M.T. Hengst

Reactie JPV op het regeerakkoord

Woensdag 15 december presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord, getiteld Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uiteraard heeft JPV speciaal aandacht voor de medisch-ethische onderwerpen. Hieronder vindt u de…

Woensdag 15 december presenteerde het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord, getiteld Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Uiteraard heeft JPV speciaal aandacht voor de medisch-ethische onderwerpen. Hieronder vindt u de plannen van het kabinet voor deze thema’s op een rij en een korte reactie daarop van JPV.

Abortus

Het nieuwe kabinet laat het stemgedrag over initiatiefvoorstellen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) over aan de individuele Kamerleden. Het is nu dus nog afwachten hoe er over de wetsvoorstellen gestemd gaat worden. De drie initiatiefvoorstellen gaan over het verbeteren van de informatieverstrekking en de ondersteuning aan ongewenst zwangere vrouwen, het verstrekken van de abortuspil bij de huisarts en het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn.

Ook wil het nieuwe kabinet het inzicht verbeteren in waarom vrouwen kiezen voor een abortus, zodat vrouwen betere voorlichting en ondersteuning kunnen krijgen. Het kabinet wil hiermee ongewenste zwangerschappen en (herhaalde) abortussen verminderen. Hiervoor wil het kabinet anticonceptie gratis en toegankelijk beschikbaar maken voor kwetsbare groepen. Als reden om (herhaalde) abortussen te verminderen en nazorg te verbeteren, noemt het nieuwe kabinet “de impact die een abortus kan hebben”. Ook staat in het akkoord dat in elke gemeente het programma Kansrijke Start ingevoerd moet worden. Zo wil het kabinet vrouwen en pasgeborenen ondersteunen bij de eerste 1000 dagen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Het kabinet wil de zorg rondom het zelfgekozen levenseinde verbeteren. Het wil zich blijven inzetten voor waardig ouder worden, in de eerste plaats door passende ouderenzorg. Het zet dan ook het project Eén tegen Eenzaamheid voort en wil contact tussen ouderen en jongeren stimuleren. Wel wil het nieuwe kabinet de deskundigheid van artsen over het zelfgekozen levenseinde versterken en bevorderen dat arts en patiënt hier tijdig over praten.

Bij de aankomende vierde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de ‘euthanasiewet’) wil het kabinet het onderscheid tussen euthanasie en palliatieve zorg duidelijker maken. Het kabinet wil ook de palliatieve zorg verbeteren door bijvoorbeeld aan de subsidieregeling ‘Palliatieve terminale zorg en geestelijke verzorging’ voor versterking van hospices en ondersteuning van zorgnetwerken een tijdelijke impuls te geven.

Ten aanzien van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, ook wel voltooid leven genoemd, neemt het kabinet geen standpunt in vanwege de verschillen in de coalitie en in de samenleving. Het kabinet laat dit over aan het individuele kamerlid om daar zelf een afweging in te maken bij het stemmen over de voltooid leven-wet.

Embryowet

De Embryowet wordt deels aangepast naar aanleiding van de derde evaluatie van de Embryowet in 2021. Het gaat dan onder meer om de definitie van embryo, met inachtneming van de ontwikkeling op het gebied van ‘embryo-like structures’ (ELS) en het reguleren van twee typen mens/dier combinaties die nu nog niet onder de Embryowet vallen.

Het kabinet neemt ook nog geen standpunt in over het opschuiven van de veertiendagengrens in de embryowet. Daarover zal het de Gezondheidsraad om advies vragen. Nu moeten embryo’s 14 dagen na de bevruchting worden vernietigd. Verder blijft het kabinet in dialoog over kiembaanmodificatie in Europees verband. Bij kiembaanmodificatie sleutelen wetenschappers doelgericht aan een embryo. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de techniek CRISPR-Cas9, om genetisch materiaal te repareren.

Wel zullen D66 en VVD twee initiatiefvoorstellen voorbereiden. De eerst betreft de pre-implantatie genetische diagnostiek bij mensen die drager zijn van ernstige erfelijke afwijkingen die ze kunnen doorgeven aan hun nageslacht. Ook zetten de partijen de eerst stappen voor een initiatiefwet die het verbod op het kweken van embryo’s voor onderzoek opheft. De partijen willen wel eerst een uitgebreide adviesronde houden waarvan ze de uitkomsten willen gebruiken bij het opstellen van de initiatiefwet.

