De JPV draagt haar doelstelling o.a. uit door deel te nemen aan het maatschappelijk debat via de media en contacten met de politiek, het organiseren van en het deelnemen aan symposia en het uitgeven van brochures. In nauwe samenwerking met het Nederlands Artsenverbond (NAV) wordt het digitale tijdschrift Pro Vita Humana op onze website gepubliceerd. Uw steun is nodig.

Lidmaatschap

Onze activiteiten zijn onmogelijk zonder steun – financieel of anderszins – van leden en donateurs. Wordt daarom lid van de juristenvereniging Pro Vita. De ledenbijdrage bedraagt Euro 28,- per jaar. Wij hopen dat u in deze tijd waarin het menselijk leven zo onder druk staat zich herkent in de doelstellingen van onze vereniging. Mocht u een bekende weten die ook onze pro-life doelstelling met een lidmaatschap wil ondersteunen, dan horen wij dat eveneens graag van u. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw aanmelding(en).

Giften

U kunt ook een gift doen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL42 INGB 0005 3520 15 ten name van JPV te Apeldoorn. De JPV is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarom aftrekbaar.

{rsform 5}