Charlotte Lockefeer van de Teldersstichting, het wetenschappelijk instituut van de VVD, verraste drie weken geleden met een uiterst kritisch stuk over abortus. Zij vertolkt in de VVD een minderheidsstandpunt, maar merkt in reacties dat ook liberalen vinden dat abortus niet te makkelijk moet zijn.

Den Haag

U wilde het debat over abortus binnen de VVD op gang brengen. Is dat gelukt?

‘Het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Bij het wetenschappelijk instituut zijn wij bezig met onderwerpen voor de langere termijn. Mijn doel is een breed debat aan te wakkeren. In de loop van het jaar gaan we, als vervolg, een bijeenkomst organiseren met het wetenschappelijk instituut van de SGP. Dat moet echter nog vorm krijgen.’

Hoeveel reacties hebt u uit VVD-hoek ontvangen?

‘Ik heb ze niet geteld, maar ongeveer tien. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid (lid van de VVD, red.) gaat er ook naar kijken. Haar secretaresse heeft mijn artikel opgevraagd. De aard van de reacties is wisselend. Sommigen zijn uiterst kritisch en zeggen dat abortus een persoonlijke afweging is. Anderen zijn het heel erg met mij eens, behalve met mijn stelling dat ook een verkrachting geen reden is voor abortus. Ik merk dat mensen abortus in principe geen goede zaak vinden, zeker wanneer sprake is van sociaal-economische redenen zoals een vermeend gebrek aan financiën. Dat vindt men toch wel iets om bij stil te staan. Daaruit put ik hoop dat er ruimte is voor debat.’

Klopt het dat de meerderheid van de liberalen vóór abortus is?

‘Dat denk ik wel. Niettemin is het goed om het hierover te hebben. Mensen worden toch weer aan het denken gezet over de huidige praktijk van abortus, de aantallen en de redenen die daarvoor worden aangedragen.’

Hoeveel reacties hebt u gekregen van buiten de VVD?

‘Ook een tiental, ik denk vooral uit christelijke hoek. Die bijval van christenen waardeer ik enorm. Tegelijk is het mijn bedoeling om te laten zien dat abortus niet alleen een christelijke kwestie is. Het gaat over de manier waarop we een mensenleven waarderen.’

geen religieuze argumenten

Hebt u ook christelijke motieven voor uw kritiek op abortus?

‘Ik heb een rooms-katholieke achtergrond, maar ik wil daar niet te veel over zeggen. Ik gebruik in mijn betoog bewust geen religieuze argumenten. Ik wil laten zien dat je niet per se christelijk hoeft te zijn om kritisch te zijn over abortus.’

Oud-VVD-senator en medisch-ethicus Heleen Dupuis heeft abortus in deze krant verdedigd door te zeggen dat daarbij geen sprake is van menselijk leven, maar van potentieel menselijk leven. Ook vindt zij abortus een persoonlijke keuze. Hoe kijkt u daar tegenaan?

‘Ik zeg dat bij een embryo wél sprake is van een leven. Omdat sprake is van een ander leven, beperkt dat de vrije keuze. Zelfs als je een embryo ziet als potentieel leven, is dat geen reden om abortus toe te staan. Juist omdat het een potentieel leven is, is het beschermwaardig.’

De SGP laat de opvatting van Nederlanders over abortus onderzoeken door TNS-NIPO. Wat verwacht u daarvan?

‘Als alleen de vraag wordt gesteld of abortus is toegestaan, zullen de meeste Nederlanders daar vóór zijn. Maar ik denk dat Nederlanders terughoudender zijn als het gaat om een abortus waarbij ouders zeggen dat hun gezin al compleet is, en dat ze de waarde van ongeboren leven meer waarderen dan wij denken. Ik krijg zelf ook als reactie terug dat nu misschien wel te gemakkelijk sprake is van een noodsituatie (voorwaarde voor een abortus, red.). Als die onderwerpen in zo’n enquête aan de orde komen, zou zo’n onderzoek zeker meerwaarde hebben.’