zaterdag, januari 20, 2018

Uw hulp is nodig!

De Juristenvereniging Pro Vita bestaat ruim 30 jaar. De vereniging is in 1983 opgericht in de tijd van de totstandkoming van de Wet Afbreking Zwangerschap. Het blijft anno 2014 nog steeds zeer nodig dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven in het maatschappelijk debat gehoord blijft. De JPV doet dat op gerichte wijze vanuit een juridische expertise o.a. in contact met politici en door het organiseren van symposia. De thema’s abortus en euthanasie blijven daarbij onze kernthema‘s. De komende jaren zullen wij ons met uw hulp inzetten om een verdere liberalisering op het gebied van abortus en euthanasie te voorkomen.

De JPV kent noch een salaris noch een beloningsstructuur. De bestuursleden geven iedere week vele uren van hun privétijd op basis van vrijwilligheid. De vereniging heeft geen (betaald) personeel of duur kantoorpand. Toch zijn er jaarlijkse kosten, o.a. voor vergaderingen, portokosten, reiskosten en organisatie van symposia. Zonder financiële steun zullen wij een aantal van onze taken op korte termijn niet meer kunnen uitvoeren. Dat zou jammer zijn omdat de JPV de enige juristenorganisatie in Nederland is die inzet op bescherming van de menselijke waardigheid vanuit een juridisch specialisme.

Kunt u ons helpen met een gift van € 10,-, 20,- of 50,- of misschien zelfs aan ons denken middels een legaat? Het zou ons werk enorm helpen. De JPV is een ANBI, waardoor uw ondersteuning belastingtechnisch aftrekbaar is.

Juristenvereniging Pro Vita
NL42INGB0005352015 t.n.v. JPV te Apeldoorn

Namens het bestuur dank ik u alvast van harte!
Mr. M. Klaasse-Carpentier
Voorzitter JPV

 1. Aanhef(*)
  Invalid Input
 2. Titulatuur
  Invalid Input
 3. Achternaam(*)
  Vul a.u.b. uw achternaam in.
 4. Voorletters(*)
  Vul a.u.b. uw voorletters in.
 5. Straat
  Invalid Input
 6. Huisnummer
  Vul a.u.b. alleen cijfers in.
 7. Huisnummer toevoeging
  Invalid Input
  Bijvoorbeeld '||' of 'bis'.
 8. Huisletter
  Vul a.u.b. alleen een letter in.
  Bijvoorbeeld 'b' of 'W'.
 9. Postcode
  Vul a.u.b. de postcode correct in.
 10. E-mailadres(*)
  Vul a.u.b. uw e-maildres correct in.
 11. Woonplaats
  Invalid Input
 12. Telefoon
  Invalid Input
 13. Land
  Invalid Input
 14. Hoe heeft u van ons gehoord?
  Vul a.u.b. het bericht in.
 15. Wilt u ons naast financiële steun ook op een andere wijze helpen?

  Invalid Input
 16. reCAPTCHA
  Invalid Input

Uw hulp is nodig!

Juristenvereniging Pro Vita, helpt U ons?

Vind ons op Twitter

Client Section