Vernieuwd elan

In 2018 vond er een stille metamorfose voor de vereniging plaats. We hebben nu een nieuwe website die de relevante juridische en medische-ethische ontwikkelingen op toegankelijke wijze weergeeft en dient als kenniscentrum.

Het is tevens een cruciaal platform voor het delen van kennis, inzichten en opinies. Met vernieuwd elan ook dragen we onze boodschap over de waarde van het leven zo effectief mogelijk uit.

Achtergrond

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) bestaat sinds 1983. In de drie decennia van haar bestaan, stond een ding altijd centraal in het handelen van de JPV: elk leven heeft waarde. JPV draagt haar boodschap onder andere uit door deel te nemen aan het maatschappelijk debat, door contacten met de politiek en media, door het organiseren van- en het deelnemen aan symposia en door het uitgeven van brochures.
 De JPV is lid van het Platform Zorg voor Leven en werkt onder andere samen met diverse organisaties die ook daarmee verbonden zijn, zoals de Nederlandse Patiëntenvereniging, het Nederlands Artsenverbond en de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap.

Kent u luisterende oren?

Wie staat er nog open voor een boodschap over de waarde van het leven? En wie wil luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Dergelijke mensen hebben we heel hard nodig.

Wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed luisteren. Er wordt namelijk zoveel gezegd ten nadele van de waarde van het menselijke leven. Met regelmaat voegen we nieuwsitems toe aan de lijst berichten over hulp bij zelfdoding bij kwetsbare ouderen of over levensbeëindiging bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. Maar ook plaatsen we berichten over abortus (ruim 30.000 maal per jaar in Nederland) of over de maakbaarheid van mensen aan het begin van het leven (embryoselectie en genetische manipulatie). Zo was het eind 2018 wereldnieuws dat in China de eerste twee baby’s waren geboren waarvan het DNA met de zogenaamde crispr-cas-techniek was aangepast in de embryonale fase. De gevolgen voor hen en hun nageslacht zijn nog onbekend.

Herkent u zich in de bewogenheid tot de ontwikkeling rondom medisch-ethische thema’s inzake het ontstaan en de beëindiging van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen. Want al het menselijk leven is van waarde, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

 

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?
Deel de JPV met een luisterend oor.