Nieuwe ontwikkelingen
Over abortus – 3 maart 2016 te 12:09 uur

De SGP heeft op 2 maart 2016 haar onderzoek van TNS-NIPO gepresenteerd.

De resultaten van het onderzoek vindt u hier.

De belangrijkste uitkomsten vindt u in dit persbericht.

De NPV was uitgenodigd bij de presentatie in Nieuwspoort een eerste reactie te geven.

Voor de NPV-reactie, klik hier.

Reactie NPV op onderzoek SGP en TNS NIPO naar abortus:

Wat wéten Nederlanders eigenlijk over situatie rond abortus in ons land? En wat zijn hun standpunten bij ethische dilemma’s rond dit thema? Hoewel de abortuswet al 32 jaar oud is, is er nooit op deze schaal onderzoek gedaan naar de opvattingen van Nederlanders over dit thema. Daarom gaf de SGP opdracht aan TNS NIPO om onderzoek te doen naar houding van Nederlanders ten opzichte van abortus. De belangrijkste uitkomsten vindt u in dit persbericht en in de resultaten van het onderzoek.

REACTIE NPV

De NPV was uitgenodigd in Nieuwspoort een eerste reactie te geven. Dat deden we door dit statement.

De NPV is blij met een aantal belangrijke feiten die uit het onderzoek naar voren komen en roept de politiek op de uitkomsten uit dit onderzoek serieus te nemen. We deden deze aanbevelingen:

1. De Nederlandse bevolking is sterk voorstander van onafhankelijke voorlichting. De NPV deelt de conclusie dat voorlichting niet thuishoort bij de abortuskliniek, maar bij een onafhankelijke partij zoals huisarts, Fiom of Siriz.
2. Door onafhankelijke voorlichting kan er direct ook meer werk gemaakt worden van het wijzen op alternatieven voor abortus, zoals pleegzorg, maar ook op financiële steun en bij het voorzien van huisvesting voor ongewenst zwangere vrouwen. Het is wenselijk als er een richtlijn komt voor onafhankelijke voorlichting (dus niet door abortusklinieken) en er gewezen wordt op mogelijke alternatieven en ondersteuning.
3. Voor effectief beleid is goede registratie van de redenen waarom vrouwen kiezen voor een abortus of het uitdragen van de zwangerschap noodzakelijk. Dat gebeurt nu ook al in andere landen, zoals België. We zijn blij dat de Nederlandse bevolking er net zo over denkt en roepen de politiek op dit te regelen Nederland.
4. De NPV vindt het gewenst dat er meer aandacht komt voor fysieke en psychosociale gevolgen. Uit het onderzoek blijkt dat een grote meerderheid, ook vrouwen die zelf een abortus hebben ondergaan, denken dat er fysieke en psychosociale gevolgen zijn. In de politiek missen wij aandacht voor dat geluid. Abortus wordt vaak gezien als een gewone handeling. Wij roepen de politiek daarom op om de nazorg aan vrouwen te verbeteren. Ook is het wenselijk dat vrouwen vooraf goed geïnformeerd worden over risico’s en mogelijke gevolgen.
5. Het is gangbaar en professioneel om bestaande praktijken en wetgeving te evalueren. De NPV wil daarom dat er een nieuwe evaluatie van de abortuswet komt, omdat de laatste inmiddels is verouderd.


  Voorbereidingen verkiezingen 2017, Brief NPV aan politieke partijen.pdf


* * * * *
top

 

 

 

Vandaag is het

 

Meest recente wijziging
28 March, 2016 9:04