JPV – NAV – PVH –
SYMPOSIUM-VOORAANKONDIGINGEN EN -INFORMATIE

Het Lindeboom Instituut, VBOK, CMF en NAV organiseren een symposium over:

Artsen en Abortus


Zaterdag
3 februari 2007

vergadercentrum Hoog-Brabant, Utrecht


In 2006 is er
heel wat te doen geweest over abortus provocatus mede door de
evaluatie van de Wet op Afbreking van Zwangerschap (WAZ) door de politiek.
Ondanks de beschikbaarheid
van goede anticonceptie en voorlichting stijgt het aantal abortussen
elk jaar en zijn de aantallen bijna verdubbeld in de afgelopen 25 jaar, en
is
Nederland zeker niet meer het land met de laagste cijfers.
Mede op basis van de evaluatie heeft het kabinet in zijn standpunt
met betrekking tot de WAZ besloten om de 5-dagen beraadstermijn te handhaven
en wil het bevorderen dat deze termijn actiever ingevuld wordt met voorlichting
en zoeken naar alternatieven. Mede omdat er toch meer late (psychische) gevolgen
van abortus bekend geworden zijn en het een ingrijpende gebeurtenis blijft.
De meeste ongewenst zwangere vrouwen worden door hun huisarts verwezen voor
een abortus en ook na die tijd blijft de vrouw bij deze huisarts komen. Opleiding
en deskundigheid op dit gebied kan bevorderd worden door een richtlijn voor
huisartsen met betrekking tot professioneel handelen, zowel voor als na abortus.

Dit is reden voor het Lindeboom Instituut, VBOK, CMF en NAV om
op zaterdag 3 februari 2007 een symposium te beleggen met zo veel mogelijk
belanghebbende partijen om dit verder te bespreken.

In de middag zal een besloten Ronde Tafel Conferentie plaatsvinden
met vertegenwoordigers van genodigde organisaties om te komen
tot een opzet voor een richtlijn. Dit zijn: Lindeboom Instituut,
CMF, NAV, VBOK, Schreeuw om leven, NHG/CBO/KNMG, FIOM, Nederlands
Genootschap voor Abortusartsen en VWS.

Concept
programma
09.30 -10.00 uur

Ontvangst met koffie / thee

10.00
-10.10 uur

Opening
door
de dagvoorzitter, Dr D.J. Bakker, chirurg np,
voormalig medisch directeur AMC, Amsterdam

 

10.10
-10.30 uur

Abortus
voor en erna
– hoe groot is
het probleem
Prof. dr ir H.
Jochemsen, Lindeboom
Instituut, Ede

10.30
– 10.50 uur

Begeleiding
van de vrouw
voor en na abortus.

Mw. R. van Miltenburg,
hulpverlener FIOM

10.50
– 11.10 uur

Praktijkervaringen
van huisartsen i.o.

U. Tas, AIOTO, huisartsinstituut EUR

11.10
– 11.30 uur

Pauze

11.30 – 12.30 uur

Voordracht meerdere Koepelorganisaties

12.30 – 13.30 uur

Forumdiscussie

13.30 – 14.15 uur

Lunch

14.15 – 16.00 uur

Besloten Ronde
Tafel Conferentie
met
vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties

Informatie:
secretariaat NAV/JPV, inzake symposium Artsen en Abortus, tel 073-5119072

Download de
symposiumfolder als PDF-bestand.


* *
* * *

top

 

 

 

 

Vandaag is het

Meest recente wijziging
14 June, 2015 21:49