezwaar?” van het Nederlands Artsenverbond en…

LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 45-46 Voorwoord van de redactie Geachte lezers, In dit nummer treft u de lezingen aan welke zijn gehouden op het 2e lustrumsymposium…

LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 47-48 Door J.P.M. Lelkens secretaris-penningmeester Stichting Medische Ethiek Openingswoord Dames en heren, Namens het bestuur heet ik u allen van harte welkom…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003 – Zelfbeschikkingsrecht: begrensd of onbegrensd?
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 49-55 Door Mgr. dr. W.J. Eijk bisschop van Groningen, arts en moraaltheoloog De gezondheidszorg is op de eerste plaats een integraal onderdeel…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003 – Eigen keuzen van patienten: schildrecht en claimrecht
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 56-58 Door Prof.dr. H.M. Dupuis emeritus hoogleraar Medische Ethiek aan de Universiteit Leiden 1. AUTONOMIE EN ZELFBESCHIKKING, TWEE BEGRIPPEN MET VERSCHILLENDE BETEKENIS…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003 – Coreferaat over het zelfbeschikkingsrecht: begrensd of onbegrensd?
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 59-61 Door Prof. B. Honings emeritus hoogleraar Moraal-theologie aan de Pauselijke Universiteit van Lateranen (extra info auteur) In een samenleving van mensen…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
LUSTRUMSYMPOSIUM STICHTING MEDISCHE ETHIEK 29 NOVEMBER 2003 – Van autonomie terug naar natuurlijkheid? Een reactie op prof.dr. H.M. Dupuis
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 2, p. 62-65 Door Dr. Th.A. Boer universitair Docent christelijke ethiek aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht en medewerker bij het Ethiek…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Het gelijk van Peter Singer: een ethische analyse
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 3, p. 77-80 Door Dr. Th.A. Boer universitair docent christelijke ethiek aan de Theologische Faculteit van de Universiteit Utrecht en medewerker bij het Ethiek…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Recht op leven: een grondrecht!
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 3, p. 81-84 Door Mr. A. Rouvoet en Mr. S. Westland resp. fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer en assistent beleidsmedewerker bij…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
No-claimteruggaaf in de zorg: onrecht en onzin
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 3, p. 85-86 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen als hoofddocent gezondheidsrecht verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam 1. INLEIDING Op 22 maart…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het kiezen van een behandeling bij ALS: symptoombestrijding, terminale zorg en/of beademing
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 4, p. 109-111 Door Dr. T. van Laar neuroloog, verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Groningen 1. INLEIDING In het voorjaar van 2004 verschenen in…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Tuchtrechtelijke afdoening van euthanasiefouten: een goed idee?
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 4, p. 112-113 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen als hoofddocent gezondheidsrecht verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum, Erasmus Universiteit Rotterdam Op donderdag 8 juli j.l….

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Krachtig beleid gevraagd! Opmerkingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2003 van de Regionale toetsingscommissie euthanasie
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 4, p. 114-115 Door Dr. Th.A.M. van der Horst bestuursjurist te ‘s-Gravenhage 1. INLEIDING Wanneer u of ik opzettelijk een einde maakt aan het…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De nieuwe artseneed
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 6, p. 129-133 Door Mr dr Ernst W. Hulst gezondheidsjurist bij het instituut voor Beleid en Management van de Erasmus Universiteit Rotterdam 1. INLEIDING…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Terminale sedatie
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 6, p. 134-135 Door Dr. H.J. Agteresch internist i.o. verbonden aan het Erasmus MC, Rotterdam De redactie vroeg mij een commentaar te geven op…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Terminale sedatie als euthanaticum?
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 6, p. 136-137 Door Mr M.D. Klaasse-Carpentier, voorzitter van de Juristenvereniging Pro Vita Dr A.J.A. Bremers, als chirurg verbonden aan het NUMC St. Radboud…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Pro Vita Humana
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 5, p. 129-133 De rol van verpleegkundigen in het besluitvormingsproces en de uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding Door Drs. G.G. van Bruchem-van…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Toetsing van levensbeeindiging bij pasgeborenen
Jaargang 22 - 11 juli 2015

