Vernieuwd elan

In 2018 vond er een stille metamorfose voor de vereniging plaats. We hebben nu een nieuwe website die de relevante juridische en medische-ethische ontwikkelingen op toegankelijke wijze weergeeft en dient als kenniscentrum.

Het is tevens een cruciaal platform voor het delen van kennis, inzichten en opinies. Met vernieuwd elan ook dragen we onze boodschap over de waarde van het leven zo effectief mogelijk uit.

Achtergrond

Juristenvereniging Pro Vita (JPV) bestaat sinds 1983. In de drie decennia van haar bestaan, stond een ding altijd centraal in het handelen van de JPV: elk leven heeft waarde. JPV draagt haar boodschap onder andere uit door deel te nemen aan het maatschappelijk debat, door contacten met de politiek en media, door het organiseren van en het deelnemen aan symposia en door het uitgeven van brochures.
 De JPV is lid van het Platform Zorg voor Leven en werkt onder andere samen met diverse organisaties die ook daarmee verbonden zijn, zoals de Nederlandse Patiëntenvereniging, het Nederlands Artsenverbond en de Medische Afdeling van het Thijmgenootschap.

Kom in gesprek

Wie staat nog open voor de boodschap over de waarde van het leven? En wie wil nog luisteren naar hen die hiermee worstelen of zich daarover een mening hebben gevormd? Kom daarom in gesprek. We hebben u nodig.

Maar wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed luisteren. Er wordt namelijk veel gezegd ten nadele van de waarde van het menselijke leven. Met regelmaat plaatsen we dan ook nieuwsberichten op onze website over hulp bij zelfdoding bij kwetsbare ouderen. Of over levensbeëindiging bij mensen met dementie of een psychiatrische aandoening. Maar ook plaatsen we berichten over abortus (vindt jaarlijks 30.000 keer plaats in Nederland) of over de maakbaarheid van een mens aan het begin van zijn leven (zoals embryoselectie en genetische manipulatie). Zo werden eind 2018 in China twee baby’s geboren waarvan het DNA met de zogenaamde crispr-cas-techniek was aangepast in de embryonale fase. Het was wereldnieuws. Maar was het ook goed nieuws? De gevolgen voor de gezondheid van de baby’s en hun nageslacht zijn tenslotte nog onbekend.

Herkent u zich dus in de bewogenheid ten aanzien van medisch-ethische thema’s rondom het ontstaan en het beëindigen van het menselijke leven? Dan roepen wij u op om ons werk met uw betrokkenheid te steunen.

Kom in gesprek, of steun ons met uw lidmaatschap of donatie. Want al het menselijk leven is van waarde, van conceptie tot aan de natuurlijke dood.

Pro Vita: omdat elk leven waarde heeft. Helpt u mee dit leven te beschermen?

Kom in gesprek. We hebben u nodig.