Duiding
Wat is 'kwaliteit' van leven?

Het criterium van kwaliteit van leven wordt op zeer uiteenlopende wijze ingevuld en gehanteerd met in een aantal gevallen verreikende en onomkeerbare consequenties voor de direct betrokken personen.

Kwaliteit van leven is volgens Wikipedia, het functioneren van een persoon op fysiek, psychisch en sociaal gebied en de subjectieve evaluatie daarvan. Er bestaan een groot aantal definities van kwaliteit van leven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert de definitie de perceptie van individuen op hun levenspositie in de context van de cultuur en het waarden-systeem waarin zij leven en de relatie tot hun doelen, verwachtingen, standaarden en belangen.’ [1][2]

Als criterium bij medische beslissingen rond het levenseinde

Kwaliteit van leven is geen juridisch begrip, wel ethisch begrip. Medici hanteren het begrip kwaliteit van leven bij medische beslissingen rond het levenseinde. Bij (niet-) behandel beslissingen houdt men rekening met de kwaliteit van leven vóór eventuele behandeling en de kwaliteit van leven die als gevolg van de behandeling kan worden verwacht. Ook gaat men wel een stap verder door een kwaliteit van het leven die beneden een ‘onaanvaardbaar minimum’ zou zijn, te zien als motief om tot levensbeëindigende handelingen over te gaan in de vorm van euthanasie, hulp bij zelfdoding of levensbeëindiging zonder verzoek. In de laatste situatie zijn ‘het anderen die over de kwaliteit van het leven en -in het verlengde daarvan- over de ‘waarde van het leven’ een oordeel vellen met vergaande consequenties.

'Waarde' van het leven

Hoe kan men zich een oordeel vormen over de waarde van het eigen leven? Vaak wordt deze afgemeten aan de kwaliteit van het leven: als de kwaliteit van het leven onder een bepaald minimum zakt, dan zou het leven zelfs zijn waarde kunnen verliezen. Niet zelden wordt dit gezien als een reden om het leven te (laten) beëindigen. De evidente vraag die in het verlengde hiervan ligt is welke kwaliteit van leven dan relevant is: de fysieke, psychische, sociale of spirituele kwaliteit van leven? En hoe verhoudt de kwaliteit van leven zich vervolgens tot de waarde van het leven?

De kwaliteit van leven en de waarde van het leven hangen niet met elkaar samen, over dit gecompliceerde vraagstuk schreef mgr, dr. W.J.Eijk in 2007: “De waarde en de kwaliteit van het leven: een ethische en moraaltheologische verkenning”.

Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven

Eerbied voor de onaantastbare waarde en waardigheid van elk menselijk leven, ligt verankerd in onze Mensenrechten Verdragen. Uitgangspunt voor Juristenvereniging Pro Vita is dan ook: eerbied voor elk menselijk leven, vanuit de overtuiging dat elk menselijk leven een groot en uniek goed is en daarom ‘beschermwaardig’ is.

Koppeling naar wetten en verdragen
Jurisprudentie

Jurisprudentie volgt later

DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen. Mag dat?

Mag je DNA van embryo’s bewerken om ernstige ziektes te voorkomen? De meeste Nederlanders vinden van wel, blijkt uit een maatschappelijke dialoog. Mits de techniek veilig is. Een principieel bezwaar…

Pleidooi voor palliatieve Zorg, Paus Franciscus

    PVH 22e jaargang – 2015 nr. 2, p. 002         “Abandonment is the gravest sickness of the elderly, and also the greatest injustice they can suffer” Paus Franciscus 5…

Het huwelijk voor verstandelijk gehandicapten – Drs. H. Schilder, pr.

    PVH 13e jaargang – 2006 nr. 5, p. 122-125   Het huwelijk voor verstandelijk gehandicapten Drs. H. Schilder, pr. in september 2005 afgestudeerd als rechtsfilosoof aan de Universiteit van…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH), Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Waardevol Leven
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 21e jaargang – 2014 nr. 1 p. 006 Door Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht Opgegeven stellingen: 1. Praten over zingeving? Dat moet je niet willen in de…

Thema’s aangaande Mensenrechten (PVH)
Bij de beesten af. Een beschouwing over de ethiek van Peter Singer
Jaargang 24 - 29 maart 2017

PVH 19e jaargang – 2012 nr. 1, p. 005-017 Door Dr M. de Blois Matthijs de Blois is docent bij de vakgroep rechtstheorie/encyclopedie aan de RU Utrecht 1. INLEIDING We…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de palliatieve zorgsetting
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 186-188 Door Drs. L. van Dijk, huisarts In de vele definities van palliatieve zorg worden woorden gebruikt als ‘best haalbare kwaliteit van…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de oncologie
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 175-178 Door Drs. J.B. Ruit en dr H.J. Agteresch resp. internist, Vlietlandziekenhuis, locatie Vlaardingen, en assistent-geneeskundige in opleiding tot internist, Academisch Ziekenhuis,…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Het begrip ‘kwaliteit van leven’ – een aanwinst voor de medische praktijk
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 170-174 Door Paul J. Lieverse als anasthesioloog en pijnarts sinds 1989 werkzaam in de Daniel den Hoed Kliniek die samen met het…

Thema's aangaande Levenseinde (PVH)
Kwaliteit van leven in de gezondheidszorg
Jaargang 22 - 12 juli 2015

PVH 7e jaargang – 2000 nr. 6, p. 167-169 Door Dr D.J. Bakker medisch directeur AMC Amsterdam De term kwaliteit van leven’ heeft sinds het midden van de jaren vijftig…