Duiding
De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen normeert experimenteel medisch onderzoek

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen legt normen vast, waarmee twee welbeschouwd tegenstrijdige belangen -bescherming van de fysieke en geestelijke integriteit van proefpersonen enerzijds en de vooruitgang van de geneeskunde anderzijds- tegen elkaar worden afgewogen.

Voorgeschiedenis en bespreking van de WMO

Zie omtrent de voorgeschiedenis en de bespreking van de WMO en andere, het artikel van Mr dr M.J.A.M. Buijsen en mr dr E.H. Hulst:

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 5, p. 139-146

De CCMO

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek, middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Toetsing door Centrale Commissie

De CCMO geeft uitvoering aan de WMO en de Embryowet. Onderzoek dat onder de WMO of de Embryowet valt, moet worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zonder een positief oordeel van deze commissie mag het onderzoek niet starten.

Koppeling naar Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Koppeling naar wet
Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later.

Nota Medische ethiek van ministerie VWS en debat TK

Rijksoverheid. Auteur: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge. Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer hoe het kabinet de komende jaren zal omgaan met medisch-ethische vragen en wat…