Voltooid leven: zelfdoding

Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil gesloten

Arrondissementsparket Midden-Nederland, 20 juli 2018 Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland heeft het strafrechtelijke onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) deze week gesloten. In de periode dat het onderzoek heeft gelopen, is…

Arrondissementsparket Midden-Nederland, 20 juli 2018

Het Openbaar Ministerie (OM) Midden-Nederland heeft het strafrechtelijke onderzoek naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW) deze week gesloten. In de periode dat het onderzoek heeft gelopen, is niet gebleken dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat zij anderszins strafbare feiten zou hebben gepleegd. Deze beslissing is schriftelijk aan het bestuur van CLW  meegedeeld.

Het OM heeft de coöperatie gevolgd sinds september 2017 toen bekend werd dat ze een zelfdodingsmiddel, aangeduid als middel X, ter beschikking wilden stellen aan hun leden. Toen medio maart bekend werd dat inkopers het middel daadwerkelijk zouden gaan bestellen, is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het bestuur van de CLW is erop gewezen dat hulp bij zelfdoding, inclusief het verschaffen van middelen daartoe, strafbaar is (artikel 294 Wetboek van Strafrecht). Ook het in georganiseerd verband faciliteren van hulp bij zelfdoding levert een strafbaar feit op (artikel 140 Wetboek van Strafrecht). Alleen de arts die in het kader van een euthanasie het leven van een ander beëindigt of daarbij behulpzaam is én daarbij voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidsnormen, is straffeloos.

In het gesprek met het bestuur dat daarop volgde, gaf het bestuur aan dat er nog geen zelfmoordpoeder was besteld en zegde toe de activiteiten te zullen staken. Het bestuur wilde niet bekend maken wat het middel X precies is. Hierop heeft het OM besloten een periode de ontwikkelingen te monitoren. In deze periode is niet gebleken dat de coöperatie nog actief was met de voorbereidingshandelingen voor hulp bij zelfdoding. Er is niet gebleken van betrokkenheid van    de CLW bij suïcides waarbij een poeder was gebruikt, noch bij de oproep van CLW-leden tot ongehoorzaamheid, noch bij de melding door leden dat zij het poeder op eigen initiatief hadden gekocht. Nu alles erop wijst dat de coöperatie de activiteiten ten aanzien van de (voorbereiding van) de hulp bij zelfdoding heeft gestaakt, heeft de officier van justitie van het parket Midden-Nederland besloten het onderzoek te sluiten.

Reacties uitgeschakeld voor Strafrechtelijk onderzoek naar Coöperatie Laatste Wil gesloten

Denken over de zelfgekozen dood kun je niet aan de vrije markt overlaten

Trouw, 18 september 2018, OPINIE Auteur: Annemarieke van de Woude. Aanbod creëert vraag, schrijft Annemarieke van der Woude, predikant bij de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en voormalig geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Medisch-ethische…

Trouw, 18 september 2018, OPINIE

Auteur: Annemarieke van de Woude.

Aanbod creëert vraag, schrijft Annemarieke van der Woude, predikant bij de Remonstrantse Gemeente Oosterbeek en voormalig geestelijk verzorger in een verpleeghuis. Medisch-ethische kwesties als euthanasie kun je niet aan de markt overlaten. 

Een verhaal over euthanasie dat ik deze week hoorde betrof een patiënt die ernstig, maar niet terminaal ziek was. Wel was het lijden uitzichtloos en de pijn nauwelijks te dragen. Voordat de patiënt zijn omgeving in kennis stelde van het aanstaande overlijden, had hij een heel proces doorlopen. Hij was voor zichzelf tot de conclusie gekomen dat hij niet verder kon en niet verder wilde. Hij had daarover gesproken met zijn huisarts– die overigens aanvankelijk niet op het verzoek wilde ingaan – en toen de datum al min of meer geprikt was en de Scen-arts positief had geoordeeld, maakte hij zijn besluit in bredere kring bekend. Dat veroorzaakte beroering en ongeloof. Maar de heftigste emoties ebden ook weer weg en de verwarring heeft uiteindelijk plaatsgemaakt voor berusting.

Debat

Wat duidelijk werd uit het verhaal was dat degene die om euthanasie had verzocht, zijn geplande dood beschouwde als een laatste mogelijkheid tot het voeren van regie. Over alle details van de afscheidsbijeenkomst was al nagedacht en de wensen waren vastgelegd.

