Hier vindt u wetenschappelijke artikelen rondom levensrecht en medische ethiek uit binnen- en buitenland.

Het tijdschrift Pro Vita Humana kwam voort uit een fusie van de tijdschriften ‘Pro Vita’ en ‘Vita Humana’ op 1 januari 1994 van de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) en het Nederlands Artsenverbond (NAV). In 1994 verscheen het eerste nummer. Eind 2011 werd het papieren tijdschrift opgeheven.  Daarna werden de artikelen online gepubliceerd.

Kopieën van alle jaargangen vanaf 1994 vindt u nu op deze website.