Reactie JPV

Wat betreft abortus is JPV blij dat het nieuwe kabinet de impact erkent van een abortus en zich wil inzetten voor het verminderen van ongewenste zwangerschappen en abortussen. De invoering van Kansrijke Start in alle gemeentes vindt JPV ook positief. Met deze maatregelen lijkt het kabinet ook tegemoet te komen aan de balans in de Wet Afbreking Zwangerschap tussen het leven van de vrouw en die van het ongeboren kind. De JPV hoopt dan dat het kabinet deze balans in acht blijft nemen bij de besluitvorming over de drie initiatiefvoorstellen.

Ook ziet JPV positieve elementen ten aanzien van het thema euthanasie en hulp bij zelfdoding, zoals het voorzetten van het project Eén tegen Eenzaamheid, het stimuleren van het contact tussen ouderen en jongeren, en het versterken van palliatieve zorg. Het is ook goed dat het kabinet geen duidelijk ‘ja’ zegt tegen de voltooid leven-wet. Tijdens ons symposium op 2 oktober werd namelijk duidelijk dat een voltooid leven-wet juridisch niet nodig is.
De huidige euthanasiewet geeft ruimte om bij ouderdomsklachten een verzoek tot levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding door een arts ingewilligd te krijgen. Ook bleek dat er nog veel onderzoek nodig is naar de problematiek van mensen met een persisterende doodswens. U kunt hieronder het hele symposium terugkijken.

Ten aanzien van de Embryowet is het nog onduidelijk wat het kabinet gaat doen. De JPV hoopt dat het kabinet het prille mensenleven zal beschermen door de veertiendagengrens in tact te laten en af te zien van het kweken van embryo’s voor onderzoek.

Lees hier het hele regeerakkoord.

Wilt u meer informatie over deze en andere onderwerpen? Kijk dan op onze website Provita.nl.

Het symposium:

Deel 1:

Deel 2

Reacties uitgeschakeld voor Reactie JPV op het regeerakkoord

De gruwelijke gevaren van een voltooid Leven-wet

Microbiologe Rosanne Hertzberger hekelt in haar column in het NRC het D66-wetsvoorstel over het voltooid leven. Hoewel volgens onderzoek slechts een heel klein deel van de bevolking gebruik zou maken…

Microbiologe Rosanne Hertzberger hekelt in haar column in het NRC het D66-wetsvoorstel over het voltooid leven. Hoewel volgens onderzoek slechts een heel klein deel van de bevolking gebruik zou maken van de mogelijkheid die dit wetsvoorstel biedt, wil deze partij dit kroonjuweel – door de Hertzberger “zetje zelfmoord” genoemd – tot het bittere einde verdedigen.

Goede bedoelingen met gruwelijke gevolgen

De columniste spreekt van “goede bedoelingen met gruwelijke gevolgen”. Want zelfs al is er in de wettekst sprake van een leeftijdsgrens van 75 jaar, dan nog spookt het verhaal van de 28-jarige Marjolein door haar hoofd. De 28-jarige vrouw worstelde met suïcidale gedachten en stierf na inname van de door de Coöperatie Laatste Wil gepropageerde pillen. Daarna beseffend dat ze toch niet dood wilde…

Lees hier de hele column.

Reacties uitgeschakeld voor De gruwelijke gevaren van een voltooid Leven-wet

Ontwikkelingen in voordeel van hulp bij zelfdoding in Australië en het Verenigd Koninkrijk

Hulp bij zelfdoding staat niet alleen in Nederland op de agenda. Ook in de rest van de wereld liberaliseren verschillende landen de wetgeving hierover of klinkt de roep daarom, waaronder…

Hulp bij zelfdoding staat niet alleen in Nederland op de agenda. Ook in de rest van de wereld liberaliseren verschillende landen de wetgeving hierover of klinkt de roep daarom, waaronder in Australië en het Verenigd Koninkrijk.

Zo legaliseerde de Australische deelstaat Queensland in september hulp bij zelfdoding. De wet gaat in per 2023. Op dit moment zijn in vijf van de zes Australische deelstaten hulp bij zelfdoding en euthanasie gelegaliseerd. Het gaat daarbij om Victoria, Western Australia, Tasmania, South Australia and Queensland. In de zesde staat New South Wales komt er binnenkort ook een wetsvoorstel.

