EDE – Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede moet het besluit om in speciale gevallen abortus vanwege het Syndroom van Down toe te staan, herzien. Dat is in het kort de boodschap van Kees van der Sluijs.

De Edenaar heeft donderdag via de website van het ziekenhuis een klacht over het besluit ingediend bij de raad van bestuur. Hij roept vrienden en bekenden op hetzelfde te doen en wil die oproep wijd verspreiden.

Sinds eind vorig jaar staat Ziekenhuis Gelderse Vallei in uitzonderlijke gevallen toe dat dat er abortussen plaatsvinden als ouders dat willen omdat bij de foeutus het Syndroom van Down is geconstateerd. Voorheen verwees Ede in dit geval naar ziekenhuizen elders. Vanuit zijn geloofsovertuiging is de particulier de mening toegedaan dat abortus om deze reden niet zou moeten. “Ik vind dat een kind bescherming verdient.”