PVH 11e jaargang – 2004 nr. 6, p. 138-139 Door Mr.dr.drs. M.A.J.M. Buijsen universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan het Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam In een interview in Trouw van 26…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Ondersteuning van beslissingen of beslissingen tot ondersteuning?
Jaargang 22 - 24 juni 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 5, p. 117-121 Door Prof. dr ir H. Jochemsen directeur van het Prof. dr G.A. Lindeboom Instituut en bijzonder hoogleraar medische ethiek 1. INLEIDING…

Pro Vita Humana – Ethisch stemgedrag ? – Standpunten politieke partijen inzake Abortus en Euthanasie
Jaargang 22 - 22 juni 2015

Formatie ethisch ? Laat een FORMATEUR zich (mede) leiden door de standpunten van partijen betreffende Abortus en Euthanasie,zoals gepubliceerd op hun websites? In hoeverre is het nu volgend overzicht maatgevend…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Over de menselijke waardigheid als ethisch principe. Bewerking van de inleiding voor het minisymposium ‘hoe menswaardig is kloneren’, 16 december 2004
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 2, p. 39-40 Door Drs. S. Matthijsen vice-voorzitter Nederlands Artsenverbond Uitgangspunt van het Nederlands Artsenverbond is de overtuiging, dat de artsen zich bij het…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Het recht op leven van de ongeborene nog onbeslist. Kanttekeningen bij de uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens van 8 juli 2004 in de zaak van Vo tegen Frankrijk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 2, p. 33-38 Door Dr M. de Blois werkzaam bij de vakgroep rechtshistorie/encyclopedie aan de RU Utrecht 1. INLEIDING Voor het eerst in zijn…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Waarom is het begrippenpaar ‘de waarde van het leven’ zo belangrijk vanuit bijbels perspektief?
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 1, p. 17-20 Door Ds. G. van Velzen Om ook, naast het hieraan voorafgaande artikel van Mgr. Eijk, waarin de katholieke visie op de…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Johannes Paulus II al ruim 25 jaar aan het woord over de waarde van het leven
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 1, p. 10-16 Door Mgr.dr W.J. van Eijk arts en bisschop van Groningen en referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie Dit is…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Goedgekeurd door de medisch-ethische commissie
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 1, p. 4-9 Door Dr F.J. van Ittersum als internist-nefroloog verbonden aan het VU-Ziekenhuis te Amsterdam Vooraf In het kader van het CRK-symposium ‘De…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Hoezo lijden verlichten? De nieuwe artseneed kritisch beschouwd
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 12e jaargang – 2005 nr. 1, p. 1-3 Door M.C.M. Kochx studente geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, en Nederlands recht en theologie aan de Radboud Universiteit…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap en de rol van de huisarts bij ongewenste zwangerschap
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 5, p. 113-116 Door Dr M. Heldoorn wetenschappelijk medewerker/consulent-artsen VBOK Postbus 559 3800AN AMERSFOORT e-mail: m.heldoorn@vbok.nl 1 INLEIDING Hoe heeft de Wet afbreking zwangerschap…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
De last van een beladen verleden
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 4, p. 80-82 Door Ds L.P. Blom predikant te Nunspeet ’Aangezien de mensheid aan het kind het beste wat zij geven kan verschuldigd is…’…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Actieve levensbeëindiging bij neonaten met spina bifida, de medische feiten?
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 4, p. 73-79 Door Drs. T.H.R. de Jong als kinderneurochirurg verbonden aan het Erasmus MC-Sophia Kinder Ziekenhuis N.B. 1. Dit artikel is een bewerking…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Impliciete keuzes & verhulde waardeoordelen: het kabinetsvoorstel – Actieve levensbeëindiging bij ernstig lijdende pasgeborenen
Jaargang 22 - 18 juni 2015