Op 6 september is in de Tweede Kamer gesproken over medisch-ethische kwesties. In Trouw betoogden Van Winkelhof en Bakas dat dit debat eigenlijk een achterhoedegevecht is omdat de burger allang weet wat hij wil: zelfbeschikking over het levenseinde. Door ‘het vrije verkeer van goederen en kennis’ kan ieder mens informatie vinden over zelfeuthanasie, de aanbevolen middelen kunnen worden getest en een levenseindeconsulent kan iemand bijstaan in het proces tot de zelfgekozen dood. Met andere woorden, het debat in de Tweede Kamer is een potje nakaarten.

Wat de schrijvers doen, is een kwestie die thuishoort in het domein van zorg en ethiek, verplaatsen naar het domein van de vrije markt.

Ik denk even met hen mee. Een wetmatigheid in het economisch denken is dat aanbod vraag creëert. Ook op het terrein van het levenseinde geldt dat. Het aantal mensen dat niet terminaal ziek is maar wel ondraaglijk aan het leven lijdt en om die reden verzoekt om euthanasie neemt ieder jaar nog toe. In 2017 ging het om 169 mensen bij wie dementie was vastgesteld, om 83 mensen met een psychiatrische aandoening en om 293 mensen die leden aan een opeenstapeling van ouderdomsklachten – in totaal ging het om 545 mensen. (Ter vergelijking de cijfers uit 2009: respectievelijk 12, 0 en 130 mensen – totaal: 142 mensen.) De komst van de Levenseindekliniek in 2012, waar mensen terechtkunnen met een ingewikkeld euthanasieverzoek, heeft aan deze ontwikkeling bijgedragen.

Regie herwinnen

Het verhaal dat ik deze week toevallig hoorde, past in een trend. De vraag om levensbeëindiging zal in toenemende mate gesteld gaan worden door mensen van wie de gezondheid weliswaar zeer kwetsbaar is, maar die niet terminaal ziek zijn. Deze mensen beschouwen euthanasie als een laatste mogelijkheid om de regie over hun eigen bestaan te herwinnen. Dat impliceert, en dat laten de cijfers ook zien, dat de verzoeken afkomstig kunnen zijn van iemand die diep dement is en ooit een wilsverklaring heeft opgesteld, van twintigers met ernstige psychiatrische problematiek en van mensen in de hoge ouderdom voor wie de zorg ontoereikend is. Me dunkt dat dit vragen zijn waarover volop gediscussieerd moet worden: in de Tweede Kamer en in de spreekkamer, in de kerk en in de kroeg, en overal waar mensen samenkomen. Medisch-ethische kwesties overlaten aan ‘het vrije verkeer van goederen en kennis’ is een grove onderschatting van de complexiteit van vragen rond leven en sterven.

Reacties uitgeschakeld voor Denken over de zelfgekozen dood kun je niet aan de vrije markt overlaten

Kamerleden blij met onderzoek Laatste Wil

ACTUEEL / ANP, 21 maart 2018 DEN HAAG (ANP) – Kamerleden zijn blij dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). ,,Goed dat…

ACTUEEL / ANP, 21 maart 2018

DEN HAAG (ANP) – Kamerleden zijn blij dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de Coöperatie Laatste Wil (CLW). ,,Goed dat het OM in actie komt”, twittert fractievoorzitter Kees van der Staaij van de SGP. ,,Aanpak van deze gevaarlijke club en van verkoop zelfmoordpoeder is dringend nodig.”

Ook Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie juicht het onderzoek toe. ,,Ik maak me al langer ernstige zorgen om de verspreiding van een zelfmoordpoeder via de CLW, nota bene zonder dat er controle is op wie het middel in handen krijgt.”, laat zij weten. ,,Wat hier op het spel staat, is de veiligheid van kwetsbare mensen in onze samenleving.”

In een brief aan de Tweede Kamer laat minister van Justitie Ferd Grapperhaus weten dat alleen een arts onder strenge voorwaarden mag helpen bij euthanasie. ,,Voor ieder ander is hulp bij zelfdoding, of het verschaffen van middelen daartoe, een strafbaar feit”, aldus de bewindsman.

