PVH 18e jaargang – 2011 nr. 21, p. 041-041

Voorwoord

Mensen reageren naar hoe het hun uitkomt. Op dezelfde zaken of feiten
reageren mensen soms op een verschillende manier. Zo kan een
levenseindekliniek voor de een verwerpelijke ontwikkeling
zijn, terwijl het door de ander juist wordt toegejuicht. Het nieuws
over het doden van een terrorist kan voor de een reden tot uitbundige
vreugde zijn, terwijl een ander de terrorist als een verzetsstrijder ziet en
daarom juist erg ongelukkig is over diens dood. Onze reactie op ontwikkelingen
wordt gekleurd door onze normen en waarden. Dat lijkt een open deur,
maar in de discussie over met name ethische kwesties wordt deze vooringenomenheid
vaak vergeten en kunnen de gemoederen juist daarom hoog oplopen.
Emoties dreigen de status van normen en waarden aan te nemen en deze
te vervangen. Daardoor dreigt de ethiek haar vaste ijkpunten kwijt te raken
en daarmee vervaagt het gesprek tot een welles-nietes debat. Het is belangrijk
om juist niet die waarden en normen waarop onze wetgeving gebaseerd is over
te leveren aan de emotie (en zienswijze) van het moment. Zo kunnen denkwijzen
gemanipuleerd worden en wetten stilletjes worden aangepast aan de heersende grillen.
Met verbazing heb ik de verontwaardiging rondom de ‘Friese babymoorden’ gevolgd.
De emoties liepen hoog op, terwijl niemand het vreemd vindt dat dagelijks een
veelvoud aan bijna baby’s door een abortus om het leven gebracht wordt.
In Pro Vita Humana nr. 2 komt u een aantal artikelen en bijdragen tegen
die de ontwikkelingen rondom het burgerinitiatief Uit Vrije Wil nog eens kritisch
beschouwen en op hun waarde proberen te beoordelen. Mr. B. Bouter schrijft over
het recht op leven in de grondwet. Onder Actualiteit leest u een reactie
van Rabbijn Evers op de initiatief groep Uit Vrije Wil, eerder verschenen in het
Reformatorisch dagblad. De Kroniek vraagt uw aandacht voor een nieuw fenomeen
in de gezondheidszorg, namelijk hospicezorg in de psychiatrie.1
Inmiddels heeft de lente uitbundig bezit genomen van de natuur en zijn
we op doorreis naar de zomer, de periode waarin velen van u even afstand hopen
te nemen van de zorgen van alledag.

We wensen u veel leesplezier en alvast een goede zomervakantie.
Namens de redactie,
Jan van der Steege, huisartsNoot1. Zie ook ‘Zorg rond het levenseinde, een handreiking voor familie en
naasten’, 36 pagina’s, te vinden op de website https://provita.nl