Opinie Trouw: 4 augustus 2021
Auteurs: Joeri Tijdink en Paul Naarding

De auteurs Tijding en Naarding – beiden psychiaters – vinden het vreemd dat in de ‘voltooid leven’ debat de inbreng van psychiaters nagenoeg ontbreekt. Het gevoel dat het leven voltooid is kan soms echt wel aangepakt worden, denken zij.

Een doodswens is doorgaans veranderlijk en wordt beïnvloed door vele factoren. Els van Wijngaarden, een belangrijke onderzoeker over dit thema, verbaasde zich hierover in een interview met Trouw, 12 juli.

De auteurs belichten in hun artikel (in Trouw 4 augustus jl.) twee zaken die voor het maatschappelijke debat essentieel zijn om een genuanceerde visie op voltooid leven te vormen.
Allereerst de rol van psychiatrische ziekten. Suïcidale gedachten komen vaak voor bij mensen met een depressieve stoornis. Juist deze depressieve stoornissen komen veel voor bij oudere mensen.
Vanuit psychiatrisch perspectief zijn deze suïcidale gedachten en depressieve stoornissen vaak prima te behandelen en dus kan het gevoel van een voltooid leven verdwijnen. Zo’n behandeling bestaat lang niet altijd uit specialistenwerk, zoals medicatie of psychotherapie, maar kan ook verbeteren van sociaal-maatschappelijke ondersteuning, het verminderen van eenzaamheid of de inzet van thuiszorg zijn. Het gevoel dat het leven voltooid is, is dus mogelijk omkeerbaar, veranderbaar.

Ten tweede benoemen de auteurs de beperkingen van het onderzoek over voltooid leven. Dit volgt uit het eerste punt.
Onderzoek interpreteren en communiceren is complex en de uitkomsten zijn nooit zwart of wit (zoals een beslissing om iemand met een voltooid leven euthanasie te verlenen). Toch hoort dat bij het doen van verantwoord onderzoek. Pas na grondig en betrouwbaar onderzoek moet de politiek worden geïnformeerd vinden de auteurs en ze vragen zich af of ‘voltooid leven’ wel een valide concept is.

Zie hier voor het artikel

Zie voor het livestream symposium dat de juristenvereniging Provita heeft georganiseerd op 2 oktober as over dit belangrijke thema, u kunt meedoen en uw aanmelden

Symposium ‘Levenseindewet, summum van vrije wil?’ Een juridische, ethische en medische verkenning