Zelfbeschikking versus menselijke waardigheid: reactie op het Matić-rapport
Jaargang 28 - 15 september 2021

Auteur: Johannes de Jong, directeur Sallux (voormalig Christian Political Foundation for Europe) Naar aanleiding van het controversiële Matić-rapport van de Commissie Rechten van de vrouw en de gendergelijkheid van het…

Abortus, Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Onder toezichtstelling ongeborene versus abortus: tweezijdigheid in Nederlandse wetgeving
Jaargang 28 - 4 augustus 2021

Redactie In Nederland kan een rechter een ongeboren kind onder toezicht stellen.[1] Dit gebeurde altijd vanaf het moment van levensvatbaarheid van de ongeborene (24 weken zwangerschap). Maar in november 2020…

Abortus, Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
De strijd voor een internationaal recht op abortus: is die al gewonnen?
Jaargang 28 - 18 juni 2021

Auteur: mr. Marie-Thérèse Hengst, jurist en bestuurslid Juristenvereniging Pro Vita De verdragsorganen van de Verenigde Naties (VN), zoals het Mensenrechtencomité en het Bevolkingsfonds, werken al jaren hard aan een internationaal…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Schiavo-affaire: een euthanasieschandaal
Jaargang 28 - 5 januari 2021

Auteur: dhr. mr. drs. R. (Raphael) Evers, Opperrabbijn Düsseldorf Vijftien jaar lag ze in coma. Uiteindelijk stierf zij door gebrek aan voedsel en vocht. De stekker werd eruit getrokken…Dit betekent…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Wie wij zijn: de waarde van embryo’s in het kiembaandebat
Jaargang 27 - 30 augustus 2020

Auteurs: mr. D.J.H. van Dijk en drs. E. van Hoek-Burgerhart mr. D.J.H. van Dijk is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en lid van de SGP-fractie in de Eerste…

De bestraffing van het belemmeren van toegang tot abortus: de Belgische situatie
Jaargang 27 - 23 april 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Samenvatting Dit artikel gaat na in welke mate het recht om een afwijkende mening te…

Het eerste euthanasieproces in België: een balans
Jaargang 27 - 22 maart 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Begin dit jaar stonden op het eerste Belgische euthanasieproces in Gent drie artsen terecht voor…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Euthanasie, 25 jaar later
Jaargang 26 - 1 december 2019

Door mr. dr. E.H. Hulst dhr. Hulst is universitair docent bij het Instituut Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam Artikel met toestemming overgenomen uit het Tijdschrift…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bescherming van kwetsbaren meer dan ooit onder druk
Jaargang 26 - 2 oktober 2019

2 oktober 2019 Het verzoek om cassatie in het belang der wet van het Openbaar Ministerie aan de Hoge Raad eind september, inzake de levensbeëindiging van een diep dementerende vrouw,…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH)
Ben ik mijn DNA?
Jaargang 26 - 30 mei 2019

Lezing ter gelegenheid van symposium “Genetische manipulatie en menselijke waardigheid”, op 6 april 2019, door dhr. dr. D.B. (Daan) van Schalkwijk. Voorwoord Dank aan Professor Van Ittersum en het Netwerk…