JPV – NAV – PVH –
Symposium Voor-aankondigingen en informatie 

De Juristenvereniging Pro Vita heeft op zaterdag 29 maart 2014

een
Nationaal Symposium
georganiseerd met als titel:
“Is de abortusgrens nog wel verdedigbaar?”
 
Hier volgt
een fotografische impressie van het programma.
 
 Mr Don Ceder in aandachtige beschouwing van de symposiumposter
Het welkomstwoord werd uitgesproken door mr Willem de Wit, bestuurslid JPV

Opening door de dagvoorzitter, mr Jolanda van Boven, directeur VAN BOVEN juridisch adviesbureau

Mr Don Ceder, scribent van “De grens van het leven”, VUmc/Amsterdam.

Korte samenvatting van het parlementaire debat bij het ontstaan van de Wet Afbreking Zwangerschap en zijn analyse anno 2014

Dr Mirjam van Weissenbruch, kinderarts-neonatoloog VUmc/Amsterdam.

De medische ontwikkelingen op het grensvlak van levensvatbaarheid

Prof. mr dr Martin Buijsen, hoogleraar Recht & Gezondheidszorg, Ersmus MC en Faculteit der REchtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit te Rotterdam.

De fundamentele rechtsbeginselen van het leven.

Afrondend gesprek en conclusie door de dagvoorzitter, mr Jolanda van Boven

 

 

* * * * *

 

 

 

 

Vandaag is het

 

Meest recente wijziging

14 June, 2015 21:57