De Levenseindekliniek heeft in het eerste halfjaar van 2015 bijna evenveel kankerpatiënten euthanasie gegeven als over heel 2014. In dat jaar kregen 53 kankerpatiënten euthanasie, de afgelopen zes maanden waren dat er 49.

Dat meldt de kliniek in een persbericht. De toename wordt ‘opvallend’ genoemd omdat kankerpatiënten van alle mensen met een euthanasieverzoek het meeste kans maken dit ingewilligd te zien door de eigen huisarts. Voor bijvoorbeeld mensen met dementie, psychiatrisch patiënten en ouderen met een veelvoud van ouderdomsklachten geldt dat in mindere mate.

Uit de halfjaarcijfers blijkt ook dat in de eerste helft van 2015 al meer mensen met een psychiatrische aandoening euthanasie kregen dan in heel 2014. Globaal is het aantal wachtenden bij de Levenseindekliniek teruggelopen tot een ‘acceptabel’ niveau, maar dat geldt nog niet voor psychiatrisch patiënten.