Hier vindt u wetenschappelijke artikelen rondom levensrecht en medische ethiek uit binnen- en buitenland.

Het tijdschrift Pro Vita Humana kwam voort uit een fusie van de tijdschriften ‘Pro Vita’ en ‘Vita Humana’ op 1 januari 1994 van de Juristenvereniging Pro Vita (JPV) en het Nederlands Artsenverbond (NAV). In 1995 verscheen het eerste nummer. Eind 2011 werd het papieren tijdschrift opgeheven.  Daarna werden de artikelen online gepubliceerd.

Kopieën van alle jaargangen vanaf 1995 vindt u nu op deze website. Ze staan ook op de website van het Nederlands Artsenverbond (www.artsenverbond.nl).