Vrijdag 25 november organiseerde het Platform Zorg voor Leven een symposium onder de titel ‘Waardevol tot het einde. Voltooid leven in perspectief’. De laatste jaren gaan stemmen op om mensen die een ‘voltooid leven’ hebben, te helpen bij zelfdoding. Een commissie onder leiding van D66-senator prof. dr. P. Schnabel adviseerde in februari 2016 niet over te gaan tot ruimere juridische mogelijkheden voor hulp bij zelfdoding; deze zijn onnodig en onwenselijk.

Symposium 'Waardevol tot het einde'Tegen dit advies in kwamen de ministers Schippers en van der Steur in oktober jl. met een kabinetsbrief waarin zij een voorstel doen voor een nieuw wettelijk kader voor hulp bij zelfdoding. De adviescommissie Schnabel heeft in haar rapport aandachtspunten geformuleerd die aandacht verdienen. Belangrijke punten zijn vooral het voorkomen van eenzaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid. Ook herwaardering van de ouderdom als levensfase is van groot belang. Deze uitgangspunten vormden aanleiding voor dit symposium.

Terugblik

Heeft u het symposium op 25 november bezocht? De presentaties van de sprekers kunt u hieronder downloaden.