Volgens het Reformatorisch Dagblad heeft het Breed beraad, een platform van protestantse kerken, in een brief aan de Tweede Kamer haar grote bezorgdheid geuit over de conceptregeling Levensbeëindiging bij kinderen van 1 tot 12 jaar. Deze regeling is voorgesteld door Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Beperkte of niet aanwezige wilsbekwaamheid

De kerken beseffen dat een ernstig levensbeëindigende ziekte bij kinderen tot complexe en schrijnende situaties kan leiden. De overheid moet echter de wilsonbekwamen en de meest kwetsbare mensen beschermen, maar door de grenzen steeds op te trekken komt de beschermwaardigheid van het leven volgens hen in gevaar. Zij wijzen op de beperkte of zelfs niet aanwezige wilsbekwaamheid bij kinderen waardoor de keus van de actieve levensbeëindiging door anderen zal worden genomen.

Aantasting rechtsbescherming zwakkeren

Ook bestaat het risico dat de kwaliteit van het leven wordt beoordeeld door anderen. Het Breed beraad beschouwt het als een ongehoorde arrogantie dat wij oordelen over het leven met zijn intrinsieke betekenis en waarde. Autonomie en het beschikken door anderen over het leven van wilsonbekwamen tasten de veiligheid en de rechtsbescherming van de zwakkeren aan.

Goede palliatieve zorg en pijnbestrijding kunnen nog verder ontwikkeld worden, ook voor kinderen. Daarin moet verder worden geïnvesteerd en initiatieven op dat vlak worden door de kerken dan ook van harte ondersteund.

De bespreking van de conceptregeling in de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport  van de Tweede Kamer is tot nader order uitgesteld.

Het standpunt van de JPV

De JPV heeft zich reeds in juni 2022 bijzonder kritisch geuit over het voornemen van het kabinet om een regeling voor deze categorie uit te werken. Lees ons standpunt hier.