Verder is de British Medical Association (BMA) niet meer tegen hulp bij het levenseinde (“assisted dying”), de organisatie neemt nu een “neutraal” standpunt in. Het nieuwe standpunt werd aangenomen tijdens de jaarlijkse bijeenkomst na een stemronde. Het lijkt er wel op dat er nog heel verschillend wordt gedacht binnen het BMA over hulp bij het levenseinde. Want 49% stemden voor, maar 48% stemden tegen. Er waren verder acht onthoudingen.

Een groot en uniek goed

JPV betreurt deze ontwikkelingen en is van mening dat het menselijk leven beschermd dient te worden. Elk menselijk leven is volgens de JPV een groot en uniek goed. De vereniging heeft op grond daarvan de overtuiging dat de waarde van het leven van elke mens vanaf de conceptie tot zijn natuurlijke dood onaantastbaar is en daarom onder alle omstandigheden beschermingswaardig is.

 

Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkelingen in voordeel van hulp bij zelfdoding in Australië en het Verenigd Koninkrijk

‘‘Voltooid leven’ is meer dan psychiatrisch probleem’

Het voltooid leven is geen psychiatrisch of medisch probleem, maar een zingevingsvraagstuk. Dat schrijven Els van Wijngaarden, universitair hoofddocent Universiteit voor Humanistiek, Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC en André…

Het voltooid leven is geen psychiatrisch of medisch probleem, maar een zingevingsvraagstuk. Dat schrijven Els van Wijngaarden, universitair hoofddocent Universiteit voor Humanistiek, Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC en André Poortman, promovendus ‘voltooid leven’ Amsterdam UMC in Trouw.

Een psychische stoornis gaat vrijwel altijd gepaard met een zingevingsvraagstuk, maar niet elk zingevingsvraagstuk is een psychische stoornis. Dit vormt de cruciale scheidingslijn in de voltooid leven discussie. Er bestaat al heel wat onderzoek, maar vervolgstudies blijven nodig om deze problematiek verder in kaart te kunnen brengen.

Klik hier voor het artikel in Trouw.

Reacties uitgeschakeld voor ‘‘Voltooid leven’ is meer dan psychiatrisch probleem’

Parlement Ierland verzet zich opnieuw tegen decriminalisering hulp bij zelfdoding

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging…

In haar in juli jongstleden gepubliceerd verslag bevestigde de commissie “Justice” van het Ierse Parlement (de Oireachtas) zijn weigering de voorgestelde wetgeving tot depenalisering van euthanasie (assisted dying) in overweging te nemen, waarbij zij insisteerde op het ontbreken van “voldoende wettelijke belemmeringen” in deze materie.

Lees hier het hele artikel.

Reacties uitgeschakeld voor Parlement Ierland verzet zich opnieuw tegen decriminalisering hulp bij zelfdoding

Versoepeling in voorwaarden voor euthanasie in Colombia

In een uitspraak van 21 juli heeft het Colombiaanse constitutionele hof de voorwaarden voor toegang tot euthanasie opnieuw versoepeld door de voorwaarde te schrappen dat de dood van de patiënt…

In een uitspraak van 21 juli heeft het Colombiaanse constitutionele hof de voorwaarden voor toegang tot euthanasie opnieuw versoepeld door de voorwaarde te schrappen dat de dood van de patiënt in de nabije toekomst moet worden verwacht. Hoewel het Colombiaanse wetboek van strafrecht “doden uit barmhartigheid” nog steeds strafbaar stelt, is deze bepaling de afgelopen 24 jaar onder impuls van de rechterlijke macht van haar werking ontdaan. Aangezien het parlement het niet eens kon worden over een wet, heeft het Grondwettelijk Hof tot dusver het kader voor euthanasie vastgesteld.

Lees hier het hele artikel.

Reacties uitgeschakeld voor Versoepeling in voorwaarden voor euthanasie in Colombia

Doodswens van ouderen kan veranderlijk zijn

In het onderzoek Still ready to give up life?, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Social Science & Medicine”, kijkt wetenschapster Els Van Wijngaarden naar wat precies de doodswens van ouderen…

In het onderzoek Still ready to give up life?, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift “Social Science & Medicine”, kijkt wetenschapster Els Van Wijngaarden naar wat precies de doodswens van ouderen versterkt of juist weer vermindert. Dit onderzoek toont volgens haar aan dat dit verlangen zeer veranderlijk is en wordt beïnvloed door wisselende omstandigheden, zoals wijzigingen in de persoonlijke levenssituatie.