De Tweede Kamer vroeg minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerder deze week met de CLW te gaan praten. Aanleiding was de dood van een 19-jarige vrouw die vorige maand met behulp van een door die organisatie gepromoot zelfdodingsmiddel een einde aan haar leven maakte. Maar zo’n gesprek is niet langer opportuun nu het OM de zaak in onderzoek heeft, meldt Grapperhaus.

Reacties uitgeschakeld voor Kamerleden blij met onderzoek Laatste Wil

Praktijk ‘zelf-euthanasie’ heeft de politiek opeens ingehaald

NRC.nl: 9 februari 2018 Auteur: Enzo van Steenbergen   Mensen blijken op grote schaal dodelijke middelen te kopen voor ‘zelf-euthanasie’. De minister is bezorgd. En heeft de D66-wet voor mensen…

NRC.nl: 9 februari 2018

Auteur: Enzo van Steenbergen

 

Mensen blijken op grote schaal dodelijke middelen te kopen voor ‘zelf-euthanasie’. De minister is bezorgd. En heeft de D66-wet voor mensen met een voltooid leven nog nut? „Zorgelijk”, „zeer onwenselijk” en „mogelijk zelfs strafbaar”. Harde woorden van vice-premier Hugo de Jonge (CDA) vrijdagmiddag naar aanleiding van het nieuws dat honderden mensen dodelijke middelen hebben gekocht voor ‘zelf-euthanasie’. De Jonge, ook minister van Gezondheidszorg, uitte zijn zorgen op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad (hij verving premier Rutte). Euthanasie en hulp bij zelfdoding, vond De Jonge, zijn gevoelige onderwerpen waarbij „zorgvuldigheid” gepast is.

Vrijdag onthulde NRC aan de hand van contracten en protocollen dat de Coöperatie Laatste Wil (CLW) een gedetailleerde organisatie heeft opgezet om leden in staat te stellen een dodelijk poeder te kopen. Er zijn inkoopgroepen, lokale inkopers en administrateurs die ervoor zorgen dat leden 2 gram van een dodelijk poeder kunnen aanschaffen, inclusief een kluis met vingerafdrukslot om het in te bewaren. Leden moeten een contract tekenen waarin ze beloven de organisatie niet aansprakelijk te stellen voor „eventuele schade”.

De coöperatie liet in een e-mail weten dat tien procent van de oorspronkelijke 3.200 leden al dodelijke middelen in huis heeft gehaald. In een reactie op het nieuws voegde de CLW daar vrijdagmiddag aan toe: die aankopen deden de leden niet per se via de nieuwe CLW-inkoopgroepen. Ze hadden de dodelijke middelen al op eigen houtje gekocht. Daarmee wendt de CLW eventuele juridische problemen misschien voorlopig af, maar hoe dan ook ligt nu in meer dan driehonderd huishoudens een dodelijk middel in het medicijnkastje.

Steeds professioneler

Bovendien: inmiddels heeft de CLW al 20.000 leden en functioneert de organisatie steeds professioneler. Het is niet bekend of mensen het poeder – een legaal verkrijgbaar conserveermiddel – daadwerkelijk hebben gebruikt om zichzelf te doden. Dat is een kwestie van tijd.

Uit een reactie van het Openbaar Ministerie bleek dat de CLW op een dun juridisch randje balanceert. Het leveren van middelen om iemand te helpen bij zelfdoding is strafbaar zodra iemand zijn leven beëindigt. Dat het om een legaal verkrijgbaar poeder gaat, staat daar volgens een woordvoerder „los van”. De Jonge zei benieuwd te zijn of het OM overgaat tot vervolging. Daar wil hij op wachten, voordat het kabinet eventueel actie onderneemt.

Voor een coalitie met D66 én ChristenUnie is elke stap in dit dossier gevoelig. D66 wil al langer een ‘voltooidlevenwet’: ouderen die niet meer willen leven, zouden euthanasie moeten kunnen krijgen. De ChristenUnie, mede-regeringspartij, is fel tegen. In het regeerakkoord losten de partijen dat zo op: er wordt eerst onderzocht wie eigenlijk de mensen zijn die hun leven voltooid vinden.

Gert-Jan Segers, fractieleider van de ChristenUnie, vindt het „zeer zorgelijk” dat dodelijke middelen worden verspreid, „zónder dat wordt nagegaan aan wie het middel wordt meegeven en welk motief deze persoon ermee heeft.” Dat de CLW haar leden contracten laat tekenen waarmee zij zich juridisch indekt „getuigt van weinig verantwoordelijkheidsbesef voor het eigen handelen”, vindt Segers.

