Volkskrant, 8 maart 2019, door Marjon Bolwijn.

Dit artikel gaat over de vraag of een doodswens op oudere leeftijd wel zo autonoom tot stand komt. Er kan sprake zijn van zachte of harde dwang van de omgeving, zo stelt de auteur in dit artikel. Dit is een valkuil ingeval levensbeëindiging door hulp bij zelfdoding bij ouderen legaal zou worden. De vrije wil van kwetsbare ouderen is niet te toetsen. Bovendien een recht op euthanasie en hulp bij zelfdoding bestaat juridisch gezien niet [red.].

Bestuurssecretaris Rozemarijn Schalkx (41) veranderde van mening over autonomie in de laatste levensfase.‘De overheid moet ouderen beschermen tegen druk uit de omgeving.’

Oude standpunt

‘Je kunt als mens in alle vrijheid en zonder beïnvloeding van de buitenwereld beslissingen nemen over je eigen leven. Een mens kan volledig autonoom zijn. Ook in de laatste levensfase, bij een duurzame doodswens. Om die reden ben ik ervoor dat niet alleen mensen die lichamelijk zwaar en uitzichtloos lijden recht hebben op euthanasie, maar ook mensen die hun leven al lange tijd voltooid vinden en geen perspectief meer zien. De mens is een vrij wezen. Dat betekent dat iemand met een nog heldere geest in volledige autonomie kan bepalen wanneer het genoeg is geweest.

….

Nieuwe standpunt

‘Volledige autonomie bestaat niet. Een mens is in de eerste plaats afhankelijk door zijn verbondenheid met anderen. Hij is afhankelijk van aandacht, liefde en erkenning. Dat is de kern van het mens-zijn. Die afhankelijkheid beperkt zijn autonomie. Dat geldt voor iedereen, maar ouderen zijn daarin het kwetsbaarst. De ervaring van de vrouw met haar boze dochter toont aan dat hun relatie niet gelijkwaardig is. Dat is een relatie zelden. Door de grote afhankelijkheid van ouderen in zorg en aandacht kan ik me situaties indenken waarbij een bejaarde zijn of haar leven niet meer de moeite waard vindt. Doordat naasten impliciet die boodschap afgeven. Doordat ze niet meer langskomen, doordat ze de erfenis belangrijker vinden dan hun bestaan, doordat ze de zorg als last ervaren. Doordat de maatschappij het heeft over de hoge kosten van de vergrijzing.

Dit artikel kunt u verder lezen via deze link.