PVH 15e

jaargang – 2008 nr. 4, p. 118-120

 

FertilityCareTM en NaProTECHNOLOGY

een nieuwe ontwikkeling binnen de medische wereld

Dr S. van der Velden & Drs. M. van den Oever-Goltstein

Dr Suzanne van der Velden is gynaecologe uit Nijmegen,

Oberärztin aan het St. Marienhospital Gelsenkirchen-Buer, Duitsland
en
docente FertilityCare. Drs. Marilène van den Oever-Goltstein is
arts n.p.

Sinds het begin van mijn opleiding als gynaecoloog ben ik (SvdV) bezig

met de vraag hoe ik op een medisch en tegelijkertijd christelijk ethisch
hoogstaand niveau mijn patiënten zou kunnen behandelen. Telkens kwam
ik situaties tegen waarin ik “nee” moest zeggen tegen de vraag
van een patiënt om diagnostiek of behandeling, bijvoorbeeld in verband
met gezinsplanning of (on)vruchtbaarheidsbehandelingen. Enkele jaren geleden
kwam ik in aanraking met “NaProTECHNOLOGY” en het
geassocieerde ‘Fertility Care’ programma,1
een nieuwe ontwikkeling binnen de medische wetenschap waarmee vruchtbaarheidsgerelateerde
problemen en gynaecologische ziektes geconstateerd en behandeld kunnen
worden op basis van observatie van de natuurlijke cyclus van de vrouw.

NaProTECHNOLOGY: TOEPASSING EN RESULTATEN

NaProTECHNOLOGY (“Natural Procreative Technology”) is een

wetenschappelijke diagnostiek- en behandelingsstrategie van gynaecologische
en reproductieve pathologieën. Het wordt in het bijzonder toegepast
voor de behandeling van onvruchtbaarheid en (onverklaarde) habituele abortus.
Denkt u hierbij aan oorzaken als lange en onregelmatige cycli, recidiverende
eierstokcysten, hormoonstoringen, abnormale bloedingspatronen, endometriose,
polycysteus ovariumsyndroom (PCO), bekkenadhesies, geblokkeerde eileiders,
niet optreden van een eisprong, lage zaadkwaliteit, etc.2 De zwangerschapskans
voor vrouwen rond de 35 jaar, die tevoren minimaal 5 jaar niet zwanger
hebben kunnen worden (inclusief na het ondergaan van IVF/ICSI behandelingen),
ligt met NaProTECHNOLOGY gemiddeld tussen de 40-50%. De kans op zwangerschap
verschilt per individu en is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.
De slagingskans ligt lager voor vrouwen boven de 35 jaar en in geval van
ernstige adhesies, endometriose of zeer lage zaadkwaliteit van de man.3

In een Iers onderzoek uit 2002 werden 1239 stellen met NaProTECHNOLOGY

behandeld vanwege infertiliteit. Een groot aantal van hen had ondanks
(herhaaldelijke) IVF-pogingen niet zwanger kunnen worden. 44,7% van hen
heeft middels NaPro een voldragen zwangerschap bereikt).4 80% van de stellen
die habituele abortus hadden doorgemaakt, konden door NaProTECHNOLOGY
een voldragen zwangerschap verkrijgen.5

De uitvoering van de medische diagnostiek en behandelingen binnen NaProTECHNOLOGY

worden volledig afgestemd op de vrouwelijke cyclus. Het doel van elke
behandeling is om een normale, vruchtbare cyclus en een zo optimaal mogelijke
vruchtbaarheid bij het stel te verkrijgen, zodat via natuurlijke conceptie
een zwangerschap tot stand kan komen. Een groot deel van de medicatie
die bij NaProTECHNOLOGY wordt voorgeschreven, wordt ook in andere gynaecologische
behandelingsprotocollen voor (on)vruchtbaarheidsbehandeling gebruikt.
Het gebruik van de medicatie is echter zodanig dat het niet een kunstmatige
cyclus opbouwt maar een pathologische cyclus beoogt te normaliseren. Chirurgische
behandeling van bijv. bekkenadhesies, endometriose, etc. zal worden aangeraden
indien dit bijdraagt tot verhoging van de vruchtbaarheid of de gynaecologische
gezondheid.

Juist het ondersteunen van de natuurlijke cyclus van de vrouw door de diagnostiek

en behandeling maakt deze methode bijzonder. Onvruchtbaarheid wordt niet als
een ziekte, maar als symptoom van een onderliggende aandoening benaderd. Het
vinden van de oorzaak van het onderliggende probleem voor de onvruchtbaarheid
is cruciaal bij NaProTECHNOLOGY. Als het onderliggend lijden niet bekend is,
kan er met NaProTECHNOLOGY geen behandeling gestart worden.
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) rapporteert op
haar website dat van de stellen die ongewenst niet zwanger raken 20% ‘onbegrepen
subfertiel’ is6, terwijl met NaProTECHNOLOGY tussen de 0 en de 8% van
de stellen tot de groep ‘onbegrepen subfertiel’ gerekend wordt.7NaProTECHNOLOGY: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELINGSTRAJECT

Een stel dat vanwege kinderwens een behandeling door NaProTECHNOLOGY wenst, wordt

door een hierin speciaal opgeleide arts behandeld. Tijdens het eerste consult
wordt een uitgebreide anamnese afgenomen. De aandacht gaat voor een groot deel
van het consult ook uit naar de verlangens, verwachtingen en voorstellingen van
het stel.
Vervolgens doorloopt het een FertilityCare-cursus, waarin de vrouw onder andere
leert om volgens een gestandaardiseerde methode dagelijks haar cyclus te observeren
en in kaart te brengen (zie hieronder).
In volgende afspraken met de arts wordt aan de hand van de analyses van de cyclusobservaties
afhankelijk van de situatie een basisdiagnostiek (inwendige echo, algemene bloedanalyses,
gerichte hormoonbepalingen, zaadanalyse, etc.) gedaan.

