PVH 14e
jaargang – 2007 nr. 1/2, p. 010-010
 

 

 

 

Abortus en de huisarts in opleiding

Ümit
Tas


Huisarts
i.o., ErasmusMC, Rotterdam


Wat speelt er bij de huisarts in opleiding (haio)
als deze wordt geraadpleegd met het verzoek om abortus provocatus? Om
hierover een indruk te krijgen is een vragenlijst gestuurd naar haio’s
van het huisartseninstituut aan het ErasmusMC. De verkregen informatie
omvatte naast geslacht en opleidingsjaar van de haio het volgende: het
aantal verzoeken om abortus dat de haio had gekregen; het kennisniveau
van de haio ten aanzien van abortus; de kwaliteit van de begeleiding
door de opleider; of de haio het onderwerp lastig vond en de behoefte
aan een richtlijn voor beleid bij een verzoek om abortus. De vragenlijst
werd niet gevalideerd en diende enkel ter ondersteuning van een eerste
inventarisatie.

Van de 53 verstuurde vragenlijsten werden er 12 beantwoord (tabel 1).
Het merendeel van deze haio’s was derdejaars en had meerdere malen
te maken gehad met een verzoek om abortus. De helft schatte het eigen
kennisniveau in als voldoende. De begeleiding door de opleider werd
doorgaans ervaren als voldoende tot goed. De meeste haio’s vonden
het een lastig onderwerp. Een meerderheid gaf te kennen dat er behoefte
was aan een richtlijn.

De meeste haio’s vonden het onderwerp lastig en zaten met de volgende
vragen of overwegingen:

abortus
roept emoties op bij de patiënt maar ook bij de
arts bij wie het verzoek wordt neergelegd; het is soms
lastig om met deze (eigen) emoties om te gaan;
abortus
wordt ervaren als een beslissing over leven en dood en
daarmee als een moeilijke ethische kwestie;
de
arts heeft zijn of haar eigen (voor)oordeel of (religieuze)
overtuiging over abortus; wat doe je daarmee?
het
is lastig om na te gaan hoe weloverwegen het verzoek
is; sommige redenen die de patiënt aangeeft zijn
invoelbaar, andere niet;
soms
is er een gevoel van machteloosheid, met name als de
patiënt erg jong is of als het een herhaling betreft;
hoe
goed de arts ook uitgerust is met de nodige kennis, het
gevoel blijft overvallen te worden met het verzoek.

Samenvattend kunnen we stellen dat de meerderheid van de haio’s
in deze groep abortus provocatus een moeilijk onderwerp vindt
en de behoefte aangeeft voor een richtlijn voor het te voeren
beleid.

Tabel 1. Antwoorden op de vragenlijst
door huisartsen in opleiding (n=12).

Opleidingsjaar
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
Geslacht
m
m
m
v
v
v
v
v
m
m
m
m
Aantal verzoeken
0
1
3
2
6
10
5
0
1
2
3
3
Kennisniveau*
onv
onv
onv
onv
onv
vold
vold
onv
vold
vold
vold
vold
Begeleiding door opleider*
nvt
vold
goed
onv
wiss
onv
goed
nvt
goed
nvt
nvt
goed
Lastig?
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
Behoefte aan richtlijn?
ja
nee
ja
ja
ja
ja
nee
ja
ja
nee
ja
ja
*onv = onvoldoende,
vold = voldoende, wiss = wisselend, nvt = niet van toepassing c.q. niet nodig
gehad

 

* *
* * *
 

 

 

Vandaag is het

Meest recente wijziging
14 June, 2015 15:10