De ruim 1,3 miljoen steunbetuigingen voor het Europees burgerinitiatief Eén van ons zijn een doorn in het oog van de Europese pro-choice lobby. De resolutie van de Portugese socialist Estrela stelt o.m. verregaande liberalisatie van abortus voor. Vanavond wordt over de resolutie in het EP gedebatteerd. Morgen, dinsdag 22 oktober, wordt het instemming gebracht. Als de resolutie wordt aangenomen, wordt de stem van 1,3 miljoen Europeanen gesmoord.

Het Europees burgerinitiatief vraagt om juridische bescherming van het menselijk leven en de waardigheid daarvan in de EU vanaf de bevruchting.

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in Europa de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Het burgerinitiatief Eén van ons vraagt de Europese Commissie de menselijke waardigheid vanaf de bevruchting te respecteren en een einde te maken aan de financiering van activiteiten waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd op terreinen van volksgezondheid, wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingssamenwerking.

De resolutie van Portugese socialist Edite Estrela werd op 18 september j.l. aangenomen door het committee vrouwen rechten en gendergelijkheid. De tekst is geschreven door Vicky Claeys, president van de Europese tak van International Planned Parenthood. Planned Parenthood is in de VS verantwoordelijk voor het merendeel van de rond 3000 abortussen, die dagelijks in de VS plaats vinden.

De resolutie stelt abortus voor als een fundamenteel mensenrecht, richt zich tegen moreel bezwaarden en het recht op ouderlijke interventie en doet een oproep aan de Europese Unie abortus te financieren binnen de programma’s voor ontwikkelijkshulp. Er worden geen aanbevelingen gedaan om abortus te voorkomen en vrouwen die in verwachting zijn te helpen.

De niet-bindende resolutie vormt een inbreuk op het EU-Verdrag en kan niet worden gebruikt om het recht op abortus in te voeren. Alle EU-instellingen, -organen en –agentschappen moeten neutraal blijven ten opzichte van de abortuskwestie. Het EHJ heeft bevestigd dat elke menselijke eicel, zodra deze is bevrucht, als menselijk embryo moet worden aangemerkt en beschremd.

Aan de leden van het EP wordt opgeroepen de resolutie Estrela te verwerpen door voor de alternatieve motie Amendment 1 te stemmen; en, als deze niet wordt aangenomen, de gehele Estrela motie te verwerpen.

Het burgerinitiatief Eén van ons wordt in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Voor verdere informatie: Michael van der Mast, nationaal coördinator Europees burgerinitiatief Eén van ons Adres: Postbus 3098, 3101 EB Schiedam. E-mail: eenvanons@gmail.com Mobiel: +31 (0)6 48270406

Websites: www.oneofus.eu www.demenselijkewaardigheid.nl