PVH 13e jaargang – 2006 nr. 3 Door Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen gezondheidsjurist en rechtsfilosoof, als universitair hoofddocent verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam 1. INLEIDING Het is…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Structurele noodsituatie – Parlement en rechter over de WAZ – Mr drs W.M.J. de Wildt
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 13e jaargang – 2006 nr. 3, p. 1-4  Structurele noodsituatie Parlement en rechter over de WAZ Mr drs W.M.J. de Wildt Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer De…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Forumdiscussie – Verslag: Mw. dr. M.C. Blonk, internist
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 13e jaargang – 2006 nr. 1/2, p. 12-14  Forumdiscussie Verslag: Mw. dr. M.C. Blonk, internist 1e vraag is van de heer Stevens, huisarts: In Nederland sterven veel…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliative Sedation – Dr. Jeremy Keen, palliatief consulent in Groot-Brittannie
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 13e jaargang – 2006 nr. 1/2, p. 7-8 Palliative Sedation Dr. J. Keen Jeremy Keen is palliatief consulent in Groot-Brittannië The use of sedative medication in those…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Palliatieve zorg op een vernieuwde manier beschouwd – Presentatie gehouden op 12 november door dr. B. Zylicz – Verslag: Mw. dr. M.C. Blonk, internist
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 13e jaargang – 2006 nr. 1/2, p. 2-6  Palliatieve zorg op een vernieuwde manier beschouwd Presentatie gehouden op 12 november door dr. B. Zylicz internist-oncoloog en palliatief…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Prenatale diagnostiek en foetale therapie in ethisch perspectief – Mgr.dr W.J. van Eijk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 6, p. 165-173  Prenatale diagnostiek en foetale therapie in ethisch perspectief Mgr.dr W.J. van Eijk bisschop van Groningen, is medicus en referent…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie – Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 6, p. 158-164   Over Nederlandse romantiek en Europese bedaagdheid. Het denken over euthanasie Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen Universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Actieve levensbeeindiging van pasgeborenen ethisch onacceptabel – Mgr.dr W.J. van Eijk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 5, p. 134-136  Actieve levensbeëindiging van pasgeborenen ethisch onacceptabel Mgr.dr W.J. van Eijk bisschop van Groningen, is medicus en referent voor medisch-ethische…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Solidariteit in de zorg op de helling – Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 5, p. 123-128  Solidariteit in de zorg op de helling Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen Universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Nieuw zorgstelsel een feit – Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 5, p. 121-122 Nieuw zorgstelsel een feit Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen Universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en redacteur…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Terri Schiavo: een ethische analyse – Dr Th.A. Boer
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 4, p. 107 – 108  Terri Schiavo: een ethische analyse Dr Th.A. Boer Universitair Docent christelijke ethiek aan de Theologische Faculteit van…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het staken van sondevoeding bij coma een beoordeling vanuit de praktijk – Dr A. Teeuw
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 4, p. 104 – 106 Het staken van sondevoeding bij coma een beoordeling vanuit de praktijk Dr A. Teeuw Verpleeghuisarts / theoloog…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De casus Terri Schiavo. Achtergronden en medisch-ethische reflectie – Dr T. van Laar
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 4, p. 101-103 De casus Terri Schiavo Achtergronden en medisch-ethische reflectie Dr T. van Laar Als neuroloog verbonden aan het UMCGG Groningen…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De zaak Schiavo juridisch bekeken; de betekenis van medisch zinloos handelen – Mr dr Ernst H. Hulst
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 4, p. 97-100 De zaak Schiavo juridisch bekeken; de betekenis van medisch zinloos handelen Mr dr Ernst H. Hulst Gezondheidsjurist bij het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Zorgverlening rond het levenseinde. Begrippen en zorgvuldigheidseisen – Mw. dr M.C. Blonk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

