Symposium ‘Levensbeëindiging van pasgeboren baby’s en late zwangerschapsafbreking’ 2006

Pro Vita Humana – Symposium 3 februari 2007

    JPV – NAV – PVH – SYMPOSIUM-VOORAANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE Het Nederlands Artsenverbond en Juristenvereniging Pro Vita organiseren een symposium over een sterk in de belangstelling staand onderwerp: Levensbeëindiging…

 

 

JPV – NAV – PVH –
SYMPOSIUM-VOORAANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE

Het Nederlands Artsenverbond en Juristenvereniging Pro Vita organiseren een symposium over een sterk in de belangstelling staand onderwerp:

Levensbeëindiging
van pasgeboren baby’s en late zwangerschapsafbreking


Zaterdag
10 juni 2006

vergadercentrum Hoog-Brabant Ð Utrecht

Artsen willen meer duidelijkheid over
de strafrechtelijke beoordeling van levensbeëindiging
bij pasgeborenen en late
zwangerschapsafbreking, schrijft het kabinet in
een brief aan de Tweede Kamer.

Het zogenaamde “Gronings protocol” haalde regelmatig het nieuws.
Dit protocol diende als voorbeeld voor het “Protocol actieve
levensbeëindiging
bij ernstig zieke pasgeboren”, dat in juli 2005 door de artsenorganisatie
KNMG als landelijke richtlijn is aanvaard. De Nederlandse
Vereniging voor Kindergeneeskunde wil een vergelijkbare regeling invoeren
voor gevallen van late zwangerschapsafbreking, oftewel het afbreken
van zwangerschap na 24 weken.

De staatssecretaris van VWS en de minister van Justitie willen
de artsen tegemoet komen door een toetsingsprocedure voor te stellen voor zowel levensbeëindiging
bij ernstig lijdende pasgeborenen als voor late zwangerschapsafbreking. Deze
vormen van levensbeëindiging blijven strafbaar, maar er wordt een
commissie in het leven geroepen die het Openbaar Ministerie in concrete zaken
voorziet van een deskundigenoordeel (zowel juridisch, medisch als
ethisch). Het gaat om een toetsing achteraf van de genomen medische
beslissing. Ook worden zorgvuldigheidsnormen
verwoordt en een meldingsformulier ontwikkeld
met een processtappenplan voor de arts
op basis van eerder verschenen werk van de beroepsgroep.

Op het symposium zullen deskundige sprekers toelichten
wat de regelingen precies inhouden en deze kritisch onder de loep nemen.
De dagelijkse neonatologische medische praktijk
zal aan de hand van casuïstiek worden besproken.

PROGRAMMA
09.30 -10.00 uur
Ontvangst met koffie / thee
10.00-10.10 uur
Opening door de dagvoorzitter

 

10.10-10.55 uur
T.H.R. de Jong, kinderneurochirurg, Erasmus MC, Rotterdam
11.00-11.45 uur

Prof. mr. dr. J.H. Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht,
faculteit rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
11.45-12.30 uur
Pauze met broodje en koffie / thee
12.30-13.30 uur
Forumdiscussie
13.30-13.40 uur
Afsluiting door dagvoorzitter
14.00 uur
Ledenvergaderingen van resp. JPV en NAV

 

 


* *
* * *

top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het

Meest recente wijziging
2 September, 2016 15:44

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Pro Vita Humana – Symposium 3 februari 2007

Type uw zoekwoord in onderstaand veld. Druk hierna op enter/return om te zoeken

Spring naar toolbar