Voorwoord

Op dit eerste nummer van Pro Vita Humana heeft u een tijdje moeten wachten. Het nummer is namelijk volledig gewijd aan het Nationaal Symposium dat door de Juristenvereniging Pro Vita is georganiseerd op 15 januari jl.

De titel van dit symposium had de prikkelende tekst :’ Recht op leven en recht op beëindiging van het leven?’ Daarmee zitten we midden in de discussie opgeroepen door de initiatief groep‘Uit Vrije Wil‘. Deze groep heeft als doelstelling sterven op verzoek in de meest uitgebreide zin van het woord tot een recht te verheffen. Een mens is niet alleen baas in eigen buik, maar ook baas over eigen leven. En als dat leven niet meer zo gewenst is, om welke reden dan ook, dan moet die mens daar afstand van kunnen doen en dat op een, zoals men dat noemt, humane wijze. Criteria zoals ondraaglijk lijden en herhaalde geuite wens, welke nu gehanteerd worden bij de toetsing van de euthanasie procedure moeten komen te vervallen.
Het lijkt op het ultieme consumentisme: wat ik wil dat moet ik kunnen krijgen. U zult deze discussie wel gevolgd hebben.

In dit nummer leest u alle bijdragen van het eerder genoemde symposium tot en met de discussie. Als u de diverse artikelen leest zult u vanuit diverse standpunten geïnformeerd worden over het recht op leven en het gewenste recht op levensbeëindiging.

Inmiddels draait de wereld door en eist de Arabische wereld de aandacht van de media op, zodat de schijnwerpers even niet op de initiatiefgroep Uit Vrije Wil staan gericht. Dat houdt niet in dat de lobby van het gedachtegoed van de initiatiefgroep stil staat. Daarom blijft het uitermate urgent dat het gedachtegoed van Pro Vita en het Nederlands Artsenverbond zich op deze discussie blijft focussen om een goed doordacht antwoord te kunnen bieden.
Namens de redactie wens ik u veel wijsheid bij uw meningsvorming toe. We houden ons aanbevolen voor uw reacties!

J. van der Steege, huisarts