Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH), Abortus, Pasgeborenen
Down Syndroom: is abortus een mensenrecht?
Jaargang 29 - 13 juni 2022

Naar aanleiding van een rechtszaak over de toepassing van eugenetische abortus die voorligt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), publiceerde het European Centre for Law…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Nieuwe abortuswet van Texas: een analyse met oog voor het leven
Jaargang 29 - 13 februari 2022

Door Sophie Trist Vertaald door Patrick Garré In mei heeft Texas een nieuwe abortuswet aangenomen die vergelijkbaar is met de hartslagwetten (‘heartbeat–laws’) die in andere staten zijn aangenomen.[i] Hoewel gelijkaardige…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Afschaffing beraadtermijn bij abortus: onwenselijk voor vrouw én kind
Jaargang 29 - 9 februari 2022

Op 10 februari stemde de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel waarmee de verplichte minimale beraadtermijn voor een abortus moet worden afgeschaft. De indieners van het wetsvoorstel willen een flexibele beraadtermijn:…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Roe versus Wade: historiek en de actuele situatie
Jaargang 29 - 22 januari 2022

Auteur: mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bijna 50 jaar geleden velde het Amerikaanse Hooggerechtshof één van haar belangrijkste arresten uit de…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Het afbreken van de pijlers van de medische ethiek: het gewetensbezwaar onder schot
Jaargang 28 - 17 november 2021

Auteur: Kristina Artuković zet zich in voor Saving Down Syndrome, een internationaal pleitbezorger van sociale gerechtigheid voor mensen met het syndroom van Down, met een speciale nadruk op prenatale gerechtigheid…

Mensen met dementie zijn mensen met rechten
Jaargang 28 - 29 september 2021

Auteur: Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam) Inleiding: de mensenrechtelijke vraag in de Koffiezaak In de spraakmakende Koffiezaak stond de vraag centraal of een verpleeghuisarts het leven van…

Zelfbeschikking versus menselijke waardigheid: reactie op het Matić-rapport
Jaargang 28 - 15 september 2021

Auteur: Johannes de Jong, directeur Sallux (voormalig Christian Political Foundation for Europe) Naar aanleiding van het controversiële Matić-rapport van de Commissie Rechten van de vrouw en de gendergelijkheid van het…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Onder toezichtstelling ongeborene versus abortus: tweezijdigheid in Nederlandse wetgeving
Jaargang 28 - 4 augustus 2021

Redactie In Nederland kan een rechter een ongeboren kind onder toezicht stellen.[1] Dit gebeurde altijd vanaf het moment van levensvatbaarheid van de ongeborene (24 weken zwangerschap). Maar in november 2020…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH), Abortus
De strijd voor een internationaal recht op abortus: is die al gewonnen?
Jaargang 28 - 18 juni 2021

Auteur: mr. Marie-Thérèse Hengst, jurist en bestuurslid Juristenvereniging Pro Vita De verdragsorganen van de Verenigde Naties (VN), zoals het Mensenrechtencomité en het Bevolkingsfonds, werken al jaren hard aan een internationaal…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Schiavo-affaire: een euthanasieschandaal
Jaargang 28 - 5 januari 2021

Auteur: dhr. mr. drs. R. (Raphael) Evers, Opperrabbijn Düsseldorf Vijftien jaar lag ze in coma. Uiteindelijk stierf zij door gebrek aan voedsel en vocht. De stekker werd eruit getrokken…Dit betekent…