      PVH 12e jaargang – 2005 nr. 3, p. 77-80 Zorgverlening rond het levenseindeBegrippen en zorgvuldigheidseisen Mw. dr M.C. Blonk Als interniste verbonden aan het Catharinaziekenhuis te Eindhoven en…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Toewijzing wrongful life-vordering door Hoge Raad – Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 3, p. 74-76  Toewijzing wrongful life-vordering door Hoge Raad Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen Universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
‘Therapeutisch kloneren’ nog problematischer dan reproductief kloneren: een bijdrage vanuit katholiek-bijbels perspectief – Mgr dr W.J. Eijk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 3, p. 69-73  Leven of lijden beëindigen? Dr D. Mul kinderarts i.o. verbonden aan het Sofiakinderziekenhuis te Rotterdam 1. INTRODUCTIE In de…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
‘Therapeutisch kloneren’ nog problematischer dan reproductief kloneren: een bijdrage vanuit katholiek-bijbels perspectief – Mgr dr W.J. Eijk
Jaargang 22 - 18 juni 2015

    PVH 12e jaargang – 2005 nr. 2, p. 47-53   ‘Therapeutisch kloneren’ nog problematischer dan reproductief kloneren: een bijdrage vanuit katholiek-bijbels perspectief Mgr dr W.J. Eijk Bisschop van Groningen…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Pro Vita Humana – Symposium 29 maart 2014
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      JPV – NAV – PVH – Symposium Voor-aankondigingen en informatie  De Juristenvereniging Pro Vita heeft op zaterdag 29 maart 2014 een Nationaal Symposium georganiseerd met als titel:…

Pro Vita Humana – Symposium 20 maart 2014
Jaargang 22 - 14 juni 2015

JPV – NAV – PVH – SYMPOSIUM-AANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE Download SYMPOSIUM-Folder    Download Aanmeldingskaart PERSBERICHT 2 Medische afdeling Thijmgenootschaphttp://www.thijmgenootschap.nl Secretariaat: Dr M.E.T.C. van den Muijsenbergh Heyendaalseweg 27 6524 SE Nijmegen m.vandenmuijsenbergh@elg.umcn.nl…

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 18e jaargang 2011
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 18e jaargang 2011   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:42

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 17e jaargang 2010
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 17e jaargang 2010   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:41

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 16e jaargang 2009
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 16e jaargang 2009   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:41

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 15e jaargang 2008
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 15e jaargang 2008   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:40

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 14e jaargang 2007
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 14e jaargang 2007   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:40

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 13e jaargang 2006
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 13e jaargang 2006   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:39

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 12e jaargang 2005
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 12e jaargang 2005   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:39

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 11e jaargang 2004
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 11e jaargang 2004   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:38

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 10e jaargang 2003
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 10e jaargang 2003   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:38

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 9e jaargang 2002
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 9e jaargang 2002   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:37

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 8e jaargang 2001
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 8e jaargang 2001   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:36

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 7e jaargang 2000
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 7e jaargang 2000   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:36

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 6e jaargang 1999
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 6e jaargang 1999   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:35

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 6e jaargang 1998
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 5e jaargang 1998   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:34

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 4e jaargang 1997
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 4e jaargang 1997   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:34

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 3e jaargang 1996
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 3e jaargang 1996   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:33

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 2e jaargang 1995
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 2e jaargang 1995   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:32

Pro Vita Humana – Register – Inhoud PRO VITA HUMANA 1e jaargang 1994
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Inhoud PRO VITA HUMANA 1e jaargang 1994   * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 21:32

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Fertility Care en NaProTECHNOLOGY – Dr S. van der Velden en Drs. M. van den Oever-Golstein
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 4, p. 118-120   FertilityCareTM en NaProTECHNOLOGY een nieuwe ontwikkeling binnen de medische wereld Dr S. van der Velden & Drs. M….

