Abortusdebat: zelfbeschikkingsrecht of menselijke waardigheid

24 juli 2022

De abortusdiscussie is weer terug van weggeweest. In Nederland worden de laatste beperkingen uit de wetgeving, waarvan nog enige bescherming van het ongeboren leven verwacht kan worden, afgeschaft. Ook bepleiten sommige politici een beperking van de vrijheid van meningsuiting van tegenstanders van abortus. Verder nam het Europees Parlement een resolutie aan voor een recht op abortus, dat zelfs in het Handvest van de grondrechten van de  Europese Unie zou moeten worden opgenomen. En dan is er de herziening van Roe versus Wade. Dit leidde tot vreugde en dankbaarheid bij pro-life groepen maar tot grote woede en verontwaardiging bij pro-abortus activisten, tot zelfs op de Dam in Amsterdam.

In het abortusdebat speelt het zogenoemde zelfbeschikkingsrecht van de vrouw een grote rol. Dr. Matthijs de Blois vindt het de moeite waard de status en betekenis van dit recht opnieuw aan de orde te stellen.

Kritische Raad van State zet voorstel Levenseindewet op losse schroeven

16 juli 2022

Op 22 mei 2022 heeft de Afdeling Advisering van de Raad van State (RvS) zijn advies van 9 december 2020 gepubliceerd over het voorstel van de wet dat hulp bij zelfdoding bij ouderen wenst te legaliseren (hierna: Levenseindewet).

Het wetsvoorstel, ingediend namens de D66 door toen nog Tweede Kamerlid Pia Dijkstra, geeft aan iedereen zonder ernstige ziekte die ouder is dan 75 jaar het recht om hulp bij zelfdoding te krijgen van een levenseindebegeleider.

De RvS ziet nog bezwaren en adviseert het voorstel niet in behandeling te nemen, tenzij de tekst wordt aangepast op grond van de door de Raad geformuleerde bezwaren.

Lees hier het hele artikel.

Analyse JPV: voorstel regeling levensbeëindiging bij kinderen

22 juni 2022

Naar aanleiding van het concept van de Regeling beoordelingscommissie levensbeëindiging voor kinderen van 1-12 jaar (hierna: L1-12) stuurde de JPV een juridische analyse naar verschillende wetenschappelijke politieke bureaus en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De ministeriele regeling heeft als doel een strafuitsluitingsgrond te vestigen voor artsen ten aanzien van actieve levensbeëindiging van kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar juridisch gezien begeeft het kabinet hier op het pad van de levensbeëindiging zonder verzoek.

De JPV concludeert dat de regeling L1-12 in strijd is met onze rechtsorde en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Lees hier waarom.

Herziening Roe v. Wade en de impact op Europa

6 juli 2022

Vrijdag 24 juni maakte het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika (VS) een einde aan het constitutionele recht op abortus in de zaak Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. De uitspraak was wereldnieuws.

Voorstanders van het recht op abortus vrezen nu voor de gezondheid en veiligheid van vrouwen, de tegenstanders reageren verheugd. En niet alleen in de VS.

Want hoewel de uitspraak juridisch gezien alleen geldt voor het Amerikaanse land, heeft deze wel een politieke en maatschappelijke impact op de rest van de wereld, inclusief Europa.

Lees hier verder.

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de Nederlandse Juristenvereniging  Pro Vita (JPV) een symposium met de titel “Levenseindewet, summum van vrije wil”. Het symposium was een juridische, ethische en medische verkenning van het thema voltooid leven. De sprekers gaven open en onbevooroordeeld hun visie over de (gevolgen van de) ‘voltooid leven’-wet.

Bekijk hier het hele symposium of lees het verslag.

Kom in gesprek

Wie staat nog open voor de boodschap over de waarde van het leven? En wie wil nog luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Kom daarom in gesprek. We hebben u nodig.

Maar wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed luisteren. Er wordt namelijk veel gezegd ten nadele van de waarde van het menselijke leven. Met regelmaat plaatsen we dan ook nieuwsberichten op onze website over hulp bij zelfdoding bij kwetsbare ouderen. Of over levensbeëindiging bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. Maar ook plaatsen we berichten over abortus (vindt jaarlijks 30.000 keer plaats in Nederland) of over de maakbaarheid van een mens aan het begin van zijn leven (zoals embryoselectie en genetische manipulatie). Zo werden eind 2018 in China twee baby’s geboren waarvan het DNA met de zogenaamde crispr-cas-techniek was aangepast in de embryonale fase. Het was wereldnieuws. Maar was het ook goed nieuws? De gevolgen voor de gezondheid van de baby’s en hun nageslacht zijn tenslotte nog onbekend.

Herkent u zich dus in de bewogenheid ten aanzien van medisch-ethische thema’s rondom het ontstaan en het beëindigen van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen.

Kom in gesprek, of steun ons met uw lidmaatschap of donatie. Want al het menselijk leven is van waarde, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?

Kom in gesprek. We hebben u nodig.