In het artikel “Psychiaters vrezen gevolgen voor hun euthanasie-advies” uiten artsen uit België en Nederland hun bezorgdheid over de toenemende weerstand tegen euthanasie bij uitsluitend psychisch lijden.

Een Belgische psychiater getuigt hoe hij een aangetekende brief kreeg van de vader wiens dochter op basis van psychisch lijden euthanasie had gevraagd: de man dreigde ermee naar het gerecht te stappen. Ook de zaak Tine Nys, waarbij drie artsen werden vervolgd omwille van hun medewerking aan haar euthanasie in 2010 omdat zij ondraaglijk psychisch leed, heeft veel onrust veroorzaakt in de medische wereld. De volksjury sprak de artsen in 2020 weliswaar vrij, maar voor de uitvoerende arts loopt nog een proces tot schadevergoeding. Deze assisenzaak (rechtszaak met een jury) heeft ervoor gezorgd dat er in België nauwelijks nog psychiaters te vinden zijn die nog durven adviseren bij euthanasie bij psychisch lijden.

Psychisch Lijden

Twee jaar geleden publiceerde de Belgische psychoanalyticus Abe Geldhof het boek “Dood op verzoek”, waarbij hij op overtuigende wijze een pleidooi hield tegen euthanasie bij psychisch lijden (de boekbespreking vind je hier.

Alhoewel euthanasie op basis van uitsluitend psychisch lijden een controversiële kwestie blijft,  wordt er in veruit de meeste euthanasiegevallen een combinatie van psychisch en fysisch lijden aangehaald door de verzoeker, zelfs bij personen die zich in een terminale fase bevinden omwille van een vergevorderde kanker.

Zorginstellingen

Daarnaast klagen Belgische artsen dat zorginstellingen voor ouderen, die goed zijn voor een kwart van alle verzoeken in België, het hun bewoners niet gemakkelijk maken om een verzoek om het leven te beëindigen in te willigen. Daarbij verwijzen zij onder meer naar het feit dat heel wat instellingen in België een katholiek etiket hebben. Deze vrezen een sneeuwbaleffect als ze euthanasie zouden toestaan. Voorstanders van euthanasie menen dat de directies geen zeggenschap mogen hebben over de keuzes van hun bewoners. Zij pleiten voor een striktere scheiding tussen de medische verantwoordelijkheid en de algemene leiding van die instellingen.

Het standpunt van de JPV

De JPV heeft zich steeds kritisch uitgelaten over de steeds ruimere toepassing van de euthanasiewetgeving. De recente cijfers en ontwikkelingen bevestigen de vrees dat de dood op verzoek steeds meer als een normale medische handeling wordt beschouwd. Dit bleek bijvoorbeeld uit  de ontwikkelingen op het vlak van euthanasie in 2022 in België. JPV stelt de bescherming van het kwetsbare leven voorop, ook op het einde ervan.

Het hierboven besproken artikel vindt u hier: