Vernieuwd elan

In de maanden die achter ons liggen, heeft er een stille metamorfose plaatsgevonden. De Juristenvereniging Pro Vita, de JPV, heeft achter de schermen hard gewerkt aan een vernieuwd elan. Zo is er onder andere nagedacht over de manier waarop onze boodschap aansprekend verpakt en wijd verspreid kan worden.

Onmisbaar en centraal in de communicatie van dit digitale tijdperk is onze website. Ook voor de JPV is de website een cruciaal platform voor het delen van haar kennis, inzichten en opinie. In het verlengde van de eerder genoemde vernieuwingen, is daarom onze website aangepast in vorm en techniek.

Kent u luisterende oren?

Wie staat er nog open voor een boodschap over de waardigheid van het leven? En wil luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Dergelijke mensen hebben we heel hard nodig.

Herkent u zich in de bewogenheid tot de ontwikkeling rondom medisch-ethische thema’s inzake ontstaan en beëindiging van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen. Al het menselijk leven is waardig, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Er wordt veel gezegd over thema’s als abortus en euthanasie. Maar helaas wordt er weinig geluisterd. Daar willen wij als JPV verandering in brengen. Hiervoor zijn luisterende oren nodig.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?
Deel de JPV met een luisterend oor.