JPV – NAV – PVH –
SYMPOSIUM-VOORAANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE
Het Lindeboom Instituut, VBOK, CMF en NAV hebben op zaterdag 3 februari 2007 een symposium georganiseerd over:

Artsen en Abortus

Hier volgt een fotografische impressie van het ochtendprogramma.

 
Symposium
en Ronde Tafel Conferentie werden op uitstekende wijze
geleid door Dr D.J. Bakker


Niet iedereen hield zich aan geschreven en ongeschreven
regels . . .    Professor Jochemsen
ondervond bij het houden van zijn betoog blijkens een bericht in
het Nederlands Dagblad vrij veel hinder van een gemaskerde demonstrante
die niet schroomde met haar spandoek ook het lezen van de tekstdia’s
te bemoeilijken. 45 minuten na
aanvang van het symposium werd de activiste luid schreeuwend door
de politie afgevoerd.


Discussie tussen prominenten . . .


Het aandachtig
gehoor bestond voor een groot gedeelte uit jonge mensen, die zich
ook in de wandelgangen niet onbetuigd lieten.


Mevr. Dr Kleiverda, voorzitster van de Ned. Ver.
v. Obstetrie en Gynaecologie


Dr Beekhuizen, voorzitter van de Ned. Ver.
v. Abortusartsen


Ondanks de meningsverschillen ontstond een goede
verstandhouding binnen het panel
.


Prof. Jochemsen van het Lindeboom Instituut deed veelvuldig van zich
spreken.

 

* * * * *

top

 

 

 

 

 

 

Vandaag is het

 

Meest recente wijziging
14 June, 2015 21:49