Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Roe versus Wade: historiek en de actuele situatie
Jaargang 29 - 22 januari 2022

Auteur: mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Bijna 50 jaar geleden velde het Amerikaanse Hooggerechtshof één van haar belangrijkste arresten uit de…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Het afbreken van de pijlers van de medische ethiek: het gewetensbezwaar onder schot
Jaargang 28 - 17 november 2021

Auteur: Kristina Artuković zet zich in voor Saving Down Syndrome, een internationaal pleitbezorger van sociale gerechtigheid voor mensen met het syndroom van Down, met een speciale nadruk op prenatale gerechtigheid…

Mensen met dementie zijn mensen met rechten
Jaargang 28 - 29 september 2021

Auteur: Klaas Rozemond (universitair hoofddocent strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam) Inleiding: de mensenrechtelijke vraag in de Koffiezaak In de spraakmakende Koffiezaak stond de vraag centraal of een verpleeghuisarts het leven van…

Zelfbeschikking versus menselijke waardigheid: reactie op het Matić-rapport
Jaargang 28 - 15 september 2021

Auteur: Johannes de Jong, directeur Sallux (voormalig Christian Political Foundation for Europe) Naar aanleiding van het controversiële Matić-rapport van de Commissie Rechten van de vrouw en de gendergelijkheid van het…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Abortus
Onder toezichtstelling ongeborene versus abortus: tweezijdigheid in Nederlandse wetgeving
Jaargang 28 - 4 augustus 2021

Redactie In Nederland kan een rechter een ongeboren kind onder toezicht stellen.[1] Dit gebeurde altijd vanaf het moment van levensvatbaarheid van de ongeborene (24 weken zwangerschap). Maar in november 2020…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH), Abortus
De strijd voor een internationaal recht op abortus: is die al gewonnen?
Jaargang 28 - 18 juni 2021

Auteur: mr. Marie-Thérèse Hengst, jurist en bestuurslid Juristenvereniging Pro Vita De verdragsorganen van de Verenigde Naties (VN), zoals het Mensenrechtencomité en het Bevolkingsfonds, werken al jaren hard aan een internationaal…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
De Schiavo-affaire: een euthanasieschandaal
Jaargang 28 - 5 januari 2021

Auteur: dhr. mr. drs. R. (Raphael) Evers, Opperrabbijn Düsseldorf Vijftien jaar lag ze in coma. Uiteindelijk stierf zij door gebrek aan voedsel en vocht. De stekker werd eruit getrokken…Dit betekent…

Thema's aangaande Levensbegin (PVH), Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Wie wij zijn: de waarde van embryo’s in het kiembaandebat
Jaargang 27 - 30 augustus 2020

Auteurs: mr. D.J.H. van Dijk en drs. E. van Hoek-Burgerhart mr. D.J.H. van Dijk is directeur van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) en lid van de SGP-fractie in de Eerste…

De bestraffing van het belemmeren van toegang tot abortus: de Belgische situatie
Jaargang 27 - 23 april 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Samenvatting Dit artikel gaat na in welke mate het recht om een afwijkende mening te…

Het eerste euthanasieproces in België: een balans
Jaargang 27 - 22 maart 2020

Door mr. Patrick Garré De heer Garré is jurist bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Begin dit jaar stonden op het eerste Belgische euthanasieproces in Gent drie artsen terecht voor…