PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1    p. 000

Hulp bij het hanteren van de PVH-website.
Het is duidelijk dat, nu Pro Vita Humana uitsluitend in digitale vorm
verschijnt, aan de presentatie op het internet hogere eisen worden gesteld.
Er is dan ook hard gewerkt om de artikelen zo aantrekkelijk en duidelijk
mogelijk op de site beschikbaar te stellen, maar het kan natuurlijk
altijd beter. Op- en aanmerkingen, alsmede meldingen omtrent niet werkende
koppelingen (links in het jargon) e.d. worden gaarne ingewacht bij de webmaster.
Vanwege het feit dat velen onder ons niet echt vertrouwd zijn met de
mogelijkheden die het internet biedt, volgt hieronder enige uitleg.

NAVIGEREN

Het algemeen op deze website gevolgde principe is dat men in de groene horizontale
balk één der items aanklikt en vervolgens verder gaat vanuit het
vlottende (cascading) menu als dat er is, blijkend uit een klein pijltje aan de rechterzijde hiervan.
Links in de tekst zijn te herkennen aan de blauwgroene kleur van de letters,
terwijl de cursorpijl in een cursorhandje verandert wanneer
de cursor over de link heen gaat, tegelijk met het veranderen van kleur
van de letters van de link.

ARCHIEF ZOEKEN

Klikt men in de groene balk op het item Archief zoeken dan
verschijnt centraal een overzichtspagina. Hier wordt de noodzakelijke
informatie verstrekt om succesvol artikelen op trefwoord(en) te zoeken.
Wèl dient te worden bedacht dat een aantal pagina’s zijn ingescand en derhalve slechts
op auteur en titel kunnen worden gezocht, gezien het niet-digitale karakter
van de gescande pagina’s.
De artikelen van het voormalig NAV-tijdschrift Vita Humana kunnen afzonderlijk
worden gezocht via de link VITA HUMANA onderaan de homepagina van PVH.
Het resultaat van een zoekactie wordt in een afzonderlijke pagina getoond binnen het
kader van de desbetreffende website. Aldaar kan men binnen het resultaat verder zoeken,
terwijl het ook mogelijk is vandaar een nieuwe zoekactie te starten.

LEZEN

Het goed kunnen lezen vanaf een horizontaal georiënteerd computerscherm stelt andere
eisen aan de opmaak (layout in het jargon) dan het lezen van een verticaal georiënteerd
boek of tijdschrift (A4). Voor de artikelen op de website is gekozen voor een schreefloze letter,
terwijl soms extra blanco regels zijn ingevoerd voor beter overzicht bij het lezen vanaf het
computerscherm. Voor de printversies der artikelen is aansluiting gezocht bij de layout in
het gedrukte tijdschrift (o.a. schreefletter), waarbij echter van de tweekolommen-struktuur
werd afgezien.
Men kan de tekst op verschillende manieren groter/kleiner maken:
– door aanpassen van de schermresolutie
– via de optie in de bovenbalk van het browservenster
– middels het commando Cmd+ resp. Cmd-
Men dient bij de twee laatstgenoemde opties te bedenken dat vanwege de bij de oudere artikelen
van Vita Humana nog bestaande gefixeerde FRAME-struktuur de DISPLAY steeds
even groot blijft, terwijl de omringende plaatjes groter/kleiner worden, zodat de omgeving van de tekst
er wat rommelig gaat uitzien. Bij PVH-pagina’s heeft men hiervan echter geen last meer. Deze zijn opnieuw
ontworpen en stuk voor stuk geconverteerd. De layout is bij de PVH-artikelen uniform en kan voor alle
artikelen tegelijk worden aangepast (regelafstand en type, grootte en kleur van de letter etc.,
zo daaraan behoefte bestaat.

PRINTEN

Het direct uitprinten van een internetpagina geeft matige resultaten.
De internetpagina wordt namelijk, hoe lang ook, steeds als één
geheel gezien, en uitgeprint op zoveeel A4-vellen als nodig is, zonder
inachtneming van paragrafen en aanwezige plaatjes in de tekst.
Veel beter resultaat geeft het uitprinten van een speciaal geprepareerde
printversie van het desbetreffende document. Klik op PRINTVERSIES,
en klik in de tabel op de link van het verlangde artikel. Het artikel/tijdschriftnummer verschijnt dan als
PDF op uw scherm. Aan de onderzijde van dit document komt bij muiscontact een zwart menuutje,
waarin men kan kiezen voor printen of downloaden.
Van tevoren dient de downloadlocatie (Desktop of Documents) te zijn gedefiniëerd om tijdrovende zoekacties
naar het gedownloade artikel te voorkomen.
Van sommige artikelen was geen digitale (word-)versie meer voorhanden. Deze artikelen zijn daarom uit de
originele tijdschriften pagina voor pagina gescand; de scans zijn na conversie tot .gif of .jpg opgenomen in .
pdf-documenten.
Deze in feite uit plaatjes bestaande artikelen zijn daarom niet op woorden in de tekst te doorzoeken, hetgeen
bij de andere printversies wel het geval is (Cmd-F). Dr C.R. Staalman, webmaster PVH.