Afschaffing beraadtermijn: onwenselijk voor vrouw én kind

Op 10 februari stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel waarmee de verplichte minimale beraadtermijn voor een abortus moet worden afgeschaft. De indieners van het wetsvoorstel willen een flexibele beraadtermijn: een bedenktijd die afhangt van de wensen van de vrouw. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Fundamentele voorwaarden

Juristenvereniging Pro Vita vindt een afschaffing van de beraadtermijn onwenselijk. De huidige vijf dagen bedenktijd biedt namelijk zowel aan de vrouw als aan de arts de nodige waarborg dat de beslissing vrijwillig en overwogen wordt genomen. Deze voorwaarde is één van de fundamentele voorwaarden die de doelstelling van de Wafz, namelijk de bescherming van het ongeboren leven en hulp bieden aan een zwangere vrouw in nood, garandeert.

Lees hier onze volledige reactie.

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de Nederlandse Juristenvereniging  Pro Vita (JPV) een symposium met de titel “Levenseindewet, summum van vrije wil”. Het symposium was een juridische, ethische en medische verkenning van het thema voltooid leven. De sprekers gaven open en onbevooroordeeld hun visie over de (gevolgen van de) ‘voltooid leven’-wet.

Bekijk hier het hele symposium of lees het verslag.

Kom in gesprek

Wie staat nog open voor de boodschap over de waarde van het leven? En wie wil nog luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Kom daarom in gesprek. We hebben u nodig.

Maar wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed luisteren. Er wordt namelijk veel gezegd ten nadele van de waarde van het menselijke leven. Met regelmaat plaatsen we dan ook nieuwsberichten op onze website over hulp bij zelfdoding bij kwetsbare ouderen. Of over levensbeëindiging bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. Maar ook plaatsen we berichten over abortus (vindt jaarlijks 30.000 keer plaats in Nederland) of over de maakbaarheid van een mens aan het begin van zijn leven (zoals embryoselectie en genetische manipulatie). Zo werden eind 2018 in China twee baby’s geboren waarvan het DNA met de zogenaamde crispr-cas-techniek was aangepast in de embryonale fase. Het was wereldnieuws. Maar was het ook goed nieuws? De gevolgen voor de gezondheid van de baby’s en hun nageslacht zijn tenslotte nog onbekend.

Herkent u zich dus in de bewogenheid ten aanzien van medisch-ethische thema’s rondom het ontstaan en het beëindigen van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen.

Kom in gesprek, of steun ons met uw lidmaatschap of donatie. Want al het menselijk leven is van waarde, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?

Kom in gesprek. We hebben u nodig.