Thema's aangaande Levensbegin (publicaties), Thema’s aangaande mensenrechten (publicaties)
Nieuwe abortuswet België: wankel evenwicht tussen zelfbeschikking vrouw en bescherming van het ongeboren leven vervelt tot quasi volwaardig recht op abortus in eerste 12 weken
Jaargang 26 - 28 maart 2019

Door mr. Patrick Garré  Patrick Garré is jurist bij de Belgische federale overheid Samenvatting De Belgische abortuswetgeving is in 2018 grondig hervormd. Zwangerschapsafbreking was tot dan toe een afgelijnde uitzondering…

Thema's aangaande Levenseinde (publicaties)
Evaluatie van de wetsevaluatie
Jaargang 25 - 24 april 2018

Door prof. Dr. T. A. Boer, Professor Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg. ZorgEthiek.nu 3 april 2018 Publicatie naar aanleiding van het themanummer ’15 jaar Euthanasiewet’…

Thema's aangaande Levensbegin (publicaties)
Juridische status abortus in internationaal en Europees recht
Jaargang 24 - 13 augustus 2017

Door: mr. Marie-Thérèse Hengst. Mw. Hengst is jurist internationaal en Europees recht en redacteur bij Pro Vita Humana Samenvatting Men hoort vaak over het ‘recht op abortus’. Deze woorden worden...

Thema's aangaande Levensbegin (publicaties)
Gezondheidsraad met advies verruiming embryowet op hellend vlak
Jaargang 24 - 22 juli 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 3, p. 1 Is dit advies een logische stap in de medisch-ethische ontwikkeling? “Het advies verbaast me niet. In Nederland verbinden politici, ethici en...

Thema’s aangaande mensenrechten (publicaties)
Arts met gewetensbezwaar: wat kan hij doen?
Jaargang 24 - 22 juli 2017

PVH 23e jaargang – 2016 nr. 2, p. 002 Auteur: mr M.T. Hengst                                     ...

Thema's aangaande Levensbegin (publicaties), Thema’s aangaande mensenrechten (publicaties)
Meer gespecialiseerde hulpverlening nodig na onbedoelde zwangerschap
Jaargang 24 - 20 april 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 2, p. 1.  Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift TGE, Jrg. 27 – nr. 1 – 2017   Auteur: drs. Ward…

Thema's aangaande Levenseinde (publicaties)
Hulp bij zelfdoding bij voltooid leven: naar een nieuwe wet?
Jaargang 24 - 31 maart 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 1, p. 002 Dit artikel is met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Jrg. 2017, p. 112-120. Door Prof. dr mr J.K.M. Gevers....

Thema's aangaande Levenseinde (publicaties)
Straks ook medische hulp bij suïcide voor mensen die gezond zijn?
Jaargang 24 - 30 maart 2017

PVH 24e jaargang – 2017 nr. 1, p. 001 Dit artikel voor PVH is een bewerking van een artikel verschenen over het gelijknamige onderwerp in het Katholiek Nieuwsblad: W.J. Eijk:...

Thema's aangaande Levensbegin (publicaties)
Interview met Ann Furedi: ‘Bij abortus telt alleen de moeder’
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 3, p. 003 Bron: Trouw, door Marco Visscher, 30/11/14 Het is illegaal, maar van Ann Furedi mag zelfs een voldragen baby worden geaborteerd. De…

De rol van de arts bij levensbeëindiging door stoppen met eten en drinken
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 3    p. 001 Overgenomen uit het Tijdschrift voor gezondheidsrecht 2014 (38) 3, p. 192-200 De rol van de arts bij levensbeëindiging door stoppen met eten…