Op vrijdag 28 november 2014 is in Madrid, Spanje de eerste algemene vergadering gehouden van de nieuwe Europese Federatie One of us.

De Federatie is tot stand gekomen na afloop van de succesvolle inzameling van de in totaal bijna twee miljoen handtekeningen, die aangeboden zijn aan de Europese Commissie in het kader van het gelijknamige Europees burgerinitiatief Eén van ons.

Met deze Federatie, zal een permanente vertegenwoordiging binnen de Europese instellingen aanwezig zijn, die voortdurend aandacht zal blijven vragen voor “de kleinste en meest kwetsbare van alle mensen”.

De Federatie zal een stem zijn om de onvoorwaardelijke erkenning van de inherente en onvervreemdbare menselijke waardigheid te bevorderen en bovendien programma’s ondersteunen die beschermwaardigheid van het menselijk leven voorstaan in de kwetsbare perioden van het leven. De Federatie is apolitiek en niet-denominaal.

Op 28 mei 2014 oordeelde de Europese Commissie afwijzend inzake het zeer succesvolle Europees burgerinitiatief Eén van ons. Daarmee werd een verzoek van de Europese burger afgewezen om erkenning van het menselijk embryo vanaf het moment van bevruchting als Eén van ons. Dit besluit is in strijd met de beginselen van de participatieve democratie. Juist dit beginsel lag ten grondslag aan het besluit van het Verdrag van Lissabon het ebi te introduceren

Door het tot stand komen van de Federatie worden de Europese regeringsinstellingen herinnerd aan het verzoek van twee miljoen Europeanen, die het ebi Eén van ons hebben ondertekend. Om dit zichtbaar te maken wordt door het uitvoerend comité gewerkt aan een petitie waarin artsen, juristen en politici, vanuit hun eigen vakgebied de Commissie zullen vragen de wetsvoorstellen van Eén van ons te bestuderen en met Europarlementariërs hierover in debat te gaan.

Met deze Federatie, zal een permanente vertegenwoordiging binnen de Europese regeringsinstellingen aanwezig zijn, die voortdurend aandacht zal blijven vragen voor “de kleinste en meest kwetsbare van alle mensen”.