Abortus, Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De strijd voor een internationaal recht op abortus: is die al gewonnen?
Jaargang 28 - 18 juni 2021

Auteur: mr. Marie-Thérèse Hengst, jurist en bestuurslid Juristenvereniging Pro Vita De verdragsorganen van de Verenigde Naties (VN), zoals het Mensenrechtencomité en het Bevolkingsfonds, werken al jaren hard aan een internationaal…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Schiavo-affaire: een euthanasieschandaal
Jaargang 28 - 5 januari 2021

Auteur: dhr. mr. drs. R. (Raphael) Evers, Opperrabbijn Düsseldorf Vijftien jaar lag ze in coma. Uiteindelijk stierf zij door gebrek aan voedsel en vocht. De stekker werd eruit getrokken…Dit betekent…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Wie wij zijn: de waarde van embryo’s in het kiembaandebat
Jaargang 27 - 30 augustus 2020

Auteurs: mr. D.J.H. van Dijk en drs. E. van Hoek-Burgerhart mr. D.J.H. van Dijk is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en lid van de SGP-fractie in de Eerste…

De bestraffing van het belemmeren van toegang tot abortus: de Belgische situatie
Jaargang 27 - 23 april 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Samenvatting Dit artikel gaat na in welke mate het recht om een afwijkende mening te…

Het eerste euthanasieproces in België: een balans
Jaargang 27 - 22 maart 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Begin dit jaar stonden op het eerste Belgische euthanasieproces in Gent drie artsen terecht voor…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie, 25 jaar later
Jaargang 26 - 1 december 2019

Door mr. dr. E.H. Hulst dhr. Hulst is universitair docent bij het Instituut Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam Artikel met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bescherming van kwetsbaren meer dan ooit onder druk
Jaargang 26 - 2 oktober 2019

2 oktober 2019 Het verzoek om cassatie in het belang der wet van het Openbaar Ministerie aan de Hoge Raad eind september, inzake de levensbeëindiging van een diep dementerende vrouw,…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Ben ik mijn DNA?
Jaargang 26 - 30 mei 2019

Lezing ter gelegenheid van symposium “Genetische manipulatie en menselijke waardigheid”, op 6 april 2019, door dhr. dr. D.B. (Daan) van Schalkwijk. Voorwoord Dank aan Professor Van Ittersum en het Netwerk…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Nieuwe abortuswet België: wankel evenwicht tussen zelfbeschikking vrouw en bescherming van het ongeboren leven vervelt tot quasi volwaardig recht op abortus in eerste 12 weken
Jaargang 26 - 28 maart 2019

Door mr. Patrick Garré  Patrick Garré is jurist bij de Belgische federale overheid Samenvatting De Belgische abortuswetgeving is in 2018 grondig hervormd. Zwangerschapsafbreking was tot dan toe een afgelijnde uitzondering…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Evaluatie van de wetsevaluatie
Jaargang 25 - 24 april 2018

Door prof. Dr. T. A. Boer, Professor Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg. ZorgEthiek.nu 3 april 2018 Publicatie naar aanleiding van het themanummer ’15 jaar Euthanasiewet’…