Onder publicaties vindt u wetenschappelijke artikelen rondom levensrecht en medische ethiek die zijn gepubliceerd in het tijdschrift Pro Vita Humana.

Het tijdschrift Pro Vita Humana kwam voort uit een fusie van de tijdschriften ‘Pro Vita’ van de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) en ‘Vita Humana’ het Nederlands Artsenverbond (NAV) op 1 januari 1994.

In 1994 verscheen het eerste nummer van jaargang 1.

Eind 2011 werd het papieren tijdschrift opgeheven.  Daarna werd Pro Vita Humana online gepubliceerd t/m 2017 onder regie van de JPV en het NAV.

Vanaf 2018 werd de redactionele samenwerking met het NAV beëindigd. Online werden de publicaties voortgezet onder regie van de JPV onder de naam Pro Vita.

Alle jaargangen van PVH vanaf 1994 en Pro Vita vanaf 2017 vindt u nu op deze website.