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Ontwikkelingsbiologie en de status van het menselijk embryo – Dr. W.G.M. Witkam
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 4, p. 110-117   Ontwikkelingsbiologie en de status van het menselijk embryo Dr W.G.M. Witkam De auteur is thans rustend arts. Zijn…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Abortus in Nederland Sociaalwetenschappelijke en moraaltheologische overwegingen bij de besluitvorming
Jaargang 22 - 14 juni 2015

PVH 15e jaargang – 2008 nr. 4, p. 105-109 Auteur: drs. Ward Biemans SJ De auteur is moraaltheoloog en lid van de Orde der Jezuïeten Op 3 februari 2007 vond…

De rechtspositie van de ongeboren vrucht – Mr H. van der Wilt
Jaargang 22 - 14 juni 2015

PVH 15e jaargang – 2008 nr. 4, p. 102-104   De rechtspositie van de ongeboren vrucht onder de Wet UitkeringenBurger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945Mr H. van der WiltDe auteur is recent afgestudeerd in…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Expertmeeting Palliatieve sedatie – Forumdiscussie
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 084-92   Forumdiscussie Reactie van de sprekers op de gehouden lezingen Drs. S.J. Swart: Palliatieve zorg meer naar voren halen…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliatieve sedatie als mogelijkheid of als bedreiging – Dr Tvzi C. Marx, Rabbijn
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 080-083 Palliatieve sedatie als mogelijkheid of als bedreiging voor een goed levenseinde? Dr Tvzi C. Marx, Rabbijn Directeur educatie bij…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliatieve sedatie ethisch belicht – Prof.dr Henk Jochemsen
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 076-079   Palliatieve sedatie ethisch belicht Prof.dr Henk Jochemsen Directeur van het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut te Ede en bijzonder…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Autonomie, waardigheid en het recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde
Jaargang 22 - 14 juni 2015

Door: dr. mr. Martin Buijsen, Universitair hoofddocent Recht & gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum/Erasmus Universiteit Rotterdam. PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 070-075 1. Inleiding Op 15 mei jl….

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliatieve sedatie en Euthanasie – Drs. R. Jonqiuère
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 067-069   Palliatieve sedatie en Euthanasie Een paar apart? Drs. R. Jonquière tot voor kort directeur van de Nederlandse vereniging…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Als palliatieve zorg uitmondt in palliatieve sedatie – Drs. S.J. Swart
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 064-066   Als palliatieve zorg uitmondt in palliatieve sedatie . . . Drs. S.J. Swart Verpleeghuisarts / onderzoeker, verbonden aan…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliatieve sedatie – Prof.dr K.C.P. Vissers
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 3, p. 062-063   Palliatieve sedatie Prof.dr K.C.P. Vissers Hoogleraar palliatieve zorg en anaesthesioloog, verbonden aan het UMC St. Radboud te Nijmegen…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Dr E.P.C.L. Tonnaer – Is het recht op leven een absoluut recht?
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 15e jaargang – 2008 nr. 2, p. 042-046   Is het recht op leven een absoluut recht? Dr E.P.C.L. Tonnaer Directeur van een juridisch adviesbureau op het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Financiëel gewin of onbaatzuchtig wegschenken? – Dr F.J. van Ittersum
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 15e jaargang – 2008 nr. 2, p. 036-041Financiëel gewin of onbaatzuchtig wegschenken ? Overwegingen bij de actuele situatie van orgaandonatie Dr F.J. van Ittersum Internist-nefroloog, werkzaam…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Orgaandonatie en menselijke waardigheid – Mr dr M.A.J.M. Buijsen
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 15e jaargang – 2008 nr. 2, p. 029-035  Orgaandonatie & menselijke waardigheid Mr dr M.A.J.M. Buijsen Gezondheidsjurist en rechtsfilosoof, als universitair docent verbonden aan het Instituut…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Abortus: recht op leven, noodzaak of betutteling? – Roland van den Berg
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 15e jaargang – 2008 nr. 1, p. 007-010  Abortus: recht op leven, noodzaak of betutteling? Roland van den Berg Student Rechtsgeleerdheid aan de VU te Amsterdam…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Van Caritas tot zorgmarkt – Dr V.G.H.J. Kirkels
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 15e jaargang – 2008 nr. 1, p. 002-006  Van Caritas tot zorgmarkt Dr V.G.H.J. Kirkels Gynaecoloog n.p., Secretaris Medische Afdeling Thijmgenootschap INLEIDING Boven de ingang van…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De wijsgerige fundering van gewetensbezwaren – Dr A. Schinkel, filosoof en historicus
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 14e jaargang – 2007 nr. 4, p. 084-089 De wijsgerige fundering van gewetensbezwaren Dr A. Schinkel filosoof en historicus; als docent Ethiek verbonden aan de Faculteit der…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Kwaliteit van leven in Christelijk perspectief – Dr F.van Ittersum en Dr F. Hamburg
Jaargang 22 - 14 juni 2015