De christelijke partijen willen van de minister weten of hij opties ziet om deze praktijken aan te pakken

De ChristenUnie en de SGP, zo laat ook fractieleider Kees van der Staaij weten, willen van de minister weten welke mogelijkheden hij ziet om deze praktijken aan te pakken. Eerder gaf het kabinet al aan dat zorgvuldigheid, in de vorm van een wettelijk kader met voldoende waarborgen, essentieel is. D66 is veel voorzichtiger. Via een woordvoerder laat de partij weten de kwestie „met belangstelling te volgen”. Op de vraag of het nieuws gevolgen heeft voor de eigen initiatiefwet over voltooid leven wil D66 niet ingaan.

Die initiatiefwet is in Den Haag altijd gezien als nogal radicale stap, vooral door de christelijke partijen. Die zijn er helemaal niet van overtuigd dat veel mensen hun leven als voltooid beschouwen. Zij willen, de ChristenUnie voorop, eerst kijken hoe ouderen aan een meer zinvolle laatste levensfase geholpen kunnen worden. De hoop is dat eenzaamheid tegengegaan kan worden, zodat mogelijk zelfs voorkomen kan worden dat ouderen hun leven überhaupt als voltooid ervaren.

Veiligheidswaarborgen

Dat D66 al zoveel verder is en een wet wil maken, steekt bij de ChristenUnie. Toch heeft de D66-initiatiefwet behoorlijk wat veiligheidswaarborgen om kwetsbare mensen te beschermen. Zo zou een „levenseindebegeleider” kunnen beoordelen of de stervenswens „duurzaam, weloverwogen en zonder druk van buitenaf tot stand gekomen is”. Dit soort waarborgen biedt de organisatie van de Coöperatie Laatste Wil nadrukkelijk niet. De mensen die nu al dodelijk poeder in huis hebben is niet gevraagd of ze psychische klachten hebben, of ze dementerend zijn, of er misschien nog iets te doen is aan hun klachten.

De CLW is daar ook eerlijk in – zij is voor pure zelfbeschikking, zonder controles. Voorzitter Jos van Wijk zegt: „Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedachten, spreken en handelen […] Daar past niet bij dat een derde vervolgens gaat vinden dat hun beslissing onterecht of onjuist is.” Mensen die willen sterven op een zelfgekozen moment en zonder arts, gaan wereldwijd op zoek naar een dodelijk middel. NRC volgt hun spoor. Lees ook: Dodelijk poeder in een feestelijke envelop

Zo kan het gevoel achter de D66-initiatiefwet wel eens veranderen. Van een radicale stap naar overheidshulp voor mensen die hun leven voltooid vinden, naar een wet die een toch al bestaande praktijk in veiliger banen leidt. Dat was precies de manier waarop ook de euthanasiewet in 2002 ontstond. Iedereen wist dat sommige artsen hun patiënten soms ‘een zetje’ gaven in schrijnende situaties. De wet reguleerde dat en stelde veiligheidseisen. Zo moeten twee artsen nu onafhankelijk van elkaar beoordelen of een euthanasieverzoek voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wie de D66-initiatiefwet over voltooid leven goed leest, kan er een zelfde gedachte in lezen: „Naar analogie van de euthanasiewet is er ook in deze wetgeving een tweede persoon die kijkt of er voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen.”

Reacties uitgeschakeld voor Praktijk ‘zelf-euthanasie’ heeft de politiek opeens ingehaald

Ruim 300 mensen kopen ‘laatste wil-poeder’

NRC.nl: 8 februari 2018 Auteur: Enzo van Steenbergen   De Coöperatie Laatste Wil heeft dodelijk poeder geregeld voor meer dan 300 van haar leden. Dat kan strafbaar zijn. Uit documenten…

NRC.nl: 8 februari 2018

Auteur: Enzo van Steenbergen

 

De Coöperatie Laatste Wil heeft dodelijk poeder geregeld voor meer dan 300 van haar leden. Dat kan strafbaar zijn. Uit documenten blijkt hoe de coöperatie de distributie heeft aangepakt.

„Houd ik nog wel cliënten over?” Frank Vandendries van de Stichting LevenseindeCounseling (drie medewerkers) bedoelt het schertsend. Hij begeleidt al jaren mensen met vragen over het einde van hun leven. Het zijn meestal ouderen die zich afvragen hoe ze hun laatste jaren zinvol kunnen besteden.