Het moment van hormoonbepalingen wordt altijd op de individuele cyclus van de

vrouw afgestemd. Een voorbeeld: zonder toegevoegd medisch onderzoek weet de vrouw
door middel van haar dagelijkse waarnemingen wanneer de eisprong heeft plaatsgevonden,
zodat enkele dagen later een hormoonprofiel van de postovulatoire fase bepaald
kan worden.
Elke volgende afspraak houdt een grondige analyse van de onderzoeksresultaten
en van de cyclus in. Afhankelijk van de uitslagen zal een passende behandeling
aan het stel voorgesteld worden. Hierbij wordt ook over de inschatting van de
persoonlijke zwangerschapskansen open met hen gesproken.
Indien het (meervoudig) onderliggende vruchtbaarheidsprobleem te corrigeren is
(medicamenteus, chirurgisch) en de cyclus (weer) normaal verloopt, dan is er
sprake van een “effectieve behandelingscyclus”, waarin de vruchtbaarheid
verbeterd is en het risico op een miskraam gedaald.
Het behandelingsprogramma duurt dan ongeveer 12-18 “effectieve behandelingscycli” – of
minder als er een conceptie plaatsvindt. Het stel komt 3 tot 4 keer in een jaar
naar het spreekuur en elk consult duurt ongeveer 45 minuten.8FERTILITYCARE

Het stel leert in de FertilityCare-cursus niet alleen de vruchtbare en onvruchtbare

dagen van de vrouw te bepalen en in kaart te brengen, maar zij leert ook om hun
gemeenschappelijke vruchtbaarheid op een positieve en verantwoorde wijze te aanvaarden
en er zorg voor te dragen. De methode kan op elk moment in de reproductieve fase
worden toegepast; zowel als methode voor gezinsplanning als ook ter beoordeling
van de gynaecologische gezondheid van de vrouw.
Indien FertilityCare gebruikt wordt om zwangerschap te voorkómen, is het
even betrouwbaar als de pil.
Cursussen worden individueel aan de vrouw of het stel door speciaal opgeleide
docenten gegeven.
Er is in Nederland een aantal gezinsplanningsmethoden met goede betrouwbaarheid
als het gaat om het voorkómen van een zwangerschap. FertilityCare is echter
het enige cursusprogramma waarbij de cyclusgegevens gebruikt kunnen worden om,
indien gewenst, met NaProTECHNOLOGY diagnostiek en behandeling in te zetten.

AFSLUITING / BESCHOUWING EN PERSPECTIEF

Indien een stel ongewenst niet zwanger raakt, habituele abortus heeft meegemaakt

of er sprake is van diverse gynaecologische ziektes biedt NaProTECHNOLOGY medisch
en christelijk ethisch hoogstaande mogelijkheden van diagnostiek en behandeling.

Het cursusprogramma FertilityCare biedt zowel als gezinsplanningmethode als ook

als middel om gynaecologische aandoeningen te ontdekken, veelzijdige gebruiksmogelijkheden.
In de afgelopen jaren is er internationaal een groeiend aantal artsen opgeleid
om NaProTECHNOLOGY aan te kunnen bieden. In Nederland is Dr. Susanne van der
Velden (vooralsnog) de enige hierin opgeleide arts. Op dit moment worden cursussen
in FertilityCare door haar aangeboden met de bedoeling om ook NaProTECHNOLOGY
in de Nederlandse gezondheidszorg te implementeren.

Met dit artikel willen wij bekendheid geven aan deze nieuwe en hoopgevende medische

ontwikkeling. Wij houden ons aanbevolen voor collegae die een bijdrage willen
leveren aan het verder ontwikkelen van NaProTECHNOLOGY in Nederland.

Contact en verdere informatie:

Dr. Susanne van der Velden
www.fertilitycare.nl

NOTEN

1.

1 www.fertilitycare.net / www.aafcp.org
2.
Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice
of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha,
Nebraska 2004, p. 381 e.v
3.
Boyle, P. “NaProTECHNOLOGY and Infertility” uit:
Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice
of NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha,
Nebraska 2004, p. 655 e.v
4.
idem
5.
Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of
NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska
2004, p. 775 e.v.
6.
www.nvog.nl
7.
Hilgers, T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of
NaProTECHNOLOGY”, Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska
2004, p. 677 e.v.
8.
Boyle, P. “NaProTECHNOLOGY and Infertility” uit: Hilgers,
T.M., M.D, “The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY”,
Pope Paul Institute Press, Omaha, Nebraska 2004, p.
655 e.v.

 

* * * * *

 

 

 

Vandaag is het

Meest recente wijziging
14 June, 2015 15:25