    PVH 14e jaargang – 2007 nr. 3, p. 056-059      Kwaliteit van leven in Christelijk perspectief Dr F. van Ittersum en Dr F. Hamburg resp. internist, verbonden…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Palliatieve sedatie: meer recepten midazolam verantwoord? – Dr A.A. Teeuw, verpleeghuisarts en theoloog
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 14e jaargang – 2007 nr. 3, p. 052-055Palliatieve sedatie: meer recepten midazolam verantwoord? Dr A.A. Teeuw verpleeghuisarts en theoloog De laatste jaren is het aantal recepten…

Het regeeraccoord onder de loep – Mevr. P.J. Borger-Korf, consulent-arts bij de VBOK
Jaargang 22 - 14 juni 2015

PVH 14e jaargang – 2007 nr. 3, p. 046-051  Het regeeraccoord onder de loep Mevr. P.J. Borger-Korfconsulent-arts bij de VBOKINLEIDINGNa de presentatie van het nieuwe regeerakkoord is er in de…

In Memoriam Adri van Beest (door Eugen Graas) en Karel Gunning (door Steven Matthijsen)
Jaargang 22 - 14 juni 2015

PVH 14e jaargang – 2007 nr. 3, p. 045 * * * * * Vandaag is het Meest recente wijziging 14 June, 2015 15:15

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Abortus provocatus in Nederland: redenen om gerust te zijn? – Mgr. Dr W.J. Eijk
Jaargang 22 - 14 juni 2015

      PVH 14e jaargang – 2007 nr. 1/2, p. 025-028 Abortus provocatus in Nederland: redenen om gerust te zijn? Mgr. Dr W.J. Eijk Bisschop van Groningen, arts en moraaltheoloog…

p-headerx.html
Jaargang 22 - 13 juni 2015

pvhheader.html
Jaargang 22 - 10 juni 2015

PVH
Jaargang 22 - 26 mei 2015

PVH
Jaargang 22 - 25 mei 2015

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Levensbeëindiging door te stoppen met eten en drinken
Jaargang 21 - 29 maart 2014

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 3, p. 002 Door Dr. Alfred A. Teeuw Specialist ouderengeneeskunde en theoloog. Begin dit jaar verscheen de KNMG en V&VN concepthandreiking: Zorg voor mensen...

Passende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een onderzoek naar knelpunten in het reformatorische zorgaanbod.
Jaargang 19 - 29 maart 2012

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 2, p. 029-038 Door R. den Hertog – Voortman, et al. – R. den Hertog-Voortman MScN, PhD student, senior opleidingsdocent/onderzoeker,   lid van de kenniskring Verpleegkundige…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Zelfbeschikking of menselijke waardigheid
Jaargang 17 - 28 juli 2010

PVH 17e jaargang – 2010 nr. 1, p. 003-11 Zelfbeschikking of menselijke waardigheid Door dr. M. de Blois Universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid van…