Een voormalig voorzitter van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft een open brief geschreven naar het bestuur van dat ziekenhuis over abortus bij kinderen met het syndroom van Down. Dat meldde regionale nieuwssite Ede Stad woensdag.

W. IJ. Aalbersberg, die ook jarenlang voorzitter van het bestuur van de Stichting Protestant Christelijk Streekziekenhuis te Bennekom was, schrijft dat hij hoopt dat het bestuur het besluit om abortus bij een foetus met het syndroom van Down uit te voeren, zal heroverwegen.

Hij wijst onder meer op de beschermwaardigheid van het leven en de zorg voor zwakken in de samenleving. Daarnaast stelt hij dat onder mensen met het syndroom van Down „een grote spreiding in vaardigheden bestaat. Er zijn er die, zij het op eenvoudig niveau, vrijwel normaal kunnen functioneren.” Verder vraagt Aalbersberg zich af hoe het beleid zich in de toekomst zal ontwikkelen, als het mogelijk zal zijn om andere onwenselijke kenmerken tijdens de zwangerschap vast te stellen.