De praktijk in het wetenschappelijk onderzoek dwingt christenen fundamenteel na te denken over het begin van menselijk leven. Dit vergt een flinke investering in tijd en geld.

Het debat over wat menselijk leven is, en wanneer dat begint, krijgt door nieuwe technologische en politieke ontwikkelingen een nieuwe wending. Christenwetenschappers, technologen, theologen en ethici zouden de nieuwe vragen die ontstaan door onder meer kiembaanmodificatie (het aanpassen van het menselijk DNA bij embryo’s), kunstmatige intelligentie en stamcelonderzoek samen moeten beantwoorden, juist om de beschermwaardigheid van menselijk leven verder te benadrukken.

Lees hier het hele opiniestuk.