Niet alleen euthanasie, ook de medische begeleiding van patiënten die hun levenseinde willen bespoedigen door te stoppen met eten en drinken, zou moeten worden getoetst.

Dat heeft de SGP donderdag voorgesteld aan minister Schippers (VWS).

Een in januari verschenen handleiding van artsenorganisatie KNMG benadrukt vooral dat artsen deze patiënten vooraf goed moeten voorlichten en zich verder moeten toeleggen op het bieden van adequate palliatieve zorg. Gewetensbezwaarde artsen mogen daarvan afzien.

Artsen behoeven hun handelwijze niet te laten toetsen, want hulp bij zelfdoding is niet aan de orde, stelt de richtlijn. Maar, zegt de SGP, aan ruim 50 procent van de besluiten om geen eten en drinken meer te nuttigen gaat een afgewezen euthanasieverzoek vooraf.

Volgens de partij is het zaak dat de richtlijn de bevoegdheden voor artsen beter afbakent, om te voorkomen dat kwetsbare mensen met een doodswens te gemakkelijk deze weg kunnen inslaan.