PVH 20e jaargang – 2013 nr. 1, p. 003
PVH 20e

jaargang – 2013 nr. 1, p. 001 Voorwoord

Het is waarschijnlijk even wennen, maar ook Pro Vita Humana ontkomt
niet aan de digitalisering. Zo zult u Pro Vita Humana in het vervolg
van achter uw PC, laptop of Tablet kunnen lezen.
Over dit besluit is uitvoerig nagedacht door de redactie en heeft overleg
plaats gevonden met de besturen van de beide verenigingen. Naast de
nodige besparingen levert het op deze wijze verspreiden van ons blad
ook een bijdrage aan het milieu, minder papier, minder bomen.
De één zal het aanspreken, een ander zal wellicht enorm
moeten wennen. We horen het graag van u!
Wat het verenigingsnieuws betreft: nieuws vanuit het bestuur van het
NAV ontbreekt. Het JPV-bestuur heeft de Nieuwsbrief per post verstuurd.
We wensen u veel leesplezier en horen graag uw reacties op de digitale
verspreiding.
Namens de redactie
J. van der Steege, huisarts