De specialist, 2  februari 2018

UZ Leuven is, in tegenstelling tot UZ Brussel, niet van plan om te starten met de registratie van palliatieve sedatie. “Als men goede richtlijnen heeft en men volgt die, dan is er geen registratie nodig”, zegt professor Johan Menten van het palliatief supportteam van UZ Leuven.

Het UZ Brussel is als eerste ziekenhuis ter wereld gestart met de registratie van palliatieve sedatie, het kunstmatig in coma brengen van een terminaal zieke patiënt. Die registratie zou meer duidelijkheid moeten creëren. In sommige gevallen gebeurt de palliatieve sedatie namelijk zonder medeweten van patiënt of familie. Ook voor de geneesheer zou de registratie tot meer rechtszekerheid moeten leiden.

UZ Leuven ziet alvast weinig heil in zo’n registratie, legt Johan Menten van het palliatief supportteam uit. Hij wijst erop dat de Leuvense instelling een richtlijn hanteert voor het toepassen van palliatieve sedatie. Daarin wordt onder meer gewezen op het belang van overleg met de wilsbekwame patiënt of met de familie. “Er zijn voldoende gevalideerde richtlijnen om te voorkomen dat palliatieve sedatie op een verkeerde manier wordt toegepast”, zegt Menten. “We zien in het palliatief supportteam dat die regels goed gevolgd worden. Dan is er eigenlijk geen nood aan registratie.” Ook Chris Gastmans, professor medische ethiek aan de KU Leuven, sluit zich daarbij aan. “Het belangrijkste is dat er bij de toepassing een zo groot mogelijke zorgvuldigheid en competentie aan de dag wordt gelegd”, klinkt het. “Registratie lijkt me daarvoor zeker niet zaligmakend”, vervolgt Gastmans, die eveneens voorstander is van duidelijke richtlijnen. “Bovendien hebben we in België ook niet altijd even goede ervaringen met registratie. Ik vraag me af hoe we de artsen kunnen motiveren om palliatieve sedatie consequent te registreren, als je ziet dat het ook met euthanasie niet altijd gebeurt”, besluit Gastmans.