“Heeft mijn leven nog wel waarde? Ben ik niet te veel tot last van anderen?” Het zijn zomaar twee vragen die Stichting Agapè (onvoorwaardelijke liefde) signaleert onder mensen die twijfelen over euthanasie. Met de nieuwe website www.ik-wil-euthanasie.nl brengt zij alternatieven onder de aandacht.

Jaarlijks kiezen ongeveer 2.400 mensen voor een zelfgekozen levenseinde door middel van euthanasie. Het recht hierop krijgt ruime aandacht in de media. Met de website wil Agapè bijdragen aan een breder beeld. “We bieden mensen een alternatief en geven eerlijke informatie over goede zorg, zo vlak voor het sterven,” vertelt Jan-Willem Bosman namens Agapè Media. “Deze periode kan heel waardevol zijn voor de nabestaanden, maar ook voor de patiënt zelf. Daarnaast wordt euthanasie lang niet in alle gevallen toegestaan. Dit verwart veel mensen, maar hier wordt weinig aandacht aan gegeven.”

Hulp bieden

Stichting Agapè vindt het belangrijk om alternatieven, waaronder palliatieve zorg, onder de aandacht te brengen. “Het leven is waardevol en zo moet het ook worden behandeld wanneer het bijna eindigt,” zegt Bosman. Via de website www.ik-wil-euthanasie.nl kan niet alleen informatie worden gevonden, maar er staat ook een team mensen klaar om vragen te beantwoorden en hulp te verlenen. Daarnaast wil de website een opening bieden aan mensen om God beter te leren kennen. Agapè laat zien dat ieder leven in de ogen van God waardevol is, hoe oud of hoe ziek iemand ook is.

Palliatieve zorg

De kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland behoort tot de top 5 in Europa. Toch is er bij de gemiddelde Nederlander weinig over bekend. Agapè meent dat deze zorg een waardig alternatief biedt voor euthanasie, en geeft er dan ook veel aandacht aan op de nieuwe website.

Jesus.net

De websites van Agapè Media (waaronder ik-wil-euthanasie.nl) zijn een onderdeel van Jesus.net, een wereldwijd samenwerkingsverband. Alle partners nemen deel in een gezamenlijke internetstrategie, gebruiken dezelfde websites en verwijzen naar elkaar. Inmiddels zijn 22 taalvarianten beschikbaar. Een (be)zoeker vindt informatie over het christelijk geloof, wordt geholpen God te leren kennen en gestimuleerd samen met andere christenen meer over God te ontdekken.

Andere websites van Agapè Media:

www.ik-wil-dood.nl: website die een alternatief biedt voor mensen die zelfmoord overwegen
www.waaromjezus.nl en www.ikzoekgod.nl: websites die mensen de kans bieden om in contact te komen met God