Sommigen willen ook weten hoe ze, als het zo ver is, op een pijnloze manier een einde aan hun leven kunnen maken. Zij willen dat zelf doen en er niet altijd met een dokter over praten. Soms omdat ze nog gezond zijn en geen kans maken te voldoen aan de eisen van de euthanasiewet, soms omdat ze vinden dat een arts niets te maken heeft met hun doodswens. Vandendries geeft hun dan onder meer informatie over hoe ze aan dodelijke middelen kunnen komen. Zoals Vandendries zijn er veel ‘levenseindebegeleiders’. Bij de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) werken, als vrijwilliger, ongeveer honderd ‘levenseindeconsulenten’.

Stichting De Einder heeft er tien en een handvol levenseindebegeleiders werkt zelfstandig. Hun ‘cliëntenbestand’ zou, zoals Vandendries vermoedt, opgeschud kunnen worden door een nieuwe en radicale speler op de ‘markt’: de Coöperatie Laatste Wil. Deze coöperatie maakte in september bekend een legaal middel te hebben gevonden waarmee mensen op humane manier een einde aan hun leven kunnen maken. Het gaat om een conserveermiddel dat ook in ziekenhuizen wordt gebruikt om schimmel tegen te gaan. De interesse is groot: het ledenaantal van de coöperatie groeide in enkele maanden van 3.400 naar 20.000 leden. Meer dan 300 mensen hebben inmiddels het ‘Middel X’ in huis. Uit protocollen en contracten die onlangs werden gedeeld met leden (NRC kreeg ze in bezit) blijkt nu voor het eerst hoe de coöperatie de distributie heeft aangepakt.

‘Humaan laatstewilmiddel’

Over zo’n ‘humaan laatstewilmiddel’ is al fel maatschappelijk debat sinds Huib Drion begin jaren negentig kwam met zijn idee voor de ‘Pil van Drion’. Daarna werd wel de euthanasiewet (2002) ingevoerd die regelt dat mensen die „ondraaglijk en uitzichtloos lijden” euthanasie kunnen krijgen, als twee artsen dat constateren. Maar er waren daarnaast ook altijd mensen die niet ernstig en uitzichtloos lijden, maar toch een weloverwogen doodswens hadden.

D66 bereidt een wet voor die (in principe gezonde) mensen met een ‘voltooid leven’ de mogelijkheid geeft op hulp bij zelfdoding. Het ‘Middel X’ is de eerste échte poging een ‘Pil van Drion’ te introduceren.

Hoe werkt het? Mensen worden lid van een inkoopgroep. Het is de bedoeling dat ze een informatiebijeenkomst bezoeken. De naam van het middel blijft geheim: alleen inkopers kennen die. De ‘inkoper’ koopt het middel in bulk en verdeelt het onder individuele leden, die hem hebben gemachtigd. De leden kopen 2 gram van het poeder in combinatie met een kluis (180 euro), die geopend kan worden met hun vingerafdruk.
Via een contract moeten leden beloven het middel alleen zelf te gebruiken en de organisatie niet „aansprakelijk” te stellen voor „eventuele schade”. De CLW wil daarmee aangeven dat de leden „autonome en verantwoordelijke individuen zijn die over hun eigen leven en dood willen beschikken”, zegt CLW-voorzitter Jos van Wijk. De coöperatie probeert zorgvuldig te handelen, blijkt uit de protocollen en contracten. Mensen moeten minstens een half jaar lid zijn voordat zij zich bij een inkoopgroep kunnen aansluiten. Dat geldt als bedenktijd. Ze kunnen het middel alleen kopen in combinatie met de kluis. Inkopers krijgen „een verantwoordelijkheid” om te kijken of de leden wilsbekwaam zijn en weten wat ze doen. Het CLW-bestuur vindt dat leden zich bewust moeten zijn van eventuele risico’s. Zo gaat de controle op wilsbekwaamheid niet verder dan het inschattingsvermogen van de inkopers en projectleiders en worden bij het kluisje ook reservesleutels geleverd.

