Hier vindt u wetenschappelijke artikelen rondom levensrecht en medische ethiek.

Het tijdschrift Pro Vita Humana is voortgekomen uit een fusie van de tijdschriften ‘Pro Vita’ en ‘Vita Humana’ d.d. 1.1. 1994,  van de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) en het Nederlands artsenverbond (NAV). In 1995 verscheen het eerste nummer. Eind 2011 werd het papieren tijdschrift opgeheven.  Daarna werden de artikelen online gepubliceerd.

Alle jaargangen vanaf 1995 zijn gekopieerd en opgenomen op deze website. Ze komen ook op de website van het Nederlands artsenverbond (www.artsenverbond.nl).