JPV – NAV – PVH –

SYMPOSIUM-AANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE
Download SYMPOSIUM-Folder   
Download Aanmeldingskaart

PERSBERICHT 2

Medische afdeling Thijmgenootschaphttp://www.thijmgenootschap.nl
Secretariaat: Dr M.E.T.C. van den Muijsenbergh
Heyendaalseweg 27 6524 SE Nijmegen
m.vandenmuijsenbergh@elg.umcn.nl
Definitieve aankondigingaankondiging

SYMPOSIUM“ Baas over eigen lichaam?Dilemma’s rond zelfbeschikking en gezondheid”

20 maart 2014
Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s-Hertogenbosch
17.00 – 21.30 uur

 

Op 20 maart 2014 vindt het jaarlijkse symposium plaats van de Medische

afdeling van het Thijmgenootschap. Dit jaar is het thema: Dilemma’s
rond zelfbeschikking en gezondheid”. Het gaat over de (grenzen
aan ) de zelfbeschikking van mensen over hun eigen lichaam. Wat houdt
het recht op zelfbeschikking in? Waardoor worden keuzen van mensen
in onze (seculiere) maatschappij bepaald: zijn we echt vrij, autonoom
in onze keuzen? Wat betekent het voor artsen en verpleegkundigen om
geconfronteerd te worden met de gevolgen van dit zelfbeschikkingsrecht
voor de gezondheid? Op wiens bord komen de consequenties als de burger
keuzen maakt die slecht zijn voor zijn gezondheid? Hebben wij als
maatschappij het recht om grenzen te stellen aan die zelfbeschikking?
En waar liggen
juridische en ethische grenzen in de gezondheidszorg wanneer de keuze
van de burger ongezond is, of botst met de optimale behandeling?
Deze vragen worden besproken door een vijftal inleiders vanuit sociologische,
filosofische, medische, juridische en ethische invalshoek.Praktische informatie.
Het symposium vindt plaats op donderdag 20 maart 2014, in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis te ’s Hertogenbosch, van 17 tot 21.30 uur. Voor
alle deelnemers is er een lichte maaltijd en een borrel na afloop.
Accreditatie voor alle medische beroepen is aangevraagd.
De toegangsprijs bedraagt 50 euro (leden van het Thijmgenootschap en
studenten korting).Programma:

16.30

Inloop en koffie

17.00

Prof. dr Theo Wobbes,

chirurg en voorzitter Medische afdeling Thijmgenootschap
Inleiding

17.10

Dr Jenny Slatman, UHD

filosofie, departement metamedica, Universiteit Maastricht
Zelfbeschikking over eigen lichaam, wat verstaan we daaronder

17.40

Dr Thomas Nys, UD, Departement

Wijsbegeerte, Philosophy and Public Affairs, UvA
Hoe vrij is de mens om ‘autonome’ keuzes te maken?

18.10

Dr Simone van der Burg,

IQ Healthcare, Radboudumc Nijmegen
Zelfbeschikking in de gezondheidszorg

18.40

Pauze met soep en broodjes

19.30

Prof. mr dr. Joep Hubben,

advocaat en hoogleraar gezondheidsrecht, RU Groningen
Baas over eigen lichaam? Welke grenzen stellen wetgever en rechter?

20.00

Dr Gert Olthuis, IQ

healthcare, Radboudumc Nijmegen
‘Het lichaam in de zorg – een zorgethische reflectie’.

20.30

Discussie met sprekers

en de zaal

21.00

Afsluiting en borrel

* * * * *

Vandaag is het

Meest recente wijziging
14 June, 2015 21:51