Duiding
Zelfdoding

Zelfdoding en poging tot zelfdoding zijn in Nederland geen strafbare feiten.

Hulp bij zelfdoding is een misdrijf tegen het leven gericht

Wel is strafbaar als iemand opzettelijk het leven van een ander beëindigd op diens uitdrukkelijk verzoek, of een ander bij de zelfdoding behulpzaam is, of hem/haar de middelen daartoe verschaft.

Artikel 293 lid 1 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie

Art. 294 lid 1 en 2 Wetboek van Strafrecht:

  1. Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
  2.  Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Koppeling naar wet
Koppeling naar Rijksoverheid: documenten over Levenseinde en euthanasie

Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later