De Juristenvereniging Pro Vita heeft als uitgangspunt het respect voor de waardigheid van elk mens. Op grond hiervan heeft de vereniging de overtuiging dat de waarde van het leven van de mens vanaf zijn conceptie tot aan zijn natuurlijke dood onaantastbaar is. Daarom zet de vereniging zich in voor de rechtsbescherming van het leven van de mens in alle fasen van zijn bestaan.

Voor zover dit uitgangspunt uitdrukking vindt in het geldende nationale en internationale recht, zal de vereniging de naleving en handhaving daarvan nastreven. Wanneer het geldende recht of de interpretatie daarvan het leven van de mens onvoldoende beschermt of zelfs bedreigt zal de vereniging zich inspannen om het recht en zijn toepassing in positieve zin te veranderen.