Vind jij het leven waardevol en beschermwaardig? En wil jij naast je werk of studie een bijdrage leveren aan een zinvolle missie? Ben je secuur, georganiseerd en kan je goed zelfstandig werken?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Juristenvereniging Pro Vita is namelijk op zoek naar een bestuurssecretaris.

Wat ga je doen?

In deze functie heb je de volgende taken: 

  • Beheren van het e-mailaccount van het secretariaat
  • Verzamelen van vergaderstukken
  • Notuleren van de vergadering en beheren van de actielijst
  • Mede-coördineren van de ledenadministratie
  • Brieven namens het bestuur versturen naar overheid en leden
  • Plannen van de algemene ledenvergadering (eenmaal per jaar). Dit houdt onder meer in het afstemmen van de agenda’s van de bestuursleden, Zoom-vergadering inplannen of de vergaderruimte reserveren, verzorgen van de vergaderagenda en andere stukken.
  • Uitwerken van nieuwsbrieven per post
  • Meehelpen bij organisatie van bijeenkomsten en symposia

Wie ben jij?

Je hebt HBO/WO niveau, bent nauwkeurig en hebt een juridische achtergrond en/of rechten gestudeerd. Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken. Uiteraard sta je achter de doelstelling en missie van JPV.

Wie zijn wij?

De JPV is een vrijwilligersorganisatie met als doel de bevordering van de rechtsbescherming van het menselijk leven vanaf de conceptie tot aan de dood. Leven dat wordt bedreigd door onder meer abortus, levensbeëindiging van pasgeborenen, euthanasie, hulp bij zelfdoding en medische experimenten. Het uitgangspunt voor JPV is dan ook: eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven.

Dit uitgangspunt komt tot uitdrukking in het geldende nationale en internationale recht. JPV streeft de naleving en handhaving van deze rechtsbescherming van het leven na. Wanneer het geldende recht of de ontwikkeling daarvan het leven van de mens onvoldoende beschermt of zelfs bedreigt, zal JPV zich inspannen om het recht en zijn toepassing in positieve zin te veranderen.

Dit doet JPV door vanuit juridisch-wetenschappelijk perspectief deel te nemen aan het maatschappelijk debat door onder meer het publiceren van artikelen en opiniestukken, meedenken met wetsvoorstellen, aanschrijven van politici, het bieden van relevante informatie via onze website en het organiseren van symposia.

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail met je CV naar secretariaat@provita.nl.

Klik hier om de vacature te downloaden.