Positieve reacties

In het kleine wereldje van levenseindebegeleiders zijn de reacties op de snelle ontwikkeling van de coöperatie overwegend positief. Eindelijk, zeggen veel begeleiders, is er een ‘laatstewilmiddel’ dat mensen in staat stelt tot échte zelfbeschikking. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, met 167.000 leden, laat weten dat het „een enorme stap” is voor mensen die „niet afhankelijk willen zijn van artsen of andere hulpverleners”. Philip Nitschke, de Australische schrijver van het Vredige Pil-handboek waarin buitenlandse adressen staan waar euthanatica te koop zijn, zegt : „Ik sta vierkant achter de filosofie van de coöperatie.” Maar zorgen zijn er ook. Anders dan levenseindebegeleiders gaat de CLW geen diepgaande gesprekken aan met leden over hun wilsbekwaamheid of de achtergrond van hun wens te sterven.

Levenseindecounselor Ton Vink uit Velp is bang dat psychisch kwetsbare mensen te eenvoudig aan het dodelijke middel kunnen komen. „Tussen de mensen die lid zijn geworden, zitten zeker kwetsbaren.” Mensen die willen sterven op een zelfgekozen moment en zonder arts, gaan wereldwijd op zoek naar een dodelijk middel. NRC volgt hun spoor. Lees ook: Dodelijk poeder in een feestelijke envelop.

Frank Vandendries begrijpt, net als Vink en Nitschke, niet dat CLW de naam van het middel geheim wil houden. „Het verbaast me dat zoveel duizenden mensen een middel in huis willen waarvan ze niet weten wat het is”, zegt Vandendries. Hij ziet dat de coöperatie veilig probeert te handelen met een biometrisch kluisje, protocollen en contracten, maar vindt dat er sprake is van „schijnveiligheid”. Zegt een half jaar lid zijn, wel iets over de zorgvuldigheid en het weloverwogen zijn van een levenseindebesluit? Counselors zoals Vandendries willen juist het gesprek aangaan om mensen niet in een isolement te laten zitten met hun afwegingen: daar ziet hij een groot verschil. CLW-voorzitter Jos van Wijk ziet dat ook: „De CLW bemoeit zich niet op voorhand met motieven van geïnteresseerden.”

Dan zijn er nog de mogelijke juridische risico’s. Ton Vink, de levenseindecounselor uit Velp, publiceert deze vrijdag een artikel in het Nederlands Juristenblad waarin hij betoogt dat de CLW-werkwijze strafbare hulp bij zelfdoding zou zijn. Hij wijst erop dat het Openbaar Ministerie de lijn hanteert dat mensen die interesse hebben in humane zelfdoding alleen mogen worden gewezen op openbare informatie en hun morele steun mag worden geboden.

Spannende strijd

Vink schrijft: „Geselecteerde leden van de CLW zullen het middel voor de zelfdoding bestellen en aan andere leden leveren. Omdat het middel geheim moet blijven, wordt de informatie die zij daarbij voor het gebruik verstrekken tot instructie. Zodra de zelfdoding volgt betekent dat een overtreding van artikel 294 (hulp bij zelfdoding)”. Op het juridisch vlak lijkt zich een spannende strijd aan te dienen. De 180 euro die leden betalen voor het dodelijke poeder, schrijft de CLW, wordt onder meer gebruikt om een juridisch fonds op te richten. Jos van Wijk maakt zich geen zorgen over mogelijke vervolging, zegt hij. Zijn coöperatie geeft leden volgens hem alleen informatie over „werking, bijwerkingen, veiligheidsaspecten en alternatieven”. Hij voegt toe: „De rest doen ze zelf.”

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Ruim 300 mensen kopen ‘laatste wil-poeder’

Honderden kopen ‘laatste wil-poeder’

NRC.nl: 8 februari 2018 Auteur: Enzo van Steenbergen   Coöperatie Laatste Wil faciliteert de aankoop van dodelijk poeder door leden. Dat kan strafbaar zijn. Meer dan 300 mensen hebben een dodelijk…

NRC.nl: 8 februari 2018

Auteur: Enzo van Steenbergen

 

Coöperatie Laatste Wil faciliteert de aankoop van dodelijk poeder door leden. Dat kan strafbaar zijn. Meer dan 300 mensen hebben een dodelijk poeder besteld via een van de gezamenlijke inkoopgroepen die de Coöperatie Laatste Wil (CLW) landelijk heeft opgezet.

