Het Openbaar Ministerie (OM) heeft beslist om tien personen te vervolgen omdat zij betrokken zouden zijn bij het organiseren van een systeem waarbij een middel van zelfdoding werd verdeeld. Twee van hen worden er ook van verdacht dat zij het fatale zelfdodingsmiddel zelf hebben verstrekt. Deze strafbare feiten zouden gebeurd zijn tijdens de zogenaamde huiskamergesprekken, waarbij er over het zelfgekozen einde wordt gepraat. Dit staat vermeld op de website van het OM. De Nederlandse wetgeving verbiedt niet dat mensen algemene informatie geven over zelfdoding, maar effectief een dodelijk middel verschaffen is wel strafbaar.

De georganiseerde werkwijze van de tien personen levert de verdenking op van deelname aan een criminele organisatie. Maar hoewel alle verdachten een band hadden met de Coöperatie Laatste Wil (CLW), zal deze organisatie niet worden vervolgd als criminele organisatie. Het crimineel verband bestaat uit het vertrekken van middel X en het samenwerkingsverband tussen de verdachten die op grond van artikel 140 van het Strafwetboek zullen worden vervolgd.

Coöperatie promootte Middel X in 2017

De Coöperatie had dit middel in 2017 nog  gepromoot als een humane manier om een einde aan het leven te maken. De CLW heeft de huiskamergesprekken volgens de website van de NOS echter vorig jaar gestopt omdat er tijdens deze gelegenheden afspraken zouden zijn gemaakt over de aankoop en de verkoop van het bewuste Middel X.

De zaak ligt nu bij de onderzoeksrechter waarbij de rechter-commissaris nader onderzoek kan doen: het blijft dus onduidelijk of de betrokkenen voor de rechter zullen moeten verschijnen.