PVH 21e jaargang – 2014 nr. 3, p. 003

Overgenomen uit dagblad Trouw – Alwin Kuiken − 07/11/14, 06:50

Euthanasieartsen gaan soms te snel mee in beweringen van patiënten dat ze ondraaglijk lijden. Het valt daardoor niet uit te sluiten dat in Nederland euthanasie is verleend aan mensen die nog waardevolle jaren te leven hadden.

Dat zegt ethicus dr. Th. A. Theo Boer, die in september na ruim negen jaar afscheid nam van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Lees hier verder.