Volgens de coöperatie hebben de mensen dit middel op eigen initiatief besteld nadat zij vorig jaar september had bekendgemaakt een legaal te verkrijgen poeder te hebben gevonden waarmee mensen op humane manier hun leven kunnen beëindigen. Daarnaar was de organisatie, voorvechter van zelfbeschikkingsrecht, al jaren op zoek.

Sindsdien kende de CLW naar eigen opgave een forse groei van het ledenaantal: van 3.200 tot inmiddels 20.000 mensen. Uit contracten, protocollen en rapporten blijkt nu voor het eerst gedetailleerd hoe de organisatie opereert. De stukken werden in vertrouwen gedeeld met de leden, maar zijn in het bezit van NRC. Er blijkt een gestructureerde organisatie opgezet te zijn met projectleiders, lokale inkopers en administrateurs.

Leden vormen, onder begeleiding van het CLW-bestuur, lokale inkoopgroepen en wijzen één ‘inkoper’ aan. Die wordt gemachtigd om per lid 2 gram van het poeder (‘Middel X’) te kopen en het vervolgens te verdelen onder individuele leden. Een eigen medisch onderzoek door de Coöperatie Laatste Wil naar de wilsbekwaamheid van de leden valt „buiten de doelstelling” van de organisatie, zo is te lezen in een ‘protocol’. CLW-voorzitter Jos van Wijk beaamt dat: „Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedachten, spreken en handelen […] Daar past niet bij dat een derde vervolgens gaat vinden dat hun beslissing onterecht of onjuist is.”

Niet eerder werden de grenzen van georganiseerde ‘hulp bij zelfdoding’ zo verregaand verkend. Uit jurisprudentie blijkt dat mensen die geïnteresseerd zijn in ‘humane zelfdoding’ alleen mogen worden gewezen op openbare informatiebronnen. Hun mag ook niet meer dan morele steun worden geboden. De lokale ‘inkopers’ wijzen leden niet alleen op adressen waar het middel te koop is, maar schaffen het ook aan en verdelen het. Het CLW-bestuur geeft de naam van het ‘Middel X’ door aan de ‘inkopers’. Uit de stukken blijkt ook dat de CLW bewust de naam van het middel geheim houdt – het komt niet voor in ‘openbare bronnen’. Ook leden moeten in hun contract beloven de naam niet te delen, mochten ze die „onverhoopt” te weten komen.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het leveren van middelen om iemand te helpen bij zelfdoding, strafbaar is zodra iemand inderdaad zelfdoding pleegt. „De omstandigheid dat het gebruikte middel op zichzelf genomen niet verboden is, staat daar los van.” Een eventuele beslissing tot vervolging in dit specifieke geval laat het OM afhangen van „concrete omstandigheden”, voegt een woordvoerder toe.

Vrijwaren van aansprakelijkheid

De Coöperatie Laatste Wil dekt zich juridisch in tegen procedures door leden contractueel te laten vastleggen dat ze de organisatie vrijwaren van aansprakelijkheid bij „eventuele schade”. CLW-voorzitter Jos van Wijk: „Wij willen benadrukken dat leden autonome en verantwoordelijke individuen zijn die over hun eigen leven en dood willen en kunnen beschikken.” De kwestie is actueel in verband met de huidige discussie over ‘voltooid leven’. D66 bereidt een initiatiefwet voor die ouderen met een ‘voltooid leven’ de mogelijkheid biedt om hulp bij zelfdoding te krijgen – zeer tegen de zin van mede-regeringspartij ChristenUnie.

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Honderden kopen ‘laatste wil-poeder’

Anoniem doodsmiddel is absoluut dieptepunt

NRC.nl 10 februari 2018 Column Auteur: Rosanne Hertzberger, microbioloog   Bij Coöperatie Laatste Wil kun je nu een anoniem moordpoeder bestellen. Je hoeft alleen maar lid te worden en een…

NRC.nl 10 februari 2018

Column

Auteur: Rosanne Hertzberger, microbioloog

 

Bij Coöperatie Laatste Wil kun je nu een anoniem moordpoeder bestellen. Je hoeft alleen maar lid te worden en een formuliertje te ondertekenen dat het allemaal uit vrije wil is, dat je wilsbekwaam bent en je kunt ‘Middel X’ ophalen bij een tussenpersoon. Je belooft uiteraard plechtig dat je absoluut niet van het voorgeschreven reglement van de coöperatie zult afwijken en er zeer zekers nooit iets strafbaars mee zult doen – maar goed, dat beloven Amerikanen ook bij aanschaf van een semi-automatisch AR15-geweer. Ik kan me voorstellen dat iemand als Willem Holleeder in zijn hoogtijdagen ook wel interesse had gehad in een inschrijving bij de coöperatie. Controle of gesprek is er toch nauwelijks. Dan had hij zijn kompanen bij de koffie op een iets minder bloederige manier kunnen assisteren bij hun Laatste Wil.