Zorg in plaats van zelfdoding

Er is zorg nodig in plaats van hulp bij zelfdoding, zoals voorzien in het wetsvoorstel van D66 over het voltooid leven bij ouderen. Er bestaan weliswaar geen gemakkelijke oplossingen voor de complexe omstandigheden waar ouderen mee geconfronteerd kunnen worden, maar als zij weer verbinding krijgen met het leven verdwijnt vaak de doodswens. Voor de JPV is ondersteuning en begeleiding van ouderen dan ook cruciaal om een afdoend antwoord te kunnen bieden op dat verlangen naar de dood.

Onlangs verscheen een publicatie van Van Wijngaarden met een soortgelijke conclusie. Ook bleek daaruit dat de doodswens wordt versterkt door onder meer afhankelijkheid van anderen, piekeren, lichamelijke en geestelijke aftakeling, gezondheidsproblemen en eenzaamheid.

Reacties uitgeschakeld voor Doodswens van ouderen kan veranderlijk zijn

‘75-plussers met doodswens zijn kwetsbaar’

Els van Wijngaarden deed onderzoek naar de groep 75-plussers die D66 met een voltooidlevenwet wil helpen. Daaruit bleek dat de doodswens werd versterkt door onder meer afhankelijkheid van anderen, piekeren,…

Els van Wijngaarden deed onderzoek naar de groep 75-plussers die D66 met een voltooidlevenwet wil helpen. Daaruit bleek dat de doodswens werd versterkt door onder meer afhankelijkheid van anderen, piekeren, lichamelijke en geestelijke aftakeling, gezondheidsproblemen en eenzaamheid. De doodswens was ook veranderlijk en de intensiteit wisselde sterk. Verder bleek dat een flink deel van de 75-plussers met een aanhoudende doodswens buiten beeld blijft van zorgverleners, omdat zij niet over hun doodswens spreken. Dit kan tijdige ondersteuning in de weg staan. Weten wat de betekenis en de aard van de doodswens is, is wezenlijk om de achtergrond te begrijpen en de onderliggende behoeften te kennen.

In een artikel van NRC toont Van Wijngaarden zich kritisch: “Het gaat om een kwetsbare groep mensen.”

Lees het hele NRC-artikel hier en het onderzoek hier.

Reacties uitgeschakeld voor ‘75-plussers met doodswens zijn kwetsbaar’

Reportage: spijt van de Laatste Wil-pil

De 28-jarige Marjolein nam Middel X in, het dodelijke poeder dat de Coöperatie Laatste Wil aanbeveelt aan mensen die over hun eigen dood willen beschikken. Maar Marjolein, die in haar…

De 28-jarige Marjolein nam Middel X in, het dodelijke poeder dat de Coöperatie Laatste Wil aanbeveelt aan mensen die over hun eigen dood willen beschikken. Maar Marjolein, die in haar leven er alles aan deed om van haar suïcidale gedachten af te komen, kreeg al snel spijt en belde 112. Volgens haar nabestaanden handelde ze in een opwelling. Nu doet justitie strafrechtelijk onderzoek naar de verstrekkers van Middel X.

Lees de reportage in de Volkskrant hier.

Reacties uitgeschakeld voor Reportage: spijt van de Laatste Wil-pil

‘Euthanasie veel complexer dan sommigen geloven’

Een begrafenisondernemer bracht hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg Theo Boer en gezondheidswetenschapper en ethicus Stef Groenewoud op het idee een bundel samen te stellen waarin nabestaanden terugblikken op de euthanasie…

Een begrafenisondernemer bracht hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg Theo Boer en gezondheidswetenschapper en ethicus Stef Groenewoud op het idee een bundel samen te stellen waarin nabestaanden terugblikken op de euthanasie van een familielid of een goede vriend(in). Het resultaat: 43 ervaringsverhalen die uitnodigen tot reflectie op de Nederlandse euthanasiepraktijk. Volgens Boer en Groenewoud is euthanasie ook een sociaal gebeuren.

Lees hier het hele artikel.

Reacties uitgeschakeld voor ‘Euthanasie veel complexer dan sommigen geloven’

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken

Spring naar toolbar