Op vrijdag 22 maart 2013 zal in CORPUS Congress Centre te Oegstgeest het Europees burgerinitiatief Eén van ons (One of us) in Nederland worden gepresenteerd en toegelicht. Dit burgerinitiatief vraagt om juridische bescherming van het menselijk leven en de waardigheid daarvan.

Eén van ons is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het doel van het initiatief is in Europa de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie – binnen de mogelijkheden van de bevoegdheden van de EU. Het burgerinitiatief Eén van ons vraagt de Europese Commissie de menselijke waardigheid vanaf de bevruchting te respecteren en een einde te maken aan de financiering van activiteiten waarbij menselijke embryo’s worden vernietigd.

Het burgerinitiatief streeft er naar om voor 1 november 2013 ten minste één miljoen handtekeningen van Europese burgers in te zamelen, die de doelstellingen van het initiatief onderschrijven.

Begunstigers van het initiatief zijn lid van een burgercomité samengesteld uit burgers van Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Polen, met steun van persoonlijkheden en organisaties binnen de lidstaten van de EU. Dit burgerinitiatief wordt in Nederland ondersteund door diverse politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Presentatie door mevr. Esmé Wiegman
Burgerinitiatief Eén van ons
vrijdag 22 maart van 11.00 – 12.00 uur in zaal Penthouse van
CORPUS Congress Centre, Willem Einthovenstraat 1,
2342 BH Oegstgeest

Voor verdere informatie en aanmelding:
Michael van der Mast, Nationaal Coördinator Europees burgerinitiatief Eén van ons
Adres: Postbus 3098, 3101 EB Schiedam.
E-mail: eenvanons@gmail.com
Mobiel: +31 (0)6 48270406