Handig aan het poeder is dat je helemaal niet hoeft te wachten tot je klaar bent met het leven. Je kunt het ook nu alvast bestellen en bewaren voor het geval dat. Een beetje vroegtijdige inschrijving bij de coöperatie is misschien zelfs wel verstandig, ook in de bloei van je leven. Ik heb immers ook een brandblusser en een koolmonoxidemelder in huis. Ik kreeg laatst zelfs een doosje jodiumpillen opgestuurd voor het geval er een kernramp plaatsvindt. Welke kans is groter? Dat Borssele explodeert? Of dat ik straks als mijn tweede kindje geboren is een plotselinge aanval krijg van Laatste Wil? Nee, eigenlijk is het tegenwoordig gewoon onverantwoordelijk om zo’n Laatste Wil poeder niet in huis te hebben.

Ik heb wel nog wat vragen over pietluttige details. Bijvoorbeeld wie er eigenlijk gaat controleren hoe en of dit middel werkt. Moeten we aannemen van een buurvrouw dat het poeder haar oude tante een zachte waardige dood had bezorgd? Heeft het middel interacties met andere medicijnen? Op welke proefdieren is het getest? Wat is een goede dosis en bij welk lichaamsgewicht? Zit er nét genoeg in de envelop om oma van 60 kilo te doden? Of heeft de Coöperatie het zekere voor het onzekere genomen en is het een dusdanige overdosis dat er ook genoeg is voor manlief? Die had eigenlijk nog wél lol in het leven, maar ja, zo zonder partner is het leven straks waarschijnlijk ook niet meer zo leuk.

Nog een scenario: stel dat artsen in de komende jaren ineens een sterke toename zien van mensen die heel benauwd, met veel pijn, onrustig en angstig op de eerste hulp arriveren, omdat het middel toch, onverwacht, niet zo goed werkte als de Coöperatie beweert? Mogen artsen in zo’n geval dan wél weten wat het is, en wie gaat het hen dan vertellen? Moet je magen leegpompen? Intuberen?

Wat doe je als ze in coma raken en blijven? Hopen op een longontsteking? Niemand weet het antwoord. De nauwelijks gecontroleerde verstrekking van een anoniem doodsmiddel is een absolute mijlpaal in het afglijden van de zorgvuldigheidseisen bij het levenseindedossier. Ooit vonden we in geval van mensonterend lijden het acceptabel als een arts actief iemand deed sterven, mits er aan allerlei voorwaarden werd voldaan. Nu is de zorgvuldigheid in handen van een groepje mensen dat denkt dat iedereen net zo resoluut en autonoom en eerlijk is als ze op het ondertekende formuliertje aangeven.

Weet u, zelfs als je van mening bent dat een zelfstandige, weloverwogen, niet-medische doodswens gehonoreerd moet worden, dan nog moet je rekening houden met de praktijk. In tijden dat het individualisme hoogtij viert en we meer en meer in onze eigen bubbels leven, kunnen we het ons nauwelijks meer voorstellen, maar niet iedereen is zo geletterd, weloverwogen en zeker van zijn zaak als de voorbeelden die telkens weer terugkomen in de media. Mensen doen gekke dingen. Ze lezen geen bijsluiters. Ze maken fouten of stomme beslissingen. En dan zijn er ook nog mensen die twijfelen. Wier doodswens wegebt nu de dagen weer langer worden, of voor wie een stevige dosis antidepressiva die eventuele Laatste Wil zomaar kan veranderen in een sombere dinsdagmiddag-Wil. Wie controleert dat? Vertrouwen we dat toe aan dat clubje levenseinde-enthousiastelingen van de Coöperatie? Ze zullen het vast ontzettend goed bedoelen en toch lijkt het me een bijzonder slecht idee. Sterker nog, ik denk dat het hoog tijd is om ze strafrechtelijk te vervolgen.

 

Reacties uitgeschakeld voor Anoniem doodsmiddel is absoluut dieptepunt

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken